Home > Makro: Veckan späckad med viktig statistik

Makro: Veckan späckad med viktig statistik

För svensk del är dock även måndagen högintressant, med SCB-statistik i form av detaljhandel, handelsbalans och finansmarknadsstatistik för december månad.

Enligt SME Direkt väntas detaljhandeln ha ökat med 1,5 procent i årstakt december, efter att ha ökat med 0,9 procent månaden före.

Handelsbalansen bedöms visa ett överskott på 4,2 miljarder kronor i december, vilket skulle vara lite mer än i november då överskottet preliminärt uppgick till 3,6 miljarder kronor.

Tisdagen är något av en mellandag, men i USA publiceras hushållens konfidensindikator för januari. Den väntas ha sjunkit till 64,0 från 65,1 i december.

På onsdagen riktas blickarna bland annat mot detaljhandelssiffror från Japan och konjunkturbarometrar från euroområdet. Preliminär BNP-statistik från Spanien kan också bli intressant med tanke på att allt fler bedömare hävdar att eurokrisens värsta fas är över.

Här hemma publicerar TNS Prospera penningmarknadsaktörernas inflationsförväntningar och statliga Konjunkturinstitutet, KI, sina konjunkturbarometrar för januari.

Enligt SME Direkts enkäter väntas KI-barometrarna visa på en något förbättrad konjunkturbild. Industrins konfidensindikator väntas ha stigit något, till -14 från -15 i januari, samtidigt som hushållens konfidensindikator, CCI, spås ha stigit till -8,7 från -12,2. Den samlade barometerindikatorn väntas ha stigit till 90,7 från 89,6.

Från USA offentliggörs på eftermiddagen ADP:s sysselsättning för privat sektor, som kan vara en vägvisare inför fredagens jobbrapport, samt det första estimatet över BNP-utvecklingen under fjärde kvartalet.

Bloomberg News enkät visar förväntningar om en BNP-tillväxt på 1,2 procent i beräknad årstakt fjärde kvartalet.

Credit Suisse USA-ekonomer tror på en något mindre ökning med 1,0 procent kvartal/kvartal i beräknad årstakt, vilket skulle vara den svagaste kvartalstillväxten på nästan två år. Lageruppbyggnad, ett större handelsunderskott samt en kraftig nedgång i försvarsinvesteringar väntas bidra till den lägre tillväxttakten.

”Tillfälliga faktorer som torka och orkanen Sandy dämpade sannolikt också tillväxten under kvartalet. Med dessa faktorer i åtanke så underskattar en tillväxt på 1,0 procent antagligen ekonomins sanna, underliggande bana, som sannolikt är närmare 2,1 procent”, skriver Credit Suisses chefekonom för USA, Neal Soss, och hans team i ett kundbrev.

Federal Reserve meddelar sitt räntebesked klockan 20.15, svensk tid. Inga förändringar av penningpolitiken är väntade, och enligt analytiker väntas Fed-chefen Ben Bernanke och hans kollegor gå vidare med sina obligationsköp samtidigt som diskussionen fortsätter om när dessa köp ska avslutas.

Än så länge har inte de ”betydande” förbättringar på arbetsmarknaden förverkligats som Fed uppgett vara en förutsättning för att programmen skulle stoppas.

”Vi räknar med att FOMC åter ska bekräfta sin intention att köpa tillgångar för 85 miljarder dollar varje månad och upprepa de ekonomiska trösklar de aviserade i december”, skriver Credit Suisse USA-team i ett kundbrev.

Torsdagen bjuder på preliminär industriproduktion från Japan och tysk arbetslöshet. Från USA kommer bland annat privata inkomster och privatkonsumtion samt Chicago inköpschefsindex.

Fredagen inleds med arbetslöshet och hushållens konsumtion från Japan samt industri-PMI från Kina och följs under förmiddagen av preliminärt KPI från euroområdet.

För svensk del riktas blickarna på morgonen mot utfallet i Silf/Swedbanks inköpschefsindex för industrin, som publiceras klockan 8.30. Inköpscheferna i den svenska tillverkningsindustrin väntas ha höjt sin bedömning av konjunkturläget i januari jämfört med i december och index väntas ha stigit till 46,2 i januari, från 44,6. Fortsatt väntas dock index ligga en bra bit under det viktiga 50-strecket, som indikerar tillväxt. I januari i fjol stod det svenska inköpschefsindexet i 51,4.

Veckans viktigaste siffra anses dock av många vara den amerikanska jobbrapporten, som väntas visa att sysselsättningen utanför jordbrukssektorn ökade med 153.000 personer i januari, efter en preliminär uppgång med 155.000 i december. Sysselsättningen i privat sektor spås ha ökat med 162.000 personer (i december 168.000), medan arbetslösheten väntas ha legat stilla på 7,8 procent.

Credit Suisse USA-team är mer optimistiska än så och räknar med att sysselsättningen ökade med 175.000 personer, vilket skulle vara den största uppgången på fem månader.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto