Home > Makro: Tyskt IFO-index tar tempen på fredagen

Makro: Tyskt IFO-index tar tempen på fredagen

IFO-index, som visar trenderna för hela det tyska näringslivet, har stigit från 100,1 i oktober till 107,4 i februari, vilket kan jämföras med ett genomsnitt på 104,2 för perioden mars 2007 till februari 2013.

Enligt Bloomberg News enkät väntas IFO-index ha fortsatt att stiga något även i mars, till 107,8.

Oväntat svaga utfall i preliminära tyska PMI för såväl industrin som tjänstesektorn i mars, som publicerades på torsdagen, kan dock utgöra en nedåtrisk mot konsensusprognosen inför IDO-index. PMI för industrin sjönk oväntat till 48,9 i mars från 50,3 i februari, och tjänste-PMI sjönk lika oväntat till 51,6 från 54,7.

Ekonomerna på Commerzbank hade på förhand räknat med bättre utfall än konsensus för såväl PMI som IFO-index. Efter det oväntat svaga PMI-utfallet noterade Commerzbanksekonomerna att ”i ljuset av dessa data förefaller vår prognos om ökning i real-BNP med 0,25 procent jämfört med fjärde kvartalet lite optimistisk”.

De konstaterade dock samtidigt att upp- och nedgångar i PMI den senaste tiden har följt förändringar i riskpremierna i euroområdets periferländer, och dessa steg igen i februari till följd av dödläget efter det italienska parlamentsvalet.

”Vi är dock tveksamma till om den högre osäkerheten har någon omedelbar effekt på den reala ekonomin”, skrev Commerzbanksekonomerna i ett kundbrev på torsdagen.

I övrigt bjuder fredagens makroagenda inte på några riktigt tunga hållpunkter, men marknadsaktörer kommer med säkerhet att hålla ett vakande öga på nya besked från Cypern. Enligt uppgift ska Cyperns parlament inleda behandlingen av regeringens ”plan B”, som förhoppningsvis ska säkra ett stödpaket från EU/IMF, klockan 10.00 lokal tid på fredagen.

Regeringens förslag inkluderar bland annat kapitalkontroller, inrättandet av en ”solidaritetsfond” samt bankreformer. Enligt Financial Times kommer parlamentet uppmanas att lösa upp landets näst största bank, Laiki (Cyprus Popular Bank) och dela upp den i en bra och dålig bank. Stora inlåningskunder ska föras över till den dåliga banken och därmed riskera stora förluster, medan insättningar på upp till 100.000 euro ska garanteras.

För svensk del kan det också möjligen finnas skäl att hålla ett litet öga på Riksbanksfullmäktiges möte, som inleds klockan 13.00.

Tidpunkten börjar närma sig för när mandatperioderna löper ut för direktionsledamöterna Barbro Wickman-Parak och Lars EO Svensson, den 21 maj.

Barbro Wickman-Parak har redan meddelat att hon inte står till förfogande för en ny mandatperiod, vilket innebär att en ersättare måste utses inom en inte allt för lång framtid. Lars EO Svensson har inte officiellt deklarerat om han står till förfogande för ytterligare fem eller sex år, och det borde kanske vara dags för honom att ge besked om var han står.

Riksbanksfullmäktiges nästa ordinarie sammanträde äger rum den 19 april, därefter dröjer nästa ordinarie möte till den 30 maj. Det kanske inte kommer något besked från fullmäktige i direktionsfrågan redan på fredagen, men om övergången i maj ska ske smidigt borde kanske fullmäktigeledamöterna nu åtminstone snäva in listan på potentiella kandidater.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto