Home > Makro: Viktig jobbrapport från USA på fredagen

Makro: Viktig jobbrapport från USA på fredagen

Fredagens huvudnummer är den amerikanska jobbrapporten för november, klockan 14.30. Sysselsättningen antas ha ökat med 85.000 personer, efter en preliminär uppgång med 171.000 i oktober. Arbetslöshetsnivån väntas vara oförändrad på 7,9 procent, enligt Bloomberg News prognosenkät.

Antalet sysselsatta i privat sektor antas ha ökat med 90.000, jämfört med en uppgång om 184.000 i oktober. Enligt en undersökning från ADP Employer Services tidigare i veckan steg antalet sysselsatta i den privata sektorn med 118.000 personer i november.

Den stora frågan inför jobbrapporten är hur stor påverkan orkanen Sandy fått på sysselsättningen.

Deutsche Banks chefekonom för USA, Joseph LaVorgna, skrev i ett marknadsbrev att de senaste veckornas resultat från antalet nyanmälda arbetslösa styrker deras oro för att novemberstatistiken kommer att vara avsevärt nedtryckt av orkanen Sandy.

Under den vecka som sysselsättningsundersökningen gjordes så steg antalet nyanmälda arbetslösa till 416.000, efter att i snitt ha legat kring 367.000 i oktober. Veckan efter orkanen inföll toppen på 451.000, vilket indikerar en sysselsättningsökning på 84.000.

”Baserat på erfarenheten efter orkanen Katrina bör det ta ansökningarna tio veckor från den initiala uppgången att återgå till nivåerna som rådde dessförinnan. Som ett resultat bör vi få se ovanligt svaga sysselsättningsutfall både i november och i december”, skriver Joseph LaVorgna.

Efter orkanen Katrina växlade sysselsättningstillväxten ned med omkring 150.000 från föregående månad. Om historien upprepar sig kommer antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn att växla ned från oktober månads preliminära ökning med 171.000 personer till endast +25.000 i november (+35.000 i privat sektor), och följas av ytterligare svaghet i december, enligt Deutsche Banks beräkningar.

”Lyckligtvis visar vår analys av tidigare orkaner att takten i jobbökningarna genomgående dämpades under stormarna, men återhämtade sig strax därefter. Ofta överträffade tremånadssnittet i sysselsättningen faktiskt tremånaderssnittet före stormen”, skrev Deutsche Bank, som tillade att detta kan innebära att finansmarknaderna kan vara villiga att se bortom vad som sannolikt blir en dyster novemberrapport.

På fredagen kommer också tysk och brittisk industriproduktion för oktober, som antas ha varit oförändrad respektive ökat 0,8 procent under månaden.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto