Home > Makroekonomiska risker 2021

Makroekonomiska risker 2021

2021 är fullt av möjligheter, men också av risker. Precis som hur ett företag planerar för det kommande året bör även traders och investerare göra det.

Makroekonomisk analys handlar om att tolka trendbrott och hur de påverkar en portfölj. Det handlar då om penningpolitiska beslut (exempelvis hur Fed gick från inflationsmål till genomsnittligt inflationsmål), politiska beslut (exempelvis Brexit) eller internationella handelsbeslut och konflikter (exempelvis nya RCEP – Regional Comprehensive Economic Partnership, det största frihandelsområdet i världen eller handelskriget mellan USA och Kina). Sådana förändringar räcker för att skapa massiv turbulens på finansiella marknader, oavsett om det rör sig om valutor, aktier, fast avkastning och så vidare.

Hur förbereder man sig inför 2021?

Om det handlar om ett specifikt land har makroekonomiska risker fyra beståndsdelar: finansiering, kommersiella, politiska och företagsmiljö. I USA var exempelvis de största makroekonomiska riskerna under 2020 dessa, i ordning: politiska, företagsmiljö, kommersiella och slutligen finansiering. Givetvis var det det amerikanska valet som gjorde att politiska hamnade högst upp på listan.

År 2021 har världens ledande ekonomi (det vill säga den amerikanska) befunnit sig i risk för hög företagsskuld. Även den politiska polariseringen har ansetts vara ett hot under 2021. Låg produktivitet kan även bli viktigt för nästa års ekonomiska resultat i USA.

En annan risk denna gång hittar vi på den globala arenan, nämligen en potentiellt svag ekonomisk återhämtning. I bästa fall ser vi en fortsatt accelererande global efterfrågan, men allt beror på hur det går med COVID-19.

Det finns även en risk att investerare blir slarviga. Slarv är ett problem inom investeringsvärlden då de ökar beroendet av de beslut som andra fattar. Exempelvis har vi aktiemarknaden och den amerikanska dollarn. Konsensus råder att marknaden kommer fortsätta stiga efter lättnader från Fed och finansdepartementet. Till följd av det kan en lägre dollar leda till högre aktiepriser. Men om de två institutionerna av någon anledning upplevs vända sina beslut finns det en risk för en hård landning för ekonomin.

För att summera finns det alltid en risk när man är inblandad på finansiella marknader. Risk per definition kan inte reduceras till noll. Men, ju bättre förberedda vi är desto mindre blir påverkan i portföljen.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto