Home > Månadsbrev Mars 2012 – Konsolidering kännetecknade mars månad

Månadsbrev Mars 2012 – Konsolidering kännetecknade mars månad

Uppgången i den svenska aktiemarknaden avstannade under mars månad och istället inleddes en period kännetecknad av konsolidering. Stockholmsbörsen (SIX Return Index) slutade i negativt territorium -1,03% under mars månad. Fokus ligger fortsatt på de stora marknadskrafterna i den globala ekonomin nämligen problemen i
sydeuropa, en eventuell inbromsning i Kina samt hur de marknadsstöttande åtgärderna utvecklas i USA. Vår övergripande strategi om att hålla oss till relativt stora bolag
med bra balansräkningar och beprövade affärsmodeller som kan växa även i en relativt svag omvärld kvarstår.

Marknaden – Var har hänt?
Vi skrev i senaste månadsbrevet att marknaden ur teknisk synpunkt är i behov av konsolidering och rekyl efter en mycket  stark utveckling under nästan tre månader. Denna konsolidering inleddes relativt omedelbart i mars och marknaden slutade  ned med -1,03 % under månaden.

Från årets början är index (SIX Return Index) upp 11,33 %. Det oron skylldes på är framför  allt risken för en kraftig inbromsning i Kina men även för problemen i Sydeuropa med återigen stigande räntor där Spanien  kommit mer i blickfånget. Svag statistik i form av PMI har också bidragit till försiktigheten. Vidare skapar ett VIX (index som mäter volatiliteten) på mycket låga nivåer oro för att det bara kan bli värre samt att FED i USA slutar stötta marknaden med sin ”twist” till sommaren. Vid tidigare tillfällen när FED avslutat sina marknadsstöttande åtgärder har aktiemarknaden haft en svag utveckling månaderna efter.

Det fortsatt höga oljepriset som hålls uppe av främst sanktionerna mot Iran och den alltmer tillspetsade situationen beträffande Irans förmodade kärnvapenproduktion ger också anledning till oro för konsumtionsutrymmet. Den privata konsumtionen i USA har trots oljepriset överraskat positivt.  Efter risken för en negativ spiral i Europa med nedskärningar, kreditkontraktion och arbetslöshet har vi nämnt en kraftig inbromsning i Kina som det största hotet mot aktiemarknaden. Hur sannolik är en kraftig inbromsning eller kollaps? Alltmer kommer riskerna med husbubblor och felinvesteringar i fokus och hållbarheten generellt i den kinesiska utvecklingen.

Kina har bromsat för att få ned inflationen som har sjunkit från närmare 6 % till närmare 4 %. En svag export och höga kapitalkrav i bankerna för att kyla av husmarknaden kommer att innebära att första kvartalet sannolikt kommer blir det svagaste på tre år.

Medianförväntningarna ligger på 8,4 % vilket är ned från 8,9 % under fjärde kvartalet. Sammantaget ger det möjligheter att lätta på bromsen genom bland annat lägre kapitalkrav för bankerna. Tillväxttakten bottnar sannolikt ur under andra kvartalet och tar återigen fart under tredje kvartalet. Morgan Stanley kom nyligen ut med en prognos att tillväxten i år blir 9 % mot tidigare väntat 8,4 %. Förra årets tillväxt var 9,2 %. Samtidigt varnar Carnegie att förväntad tillväxt i elförbrukning, ca 7 %, pekar  mot en hårdlandning.

Vridningen mot mer inhemsk konsumtion och mindre investeringsberoende kopplat med avkylningen i hussektorn får konsekvenser för bland annat stålindustrin och metallpriser. Allmänt förväntas lägre företagsvinster i år. Något som bidrar till oron för Kinas konjunktur är att stora delar av det politiska ledningsgarnityret byts ut. De sista PMI-sifforna ger inte anledning till allvarlig oro. Förhoppningar finns att de nya ledarna expanderar ekonomin under andra halvåret.

Marknadsvy och strategi
Vinstprognoser för den svenska aktiemarknaden ser ut att ha bottnat i februari medan försäljningsutvecklingen bottnade vid årsskiftet. Vinsterna justerades ned med ca 18 % under ca 15 månader. Vid tidigare bottnar 2002 och 2009 justerades vinsterna ned ca 50 % under ca 25 månader och om historien upprepar sig kommer därmed vinsterna att återigen justeras ned och bottna vid årsskiftet. Pessimisterna hävdar att förväntningarna på vinstökningar nästa år runt 14 % är orimliga med hänsyn till tillväxten och att marginalerna är på mycket höga nivåer.

Vi väljer i nuläget att fortsätta tro på ett scenario med ”mjuklandning” i Kina samt att vi är inne i ett ”vänta och se läge” men är försiktigt optimistiska för helåret. Metallpriserna har hittills inte visat några större rörelser trots den kraftiga oron för Kina vilket stöder vårt scenario. Vi har relativt mycket beta i portföljerna i form av råvaror, bank och verkstadsaktier.

Främst råvaruaktierna har utvecklats mycket svagt men vi har fortfarande uppfattningen att den höga vikten kommer att gynna portföljerna framöver. Vi har hittills med få undantag hållit oss till relativt stora bolag med bra balansräkningar och beprövade affärsmodeller som kan växa även i en relativt svag omvärld.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.