Home > Makro: USA-BNP och Fed-besked på onsdagen

Makro: USA-BNP och Fed-besked på onsdagen

Enligt SME Direkts enkäter väntas KI-barometrarna visa på en något förbättrad konjunkturbild. Industrins konfidensindikator väntas ha stigit något, till -1 från -15, samtidigt som hushållens konfidensindikator, CCI, spås ha stigit till -8,7 från -12,2. Den samlade barometerindikatorn väntas ha stigit till 90,7 från 89,6.

SEB konstaterar i ett marknadsbrev att tyska PMI har återhämtat sig under de senaste tre fyra månaderna, och det finns tecken på att även den svenska tillverkningsindustrin kommer återhämta sig i början av året. Stigande sentiment i USA stärker denna bedömning.

Sentimentet i tjänstesektorn spås också förbättras, även om sjunkande förtroende inom handeln är en osäkerhetsfaktor. Förväntningarna om sysselsättningen antas fortsätta trenda nedåt.

Onsdagens barometer är en kvartalsrapport med frågor om kapacitetsutnyttjande och arbetskraftsbrist, som antas visa på lägre resursutnyttjande, vilket är en viktig input för Riksbanken. Förväntningarna om en ny räntesänkning från Riksbanken i februari har dragits ned på senare tid.

Konsumenternas förtroende har sjunkit de senaste månaderna till en nivå under botten 2011. Arbetsmarknaden har fortsatt att försvagas, men antalet varsel minskade mot slutet av året.

”En del uppmuntrande tecken för världsekonomin och starkare aktiemarknader gör att vi förväntar oss att konsumenternas förtroende ska återhämta sig något”, skriver SEB.

Från euroområdet kommer också en januaribarometer, där den samlade indikatorn väntas ha stigit till 88,2 från 87,0 föregående månad. Såväl industrin som tjänstesektorn antas vara lite mer positiv medan hushållens indikator antas vara oförändrad.

Från USA kommer under eftermiddagen ADP:s rapport om sysselsättningen i privat sektor, som kan vara en vägvisare inför fredagens officiella jobbrapport, som antas visa på 160.000 fler sysselsatta totalt i januari (+155.000 i december) och oförändrad arbetslöshetsnivå på 7,8 procent.

Dessutom kommer det första estimatet över BNP-utvecklingen under fjärde kvartalet, som väntas visa en BNP-tillväxt på 1,1 procent i beräknad årstakt enligt Bloomberg News prognosenkät.

Credit Suisse USA-ekonomer tror på en något mindre ökning med 1,0 procent i beräknad årstakt, vilket skulle vara den svagaste tillväxttakten på nästan två år. Lagerförändring, ett större handelsunderskott samt en kraftig nedgång i försvarsinvesteringar väntas bidra till den lägre tillväxttakten.

”Tillfälliga faktorer som torka och orkanen Sandy dämpade sannolikt också tillväxten under kvartalet. Med dessa faktorer i åtanke så underskattar en tillväxt på 1,0 procent antagligen ekonomins sanna, underliggande bana, som sannolikt är närmare 2,1 procent”, skriver Credit Suisses chefekonom för USA, Neal Soss, i ett kundbrev.

Federal Reserve meddelar sitt policybesked klockan 20.15, svensk tid. Inga förändringar av penningpolitiken är väntade.

”Vi räknar med att FOMC åter ska bekräfta sin intention att köpa tillgångar för 85 miljarder dollar varje månad och upprepa de ekonomiska trösklar de aviserade i december”, skriver Credit Suisse i ett kundbrev.

Danske Bank skriver i ett marknadsbrev att de inte väntar sig att några avgörande nyheter ska komma ut från FOMC-mötet.

”För det första förefaller Fed att ha en preferens för att annonsera betydande förändringar till de policymöten som åtföljs av en presskonferens. För det andra har inte ekonomiska data sedan december förändrats i grunden”, skriver Danske Markets.

Dessa data pekar fortfarande mot en dämpad återhämtning och en gradvis men inte ”betydande” (substantial) förbättring på arbetsmarknaden, som Fed angett vara ett villkor för att börja dra ned på stimulanserna.

”Dessutom, även om protokollet från decembermötet indikerade att majoriteten i FOMC förväntar sig att Fed ska börja skala tillbaka sina tillgångsköp i år, så tror vi att det är för tidigt för Fed att signalera detta i uttalandet”, skriver Danske Markets.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto