Home > Makro: Tysk industridata på torsdagen

Makro: Tysk industridata på torsdagen

Commerzbank väntar sig en uppgång med 1,0 procent under månaden. De konstaterar i ett marknadsbrev att de senaste ledande indikatorerna av vikt tyder på att den tyska ekonomin kanske redan har tagit sig runt hörnet i början av året.

”Vi har länge trott att en dämpning av oron för skuldkrisen, som den vi har sett under de senaste månaderna, kommer att följas av ett uppsving i Tyskland. Trots allt så minskar det den osäkerhet som känts hos företagen vad gäller eurons öde. Traditionella faktorer kommer därmed igen att forma ekonomin… och dessa faktorer är väldigt positiva”, skriver Commerzbank.

Den senaste tidens kraftiga uppgång i ledande indikatorer indikerar att företagen skakar av sig denna osäkerhet i en snabbare takt, och därmed återhämtar sig ekonomin fortare än antagits. De nuvarande nivåerna på IFO-index och PMI pekar också mot en starkare BNP-tillväxt, och förutsatt att dessa indikatorer håller i sig tror Commerzbank nu på en BNP-ökning för helåret på 1,0 procent, uppreviderat från tidigare antagna +0,5 procent.

Euroländerna i periferin kommer också att gynnas av att riskerna för ett sammanbrott för EMU har minskat, men det kan ta längre tid på grund av andra faktorer som fortsatt budgetkonsolidering. Prognosen för hela euroområdet har därmed bara dragits upp till +0,3 procent från 0,0 procent, skriver Commerzbank, som tror att ECB kommer att behålla sin mycket ackommoderande penningpolitik under en betydande tid framöver.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto