Home > Makro: Tyska IFO på fredagens agenda

Makro: Tyska IFO på fredagens agenda

För svensk del riktas intresse mot vice Riksbankschefen Kerstin af Jochnicks anförande under rubriken ”Penningpolitik och makrotillsyn”, som Riksbanken publicerar klockan 10.00.

Kerstin af Jochnick kan betraktas som direktionens finansmarknadsspecialist, en roll hon övertagit efter Lars Nyberg. Hon har röstat i linje med majoriteten i räntebesluten, vid decembermötet delade hon ”i stort” bedömningarna om den ekonomiska utvecklingen som redovisade i den penningpolitiska uppföljningen.

Enligt protokollet påpekade hon att för hennes del var frågan om nivån på hushållens skuldsättning fortsatt viktig, men givet svaga konjunkturutsikter och pessimistiska hushåll såg hon endast begränsade risker på kort sikt. Hon beklagade också att diskussionen vid mötet i allt för hög grad hade fokuserat på hushållens skuldsättning.

”När Sverige nu står inför en kraftig nedgång i konjunkturen ansåg hon att omvärldsanalysen och den inhemska efterfrågan är det viktigaste frågorna att värdera” framgick det av protokollet från decembermötet.

Fredagens tyngsta databesked blir sannolikt den tyska konjunkturbarometern IFO-index för januari, som publiceras klockan 10.00

IFO-index noterade en tillfällig topp på 109,7 i mars och april 2012 för att därefter stadigt sjunka ner till 100,0 i oktober. I november vände sentimentsindexet åter upp, till 101,4, och uppgången fortsatte till 102,4 i december. Enligt Bloomberg News enkät väntas nu en ytterligare marginell uppgång, till 103,0 i januari.

Vägledande information på torsdagen, i form av preliminära PMI-data för det tyska näringslivet, visade en starkare förbättring än väntat, vilket skulle kunna tala för viss uppåtrisk mot prognoserna även för IFO-index, även om korrelationen inte alltid är perfekt.

Tidigare i veckan antydde också Bundesbanks månadsrapport för januari att den tyska ekonomin är på väg att vända upp efter en svag avslutning på 2012.

”Den i stort sett stabila arbetsmarknaden och bättre utsikter för produktionen tyder på att den ekonomiska svagheten inte kommer att vara speciellt länge”, skrev centralbanken och tillade att en återhämtning ”redan börjar synas under första kvartalet 2013”.

På fredag presenteras också ett första estimat över Storbritanniens BNP under fjärde kvartalet, klockan 10.30. Enligt Bloomberg News enkät väntas BNP ha sjunkit 0,1 procent jämfört med tredje kvartalet, efter +0,9 procent under föregående kvartal. Jämfört med fjärde kvartalet 2011 väntas BNP ha ökat 0,2 procent.

Utöver konjunkturstatistiken väntas också besked från ECB om hur mycket europeiska banker avser återbetala av de treåriga LTRO-lån som centralbanken erbjöd som en extraordinär åtgärd i slutet av 2011. Beskedet, som ska meddelas klockan 12.00, kan bli en viktig faktor för eurons växelkurs, korta euroräntor och periferräntespreadar.

I en sammanställning som Bloomberg News har gjort bland 10 analytiker landar medianprognosen för den första återbetalningsrundan på 84 miljarder euro, och under de kommande veckorna väntas totalt omkring 150 miljarder euro av det första LTRO-lånet (som ursprungligen uppgick till 489 miljarder euro) betalas tillbaka.

I eftermiddag, klockan 16.00, inväntas statistik över försäljningen av nya bostäder i USA i december, som väntas ha ökat 2,1 procent enligt Bloomberg News prognosenkät. Tidigare i veckan kom data som visade att försäljningen av befintliga bostäder utvecklades svagare än väntat i december, men det kopplas åtminstone delvis till ett oväntat lågt utbud av bostäder till salu.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto