Home > Månadsbrev April, Fortsatt konsolidering i April månad

Månadsbrev April, Fortsatt konsolidering i April månad

Konsolideringsperioden efter den kraftiga uppgången under vintern fortsatte i april som blev en ganska stökig månad med mycket oro för tillväxten i världen med fokus på Spanien och Kina. Månaden inleddes med kraftiga fall och i den tredje veckan kom ytterligare ett fall som under en dag uppgick till över 3 %. Månaden slutade marginellt ned med -0,16 %. Från årets början har Stockholmsbörsen (SIX Return Index) stigit med 11,16 %.

Marknaden – vad har hänt?
Värderingen på 12 mån framåtblickande vinst per aktie är ca P/E 11,7 för den svenska aktiemarknaden och drygt 11 för helår 2013 (P/E 11 motsvarar ca 9 % avkastning). Det är lågt ur ett historiskt perspektiv och extremt lågt i förhållande till räntan. Direktavkastningen på årets vinst förväntas bli 4,4 % (delas ut nästa år) och för 2013 ca 4,8 % vilket kan jämföras med långräntan ca 1,8 % (10-årig Statsobligation).

I längre tidsserier ligger vanligen långräntan över utdelningsnivån. Problemet är att tilltron till nästa års vinstprognoser fortfarande är låg och det kommer sannolikt att dröja in till sensommaren innan marknaden blir mer bestämd i uppfattningen om utvecklingen nästa år. Rapporterna för första kvartalet kom in som förväntat eller bättre med ett fåtal negativa undantag bland de medelstora och större bolagen vilket gav ett visst stöd på kort sikt.

Generellt har mikro visat mer positiva signaler än makro den senaste månaden. Om prognoserna för 2013 någotsånär besannas kommer marknaden stiga väsentligt, dock behöver mycket stora makroekonomiska risker avfärdas innan dess. Om prognoserna återigen skall justeras ned vet ingen var det slutar och det blir då återigen stora nedgångar under kraftig oro.

Vid jämförelse med räntan skall också hänsyn tas till att företagsvinsterna förväntas öka ungefär i paritet med den nominella tillväxten över tiden. Om inflationen så småningom åter tar fart bör betänkas att företagsvinsterna i princip är inflationsskyddade medan obligationer med lång duration drabbas av nedgångar. Detta är dock inget problem i närtid när det snarast är deflation som kan bli ett bekymmer.

IMF som utför den mest omfattande tillväxtanalysen kom ut med en ny rapport i april där prognoser för total tillväxt skruvades upp med 0,2 % -enheter för 2012 till 3,5 % och med 0,1 för 2013 till 4,1 % (ej köpkraftskorrigerat). Utvecklade länder förväntas växa 1,4 % respektive 2 % i år och nästa år medan utvecklingsländer förväntas växa 5,7 % respektive 6 %.

Slutsatsen är att tillväxtförutsättningarna sakta förbättras men situationen är fortsatt mycket skör. För att sätta oron över Grekland och Spanien i ett intressant perspektiv gör Jim O´Neill, ordf Goldman Sachs kapitalförvaltning och tilltänkt ny chef för Bank of England, en intressant jämförelse med att Kina i ekonomiska termer skapar motsvarande ett nytt Spanien varje år och ett nytt Grekland var 11,5:e vecka. Det belyser samtidigt hur känslig tillväxten i världen blivit för tillväxtmarknaderna med Kina i spetsen när samtidigt OECD knappt har styrfart.

Som vi nämnt i tidigare marknadsbrev kommer Spanien att vara ett fortsatt orosmoment under våren. Nedskärningarna i statsbudgeten är mycket stora medan skuldminskningen i privata sektorn inte har startat än. När detta sätter igång brukar tillväxten falla de första 2-3 åren och hålla på i minst fem år.

Tilltron till prognoser om tillväxt 2013-14 kommer därför snart att försvinna helt. Budgetunderskottet i år blir drygt 5 % och arbetslösheten väntas stiga från 22,8 % efter första kvartalet. Både Spanien och Italien minskar budgeten med i genomsnitt motsvarande ca 1 miljard SEK varje vardag under året. Enligt grekiska centralbanken sjunker BNP med 5 % och budgetmålen missas och arbetslösheten stiger till över 20 %.

Frankrike kommer också alltmer hamna i blickfånget för fortsatta nedgraderingar av kreditvärdigheten, särskilt om Francois Hollande vinner valet den 6 maj med sitt populistiska budskap om bland annat sänkt pensionsålder till 60 år och allmänt större budgetunderskott samt att genast börja förhandlingar att bryta upp den restriktiva budgetöverenskommelsen inom EU för att stimulera tillväxt. De flesta regeringar kommer dock sannolikt vara mycket kallsinniga till att släppa på bromsarna och fortsatt lånefinansierad keynesiansk politik.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.