Home > Makro: USA-detaljhandel och svensk AKU i veckan

Makro: USA-detaljhandel och svensk AKU i veckan

Efter en centralbankstung period väntar en lite lugnare vecka på makrofronten.

MakroPå tisdagen kommer industriproduktion och detaljhandel i Kina, där tillväxttakten i båda antas ha stärkts något i augusti jämfört med föregående månad. Hur tillväxtmarknaderna kan hantera minskad globala stimulanser är en aktuellt fråga.

För svensk del är det utfrågning i riksdagen om finansiell stabilitet och makrotillsyn, där bland annat Riksbankschef Stefan Ingves deltar.

På torsdagen väntas för svensk del KPI och AKU. KPI-inflationen väntas ligga på 0,1 procent och KPIF-inflationen på 1,1 procent, enligt SME Direkts
prognosenkät. I juli var motsvarande utfall 0,1 respektive 1,2 procent.

Arbetslösheten väntas ha stigit till 7,3 procent i augusti från 7,2 procent i juli, medan den säsongsrensade arbetslösheten väntas ha stigit till 7,9 procent från 7,8 procent.

Arbetslösheten har överraskat positivt de senaste månaderna och en fortsatt snabbare förbättring än väntat kan få Riksbanken att se över sin räntebana, som nu indikerar en första höjning under tredje kvartalet 2014.

Riksbanken konstaterade i den senaste penningpolitiska uppföljningen att utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden har varit ”något” starkare än vad de räknade med i juli. Framöver väntas sysselsättningen bli högre samtidigt som arbetslösheten blir lägre.

”Bedömningen kvarstår dock att det dröjer till andra halvåret 2014 innan arbetslösheten börjar sjunka tydligt” skrev Riksbanken.

På fredagen kommer detaljhandel i USA, som väntas ha stigit 0,4 procent från föregående månad enligt Bloomberg News prognosenkät.

Commerzbank skriver i ett marknadsbrev att efter att privatkonsumtionen i USA knappt växt under flera månader som en konsekvens av bördorna från finanspolitiken så väntas nu ett starkt plus för augusti, och detaljhandeln bör ha stigit 0,8 procent från föregående månad.

Bilförsäljningen steg med 2 procent, vilket fört den tillbaka till nivån från november 2007 precis före USA gick in i recession. Dessutom har veckodata från olika källor indikerat att försäljningen i augusti även steg brett i andra segment, till exempel inom byggmaterial och bensinstationer.

”Vi tror att konsumenternas svaghet under de senaste månaderna nu har upphört. Konsumenterna bör samtidigt ha övervunnit skattehöjningarna som tyngt disponibelinkomsterna och minskade anställningar i offentlig sektor, inte minst på grund av stigande hus- och aktiepriser”, skriver Commerzbank.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto