Home > Makro: Tung internationell makrovecka att vänta

Makro: Tung internationell makrovecka att vänta

Det är en tung internationell makrovecka som stundar med en rad viktiga händelser på agendan, som besked om japanskt stimulanspaket, inköpschefsindex för industrin, räntebeslut från ECB och Bank of Japan samt amerikansk jobbstatistik.

MakroDen amerikanska budgetkonflikten lär fortsätta att stå i fokus, tidsfristen för den tillfälliga finansieringen löper ut på måndagen. Träffas ingen överenskommelse i kongressen före dess kan det innebära att statliga myndigheter delvis stänger ned sin verksamhet redan på tisdagen, den 1 oktober.

En ännu större risk utgör dock en hotande konflikt i kongressen kring skuldtaket, som snart behöver höjas igen.

På den inhemska makrofronten ser det dock lugnare ut i veckan. En rad företrädare för Riksbanken håller anföranden, men det är endast Rikbankschef Stefan Ingves tal på fredag, ”Centralbankernas verksamhet – färdriktningen efter krisen”, som publiceras.

På onsdagen publicerar Riksbanken vidare sin företagsundersökning.

Under natten mot måndagen publicerades japansk statistik som visade ett blandad utfall. Detaljhandeln steg ungefär i linje med förväntningarna, medan
industriproduktionen preliminärt var svagare än väntat. Produktionen sjönk med 0,7 procent under månaden och med 0,2 procent jämfört med ett år tidigare. Förväntningarna låg på -0,3 respektive +0,5 procent, enligt Bloomberg News enkät bland analytiker.

Markit/JMMA industri-PMI för Japan steg svagt, medan

Kinas industri-PMI från HSBC visserligen också steg marginellt, men inte nådde upp till förväntningarna.

Från euroområdet väntas på måndagen snabbestimatet över KPI i september, som spås ha sjunkit till 1,2 procent, från 1,3 procent månaden före, enligt Bloomberg News enkät.

Internationella valutafonden, IMF, släpper på eftermiddagen ett delkapitel från sin kommande höstprognos, World Economic Outlook som publiceras den 8 oktober. På onsdagen släpps vidare ett delkapitel inför Global Financial Stability Report, som publiceras den 9 oktober.

Tisdagen inleds med mer japansk statistik i form av arbetslöshet, hushållskonsumtion samt Bank of Japans kvartalsvisa rapport, Tankan, för tredje kvartalet.

Tankan-rapporten för andra kvartalet visade att den japanska tillverkningsindustrins bedömning av konjunkturläget förbättrades. Index över stora tillverkningsindustriföretag steg till +4 från -8 föregående kvartal och för tredje kvartalet såg de stora industriföretagen då ett index på +10.

Dessutom ska Japans premiärminister Shinzo Abe lägga fram det länge emotsedda stimulanspaketet och meddela beslutet om den planerade momshöjningen.

Tidigt på morgonen väntas också räntebesked från Australiens centralbank, RBA, som enligt samtliga 33 bedömare i Bloomberg News prognosenkät väntas hålla räntan oförändrad.

Senaste gången Australiens centralbank ändrade styrräntan var den 6 augusti 2013, då den sänktes med 25 punkter till 2,50 procent.

Centralbankschefen Glenn Stevens sade i ett uttalande i samband med det senaste räntebeskedet att penningpolitiken är fortsatt lämplig och upprepade att den australiska dollarn fortsatt ligger på en hög nivå, men kanske sjunker med tiden.

Den första arbetsdagen i månaden innebär också den sedvanliga publiceringen av inköpschefsindex för industrin i en rad länder.

Här hemma väntas Silf/Swedbanks index ha stigit en aning till 52,5 i september, från 52,2 i augusti.

I augusti steg inköpschefsindex för den svenska industrisektorn till 52,2 i augusti från 51,3 månaden före, men nådde inte riktigt upp till förväntningarna i SME Direkts prognosenkät om en uppgång till 52,5.

Silf/Swedbank noterade i en kommentar att det var fjärde månaden i rad som PMI-totalt noterades i tillväxtzonen vilket indikerar att den svenska industrikonjunkturen stabiliserats under sommaren.

De konstaterade då att utvecklingen i de ingående delindexen var blandad, tre av fem index steg under månaden. Delindex för orderingången och sysselsättningen svarade för de största positiva bidragen till PMI totalt, medan delindex för lager och produktion gav ett negativt bidrag.

Industri-PMI för euroområdet väntas ha sjunkit till 51,1 i september från 51,4 i augusti, i linje med det preliminära utfallet.

Den brittiska industrins inköpschefsindex väntas ha stigit marginellt till 57,3 i september, från 57,2 månaden före, då index överträffade förväntningarna med råge och steg till den högsta nivån sedan februari 2011.

USA:s ISM-index för industrin var bättre än väntat i augusti och steg oväntat till 55,7, från 55,4 månaden före. Förväntningarna då låg på en nedgång till 54,0.

Inför september-utfallet för industri-ISM ligger förväntningarna på 55,2, enligt Bloomberg News enkät bland analytiker.

Credit Suisse USA-analytiker räknar med att ISM-index stiger till sin högsta nivå på två och ett halvt år på grund av fundamentala och tekniska skäl. På den fundamentala sidan tyder den senaste tidens uppgång i efterfrågindikatorer (nya order och produktion låg båda över 60 i augusti) och en viss uppgång i mer eftersläpande indikatorer som sysselsättning och lager.

När det gäller den tekniska aspekten så noterar Credit Suisse att produktionsindex står inför en av de mest positiva säsongsjusteringarna någonsin.

Europeiska centralbanken håller den här månaden sitt räntemöte i Paris och på en onsdag, eftersom torsdagen infaller den 3 oktober då Tyskland firar sin nationaldag, Tyska enhetens dag.

Inte heller denna gång finns några förväntningar om att styrräntan ska ändras, utan intresset riktas mot ECB-chefen Mario Draghis presskonferens på eftermiddagen.

Marco Valli, chefekonom för eurozonen hos Unicredit Research, tror att det är ”extremt sannolikt” att styrräntorna lämnas oförändrade och att det inte blir några nya okonventionella åtgärder i detta läge.

”Perioden mellan mötena har karaktäriserats av två huvudsakliga drag; en bekräftelse av den senaste tidens förbättrade trend i tillväxtindikatorer, och en duvaktig omprissättning i terminsräntorna på penningmarknaden. Båda faktorerna talar för en vänta-och-se-hållning från ECB”, skriver Marco Valli i ett kundbrev.

Den kinesiska marknaden håller för övrigt helgstängt från den 1 till 7 oktober.

I USA kommer på onsdagen en fingervisning om läget på arbetsmarknaden då ADP:s siffror över sysselsättningen i privat sektor publiceras. Här ligger förväntningarna på +176.000, enligt Bloomberg News enkät.

På torsdag blir det bland annat detaljhandelsstatistik för augusti från euroområdet samt industriorder för augusti och tjänste-PMI för september från en rad länder.

Här hemma väntas Silf/Swedbanks tjänste-PMI ha stigit till 53,4 i september från 53,7 i augusti, enligt SME Direkts enkät bland analytiker.

Fredagen inleds med räntebesked och penningpolitiskt uttalande från Bank of Japan för att sedan krönas med den amerikanska arbetsmarknadsrapporten för september på eftermiddagen.

Enligt Bloomberg News väntas sysselsättningen utanför jordbrukssektorn i USA ha ökat med 180.000 personer i september och den privata sysselsättningen med 180.000 personer. Arbetslösheten väntas ha legat stilla på 7,3 procent.

I augusti ökade antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn preliminärt med 152.000 personer, medan arbetslösheten sjönk till 7,3 procent, från 7,4 procent månaden före. Nedgången i arbetslösheten berodde dock på att fler personer lämnade arbetskraften.

Sysselsättningsökningen nådde inte upp till analytikernas förväntningar på 180.000 personer och dessutom reviderades såväl juli- som junistatistiken ned.

USA-ekonomerna på Credit Suisse skriver i ett kundbrev att sysselsättningen utanför jordbrukssektorn och den privata sysselsättningen bör visa sina bästa resultat på fem respektive sju månader.

Samtidigt räknar de med att arbetslösheten kommer att sjunka till en ny lägstanivå i denna cykel, 7,2 procent, på grund av både demografiska och cykliska skäl.

De pekar på att ett starkt sysselsättningsindex i ISM för tjänstesektorn i augusti, det starka ISM-indexet för samma månad samt nedgången i antalet nya arbetslösa i september alla tyder på en starkare sysselsättningstillväxt.

Credit Suisse lyfter i kundbrevet också fram att det är andra veckan i rad som ett antal Fed-ledamöter är ute på banan och håller tal, med störst tyngdpunkt på torsdag-fredag.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto