Home > Makro: Tjänste-PMI och USA-jobb-indikationer på onsdagen

Makro: Tjänste-PMI och USA-jobb-indikationer på onsdagen

MakroPå onsdagen står inköpscheferna i tjänstesektorn i fokus när flera länder och regioner redovisar tjänste-PMI för maj. Dessutom ger ADP en vink om sysselsättningsutvecklingen i USA i maj och Federal Reserve publicerar en regional konjunkturrapport.

Silf/Swedbank publicerar sitt svenska tjänste-PMI för maj klockan 8.30. Enligt SME Direkts enkät väntas index ha stigit till 49,4 i maj från 48,6 föregående månad, det skulle vara något bättre än de 47,7 som noterades i maj 2012 men ändå en bit under gränsen för tillväxt.

Tjänste-PMI i Sverige har uppvisat en ojämn utveckling hittills under 2013; överraskande starka utfall i januari och februari följdes av ett oväntat kraftigt ras i mars följt av en endast marginell förbättring i april.

I april noterades samtliga underliggande delindex i PMI under 50-nivån, och trots en mindre uppgång i total-PMI sjönk index över den planerade affärsvolymen från 51,7 i mars till 48,8 i april. Det var första gången sedan maj 2009 som detta index noterades under 50-nivån.

Euroområdets definitiva tjänste-PMI för maj publiceras klockan 9.58. Det preliminära utfallet visade en uppgång till 47,5 i maj från 47,0 föregående månad, vilket var något bättre än väntat. Definitiva industri-PMI för euroområdet, som publicerades i måndags, visade på en bättre utveckling i maj än vad som antyddes av den preliminära rapporten.

Eurostat publicerar vidare preliminär-BNP för första kvartalet samt detaljhandelsdata för april klockan 11.00.

Enligt det tidigare publicerade snabbestimatet sjönk euroområdets BNP 0,2 procent jämfört med fjärde kvartalet och sjönk 1,0 procent jämfört med första kvartalet 2012, och enligt Bloomberg News prognosenkät väntar analytiker samma utfall i den preliminära statistiken.

Detaljhandeln i euroområdet väntas ha sjunkit 0,2 procent i april jämfört med i mars, och sjunkit 0,8 procent jämfört med i mars 2012.

Klockan 14.15 publicerar ADP sin beräkning av sysselsättningsutvecklingen i den privata sektor i USA i maj, en rapport som åtminstone ibland kan vara en bra vägledning inför den officiella sysselsättningsrapporten som publiceras på fredag.

I april visade dock ADP-rapporten sysselsättningen i den privata sektorn ökade med 119.000 personer, vilket var väl under de +176.000 som redovisades i den officiella statistiken.

Enligt Bloomberg News enkät räknar analytiker med att ADP-mätningen ska visa att sysselsättningen i den privata sektorn ökade med 165.000 personer i maj, medan prognoserna om den privata sysselsättningen i fredagens officiella statistik pekar mot en ökning med 177.000 personer.

ISM:s tjänste-PMI i USA, klockan 16.00, antas vidare ha stigit till 53,5 i maj från 53,1 i april, enligt Bloomberg News prognosenkät.

Klockan 20.00 publicerar Federal Reserve sin rapport Beige Book, som är en redogörelse av de regionala Fedbankernas bedömning av den aktuella konjunkturutvecklingen. Rapporten används som ett av flera underlag när Federal Reserves räntekommitté, Fomc, fattar penningpolitiska beslut.

I föregående Beige Book, som publicerades i april, noterade Fed att USA-ekonomin växer i en ”måttlig takt”, stärkt av en positiv utveckling inom tillverknings- och bilindustrin samt en förbättring på bostadsmarknaden, vilket kompenserade för en viss svaghet i försvarsrelaterade industrier.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto