Home > Makro: Tysk industriproduktion räntebesked från Norge på onsdagen

Makro: Tysk industriproduktion räntebesked från Norge på onsdagen

MakroRedan under natten till onsdagen rapporterade Kina utrikeshandelsstatistik för april; utfallet visade ett överskott i handelsbalansen på 18,16 miljarder dollar, efter -0,88 miljarder dollar i mars.

Utfallet var högre än de +16,15 miljarder dollar som väntades enligt Bloomberg News enkät, och samtidigt steg såväl exporten som importen betydligt mer än väntat, +14,7 respektive +16,8 procent.

I Sverige redovisar TNS-Prospera en ny inflationsenkät bland marknadsaktörer, klockan 8.00, och Riksgälden redovisar utfallet för statens betalningar i april klockan 9.30. Enligt Riksgäldens egen prognos, från i februari, väntas utfallet bli ett överskott på 17,9 miljarder kronor.

I mars blev utfallet 15,5 miljarder bättre än Riksgäldens prognos, men det berodde till stor del på förskjutningar i betalningar mellan februari, då utfallet blev 10,9 miljarder sämre än väntat, och mars. Men högre skatteinkomster än väntat och lägre utbetalningar från myndigheter hjälpte också till att förbättra utfallet i mars.

Klockan 12.00, då den svenska räntemarknaden stänger officiellt, publiceras tysk industriproduktionsstatistik för mars. Enligt Bloomberg News enkät väntas produktionen ha sjunkit 0,1 procent jämfört med i februari, och sjunkit 3,8 procent jämfört med i mars 2012.

Statistik på tisdagen visade att industriorderingången i Tyskland steg 2,2 procent i mars jämfört med i februari, vilket var betydligt starkare än väntade -0,5 procent.

Klockan 14.00 meddelar Norges Bank besked om styrräntan efter sitt penningpolitiska möte. Det råder delade meningar bland de analytiker som TDN Finans har tillfrågat, men enligt en majoritet väntas beskedet bli att styrräntan lämnas oförändrad, på 1,50 procent, idag.

Sju av elva ekonomer tror att Norges Bank kommer att lämna styrräntan oförändrad, på 1,50 procent på onsdag, medan fyra räknar med att räntan sänks till 1,25 procent.

Ekonomerna på SEB i Oslo noterar i ett kundbrev att Norges Banks penningpolitiska rapport i mars antydde en 50/50-sannolikhet för att räntan sänks den 8 maj, och de tror nu att ECB:s räntesänkning den 2 maj kan bli det som får vågskålen att tippa över till förmån för en räntesänkning på onsdag.

”Norges Bank har en historia av att vara fixerad vid växelkursen, och de har varit ivriga att undvika stora ränteskillnader mot (jämförbara länder och områden)”, skrev SEB-ekonomerna i ett kundbrev.

Kollegorna på Handelsbanken i Oslo tror dock att Norges Bank väljer att lämna styrräntan oförändrad nu för att därefter sänka räntan vid det penningpolitiska mötet i juni, då centralbanken också publicerar nästa penningpolitiska rapport.

Handelsbanksekonomerna noterar visserligen att Norges Banks räntebana visserligen antyder en viss sannolikhet för en räntesänkning redan i maj, men de konstaterar samtidigt att Norges Bank har betonat att det endast handlar om en ”teknisk sannolikhet”. De påminner också om att Norges Bank sällan avviker från sin tidigare strategi vid ett räntemöte som inte backas upp av en penningpolitisk rapport.

”Med tanke på att det endast är en månads inflationsdata tillgängligt sedan marsrapporten, och givet utvecklingen i andra data, räknar vi med en oförändrad styrränta i maj”, skrev handelsbanksekonomerna i ett kundbrev.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto