Home > Månadskrönika: Börsen har fått tveksamma köpsignaler

Månadskrönika: Börsen har fått tveksamma köpsignaler

Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick under februari upp med 2,6 procent. Därmed är årets uppgång, räknat på indexvärdet i skrivande stund på 1199,21, hela 8,6 procent. En synnerligen bra start på börsåret alltså.

Under månaden har indexet varit uppe på 1212,3 som högst för att sedan rekylera något i anslutning till valet i Italien som skapade en så oklar politisk situation. Även den politiska handlingsförlamningen i USA beträffande budgetstupet, de automatiska utgiftskapningarna i den statliga budgeten, påverkade något. Enligt olika prognoser kommer tillväxten i USA påverkas negativt med 0,3-1,5 procent av dessa åtstramningar.

Hittills så har dock inte börsen påverkats i någon större utsträckning av allt detta. Inte heller av den allt intensivare diskussionen om det internationella valutakriget som tagit ny fart efter att Japan ändrat sin ekonomiska politik.

Det är allt av döma centralbankernas finansiella dopning av världens finansmarknader som gör att marknaderna inte bryr sig så mycket om negativa nyheter. Glaset betraktas fortfarande som halvfullt.

Snarare är det så att börstrenderna i stort är fortsatt uppåt. Både för OMXS30 och för världsbörserna i övrigt.

Ur ett teknisk perspektiv så fick också OMXS30 en mycket intressant köpsignal när indexet gick över den gamla motståndsnivån vid ca 1182. Vid de senaste dagarnas ”Italien-rekyl” så testades också denna nivå uppifrån. Nivån höll, och indexet har nu etablerat sig en bit ovanför igen. Det ser lovande ut. Men..

Den långsiktiga betydelsen av den köpsignalen reducerades emellertid betydligt av att köpsignalen över 1182 erhölls under en synnerligen blygsam börsomsättning på endast 12,5 miljarder. Skulle börsomsättning varit betydligt större än de 20 miljarder vi haft som mest på en nedgångsdag de senaste månaderna, skulle uppgångspotentialen istället kunnat betraktats som riktigt stor. Typ 100 procent på några års sikt…

Nu fortsatte istället det negativa handelsvolymmönstret med oftast minst lika stor handel på nedgångsdagarna som under uppgångsdagarna. Volymmönstret på de internationella börserna och flera viktiga breddindikatorer visar också på en långsiktig svaghet i  den uppåtgående trenden. Detta indikerar att hela uppgången sedan i höstas riskerar att endast vara ett kraftfullt bearmarketrally i en flerårig konsolideringsformation. Det gör också att den långsiktiga utvecklingen för OMXS30 fortfarande, trots köpsignalerna, är i högsta grad osäker.

Risken har i och med detta också ökat för att denna köpsignal senare ska visa sig vara falsk. Som vi tidigare skrivit så har vi den senaste tiden fått sådana falska köpsignaler i många viktiga aktier på Stockholmsbörsen. Det gäller Boliden, Electrolux, SKF, SSAB, Stora Enso med flera.

Aktierna har då först gått över viktiga motståndsnivåer och då fått intressanta köpsignaler. Köpsignalerna har dock kommit under en blygsam handelsvolym. Aktierna har sedan ganska omgående vända nedåt och istället fått säljsignaler. Detta under en betydligt större handelsaktivitet än under de tidigare uppgångarna. Nedgångarna som följt har sedan också blivit relativt stora, trots en i övrigt stark börs.

Falska köpsignaler blir som bekant desto kraftigare säljsignaler. Särskilt om de bekräftas av volymmönstret.

Så nu vill inte se att OMXS30 härmar ovanstående beskrivna aktierna. Snarare vill vi se att den uppåtgående trenden för OMXS30 fortsätter utan några allvarligare säljsignaler.

Detta lite enklare, och betydligt roligare, börsscenario att uppgångstrenden fortsätter skulle då innebära att man kan satsa på att OMXS30 på lite sikt ska gå upp till ca 1322. Det är nämligen där, drygt 10 procent från nuvarande nivå, som det första riktigt kraftiga motståndsområdet för OMXS30 ligger. Kortsiktigt har dock OMXS30 ett motståndsområde redan vid ca 1212.

Skulle dock OMXS30 etablerar sig under stödnivåerna vid ca 1182, ca 1156 och framförallt den vid 1119 får indexet tydliga säljsignaler. Skulle börsens dagsomsättning vid en sådan säljsignal vara hög, typ börsomsättningar på ca 13-15 miljarder eller mer, förstärks signalvärdet betydligt. Nedgångspotentialen kan i så fall vara betydande. På sikt kan till och med 2012 och 2011 års bottennivåer då komma att testas.

Skulle indexet gå ner till stödnivåerna vid ca 1182, ca 1156 och 1119 under låg handelsaktivitet, med dagsomsättningar kring ca 9-11 miljarder, blir läget däremot ett annat. Nedgångarna kan då snarast betraktas som bra köptillfällen. Stop loss i så fall strax under respektive stödnivå.

Agerar man för uppgång så rekommenderar jag dock att man bevakar sina stop losser väldigt, väldigt noggrant.  Förslag på stop loss nivåer är om OMXS30 stänger under stödnivåerna vid ca 1182, ca 1156 eller ca 1119. Välj stop loss efter din egen riskpreferens.

Skulle OMXS30 gå under stödet vid 1182 under hög handelsvolym tycker jag inte man ska vänta på 1156 eller 1119. Då är det bara att sälja. Man kan då också överväga att gå kort/blanka indexet. Särskilt på eventuella uppåtriktade rekyler. Stop loss på sådana nedgångspositioner om OMXS30 skulle stänga över motståndet vid ca 1212.

Dessutom är det viktigt att agera i tillräckligt likvida instrument så att man snabbt kan gå ur dessa vid en eventuell stop loss. Det gäller nämligen att inte bli sittande kvar med uppgångspostioner om indexet skulle få några kraftigare säljsignaler.

Att ta position
Handla OMXS30 för uppgång med tex. BNP Paribas MINILONG OMX BP16
Handla OMXS30 för nedgång med tex. BNP Paribas MINISHRT OMX BP3
Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto