Home > Månadsbrev September 2012

Månadsbrev September 2012

Uppgången som inleddes i början av juni fortsatte till tredje veckan i augusti men kom av sig den sista veckan med nedgångar i främst cykliskt som innebar att månaden slutade på minus 2,22 %. Omsättningen i marknaden var relativt låg under augusti och ”vänta och se” attityden blev allt tydligare. Trots motvind i makro och nedreviderade vinster drevs uppgången från början av juni till slutet av augusti av en gryende insikt att aktiemarknaden är billig på lite längre sikt.

Marknaden – vad har hänt?

Gunnar Håkanson & Jonas Gustafson
Gunnar Håkanson & Jonas Gustafson

Den allt tunnare handeln började dock mot slutet alltmer hängas upp på kortsiktiga förväntningar på politiska åtgärder i form av penningpolitiska lättnader i USA och breda tillväxtdrivande åtgärder i Kina samt att Euroområdets problem successivt drivs i positiv riktning. Eftersom konjunkturen inte driver sig själv och är beroende av politiska åtgärder har marknadens kortsiktiga fokus blivit en kalender som har utvecklats till ett veritabelt minfält av politiska toppmöten, domstolsutslag och centralbanksbeslut.

I makrobilden blev det under sensommaren allt tydligare att Kina och utvecklingsmarknaderna utvecklas svagare än förväntat samtidigt som inflationen i dessa länder kommit ned till nivåer som öppnar för mer expansiv politik. USA utvecklas samtidigt i positiv riktning på en relativt svag nivå där egnahempriser stigit fem månader i rad och även nått positiva tal jämfört med ett år tidigare. Detta har dock ännu inte visat sig i mätningar av konsumentförtroende som blev väsentligt svagare än förväntat i slutet av augusti. Den svaga utvecklingen har lett till ökade förhoppningar om ytterligare stimulanser i USA och Kina.

Uttalanden av olika ledamöter i USA´s centralbank dissekeras med hög intensitet. Vi bedömer att det är sannolikt med någon form av stimulans från centralbanken (QE3) men att det kan dröja eftersom effekterna av tidigare program blivit allt svagare samt att FED helst vill ha torrt krut kvar till de åtstramningar som kommer i budgeten nästa år (”Fiscal Cliff”). I Kina har tillväxten sannolikt varit väsentligt svagare än consensusbilden. Den allt starkare misstanken om detta samt uttalanden om lägre planerade investeringsnivåer än tidigare hos de stora gruvbolagen har påverkat kinaberoende aktier med Sandvik, Atlas Copco, Boliden och Lundin Mining i spetsen. En tillväxt norr om 7,5 % i Kina kräver kraftiga investeringar vilket är besvärligt att nå med pressad lönsamhet och svaga exportmarknader. Den privata konsumtionen har svårt att ta över stafettpinnen som tillväxtdrivare eftersom andelen är relativt låg (ca 34 % av BNP) och även eftersom konsumenten blivit mer försiktig.

Förväntningar på den totala tillväxten i världen har successivt skruvats ned men förväntas bottna ur under innevarande år. Prognoserna för världstillväxten i år är ca 3,3 % och 3,6 % nästa år (köpkraftskorrigerat). OECD väntas växa ca 1,7 % respektive 2,1 % och utvecklingsländerna 5,3 % och 5,8 %. Förväntningar på USA är tillväxt runt 2,2 % både i år och nästa år. Förväntningarna på Kina är ca 7,8 % tillväxt i år och ca 8 % 2013. Under augusti har vinstprognoserna för de svenska börsbolagen justerats ned ytterligare främst med hänsyn till den starka kronkursen.

Prognoser för svenska börsbolagsvinster nästa år innebär P/E tal på ca 11,5 med en direktavkastning på ca 4,7 %. Jämfört med räntenivåer är det naturligtvis extremt billigt och visar samtidigt hur lite marknaden litar på att utfallet blir i närheten av dessa vinstnivåer. Den relativt kortsiktiga tekniska analysen pekar på fortsatt hög risk för försvagning så länge indexnivån för OMX ligger under 1050-55 nivån (för närvarande 1046).

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto