Home > Makro: Tyskt ZEW-index och USA-handelsdata på tisdagen

Makro: Tyskt ZEW-index och USA-handelsdata på tisdagen

ZEW-index, som mäter det ekonomiska sentimentet bland finansmarknadsaktörer, publiceras klockan 11.00, och enligt Bloomberg News enkät väntas indikatorn över det ekonomiska sentimentet ha stigit till -11,5 i december från -15,7 i november.

ZEW-indexet bottnade denna gång på -25,5 i augusti, efter att ha noterats så högt som 23,4 i april. Indexet steg därefter till -11,5 i oktober innan det oväntat åter backade, till -15,7 i november.

Det kanske kan förefalla något underligt att finansmarknadsaktörer i prognoserna inför indikatorn inte kan förutspå ”sitt eget” ekonomiska sentiment, men det hindrar inte att avvikelser från prognos kan påverka marknadsutvecklingen.

Intresse riktas också mot växelemissioner i Spanien, klockan 10.30, och Grekland, klockan 11.00. På tisdagen ska också Greklands erbjudande om återköp av statsobligationer för nominellt 30 miljarder euro löpa ut, underhandsrapporter tyder på att förutsättningarna bör vara goda för att Grekland kommer att uppnå målet för återköpserbjudandet.

Mer ”hårda data” kommer från USA, i form av utrikeshandelsstatistik för oktober, klockan 14.30. Enligt konsensusprognosen väntas underskottet ha ökat till 42,5
miljarder dollar i oktober från 41,5 miljarder dollar i september.

De månatliga underskotten i den amerikanska handelsbalansen har stabiliserats på nivåer runt 42-43 miljarder dollar sedan i juni i år, efter att tidigare i år ha pendlat mellan 45-52 miljarder dollar. Underskottsnivåerna har samtidigt under samma period varit något lägre än motsvarande period ifjol.

En positiv faktor i september, utöver att underskottet var lägre än väntade 45 miljarder dollar, var att exporten ökade 3,1 procent. Det bättre utfallet i septemberhandeln bidrog också till att BNP-bidraget från nettoexporten under tredje kvartalet justerades upp till +0,14 procentenheter, från initialt beräknade -0,18 procent.

Ekonomerna på Deutsche Bank i New York påpekar dock i ett marknadsbrev att trenden för USA:s export av varor och tjänster har varit avtagande. Under tredje kvartalet steg exporten 2,6 procent jämfört med motsvarande kvartal 2011. Under andra kvartalet var exportökningen 5,2 procent. Under 2010 och 2011 ökade exporten med 17 respektive 14 procent.

”Om denna nedväxling fortsätter, då kommer exporten i BNP-termer sjunka till -2,5 procent under fjärde kvartalet”, skriver Deutsche-ekonomerna.

De konstaterar att exportorderindikatorerna i ISM-indexen inte ger skäl till optimism om exporttillväxten de kommande månaderna. Därmed kommer USA-ekonomin vara beroende av privat inhemsk efterfrågan för att driva tillväxten.

I övrigt på tisdagens USA-agenda märks NFIB:s sentimentsindikator för de mindre företagen i november, klockan 13.30, som väntas ha sjunkit till 92,5 från 93,1 i oktober. NFIB står för National Federation of Independent Business.

Federal Reserves penningpolitiska kommitté, Fomc, inleder också sitt möte på tisdagen, men det dröjer till på onsdagen innan vi får veta om det kommer några nya åtgärder som kan ersätta ”Operation Twist” som löper ut denna månad.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto