Home > Månadskrönika: OMXS30 drivs upp av finansiell doping

Månadskrönika: OMXS30 drivs upp av finansiell doping

Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick under april ned med marginella 0,2 procent och slutade månaden på 1198,99. April bjöd emellertid på en hel del börsdramatik då indexet var nere på som lägst 1140,7 den 18 april för att sedan göra en stark spurt i anslutning till en kanonad av delårsrapporter. OMXS30 justeras inte heller för utdelningar vilket gör att utvecklingen lätt underskattas i utdelningstider. Till exempel så gick det utdelningsjusterade SIX Return Index istället upp med 2,1 procent under april.

Delårsrapporterna kom annars in klart sämre än förväntat under månaden. Bland de större bolagen var det särskilt Ericsson, Sandvik och Volvo som var de största besvikelserna, medan Swedbank, Trelleborg och Tele 2 överraskade positivt.

Centralbankernas finansiella doping av världens finansiella marknader fortsätter emellertid och gör att även vår börs blir relativt immun mot rapportbesvikelser. Denna förlåtande attityd har till och med gjort att även riktiga rysarrapporter, som Volvos, istället kunnat resultera i kursuppgångar. Detta har då förklarats med framförallt ökade orderingångar vilket dock kan vara en något flyktig faktor. Order kan nämligen snabbt dras tillbaka. Det kan givetvis också tolkas som att marknaden varit översåld innan rapporterna och placerarna redan hade diskonterat in stora rapportbesvikelser. Utan centralbankernas steroidinjektioner till de finansiella marknaderna hade troligtvis börsen dock varit allt annat än stabil efter denna rapportperiod.

Denna finansiella doping ser också ut att kunna fortsätta ett bra tag till.  Japan har nämligen de senaste månaderna skruvat upp temperaturen på det globala valutakriget och därmed också tempot på världens alla (digitala-) sedelpressar.  Den japanska yenen har försvagats från ca 80 Yen per USD i november till nuvarande ca 97. Målet för Japan ska enligt japanska politiker vara ytterligare en försvagning till ca 110. I och med att en valutakurs hela tiden prissätts i relation till de andra valutorna blir detta emellertid något av ett ”race to the bottom”. Ty går en valuta ner måste någon annat lands valuta gå upp. Detta då vi tyvärr inte kan växla pengar med utomjordingar. Nej, det blir istället så att andra centralbanker triggas att trycka ännu mer pengar i sina respektive valutor. Detta för att inte deras valuta ska gå upp för kraftigt och förstöra sitt lands konkurrenskraft.

Denna strida ström av nytryckta digitala pengar letar sig sedan också förr eller senare i stor utsträckning ut till aktiebörserna. För till så värst mycket industriella investeringar går de nämligen inte till. Utan istället blir det så att mer och mer pengar ska slåss om samma antal aktier. Och då går aktiekurserna uppåt. Även om börsbolagens rapporter och fundamenta  kanske inte riktigt motiverar några kursuppgångar överhuvudtaget.

Så att så länge Japan håller på sin enormt expansiva finanspolitik så kommer nog också pengarna fortsätta flöda ut till världens börser. Summa summarum innebär det att så länge som Japanbörsen går bra och den japanska yenen försvagas så kan man troligen också fortsätta att vara positiv till det globala börsklimatet. Därmed också till den svenska börsen.

Annars finns det gått om tecken från de fallande råvarupriserna att de ekonomiska hjulen inte snurrar så fort i världen. Den för Kinas ekonomi så viktiga metallen koppar har fallit kraftigt i pris och indikerar därmed att Kina har stora problem. För USA:s del skvallrar det fallande priset på sågade trävaror att den för deras del så viktiga bostadsmarknaden har stannat av.

Två andra viktiga tendenser har också blivit mer och mer tydligt på börsen. En är att börsens olika aktier inte längre rör sig lika slaviskt ihop på det sätt som de gjorde åren närmast efter Lehman-kraschen 2008. Aktievalet spelar nu större och större roll. Det är inte bara risk på eller risk av generellt sett för alla aktier samtidigt allt efter som diverse krisrapporter från ex Grekland avlöst varandra i en strid ström. Nu har vi istället en hel del aktier, exempelvis bankaktierna, ABB och SCA som rör sig i tydliga uppåt trender medan samtidigt andra aktier som Boliden, Sandvik och SSAB istället ligger i lika tydliga nedåtriktade trender.

Ett annan tendens är att många småbolag exploderat på uppsidan. Det gäller bolag som Allenex, Fingerprint, OPUS Group med flera. Det var länge sedan vi hade ett sådant småbolagsrally. För de som inte varit med om sådana förut, eller glömt bort hur de kan vara, kan det bli lite överraskande när en del småbolagen nu får kursuppgångar på flera hundra procent. Det är därför lätt hänt att man tvekar och då hamnar rejält på efterkälken.

Dylika småbolagsrallyn kan dock hålla på ganska länge och driva upp värderingarna långt bortom all sans och förnuft. Så även om småbolagsaktierna går upp till vad man kan tycka är klart övervärderade nivåer så kan de alltså fortsätta upp en bra bit till. Använder man sig av helt trendföljande strategier är det då bara att hänga på. Men viktigt att tänka på då är att ta hem vinsten då och då på delar av positionerna. För när marknaden väl vänder kan det gå snabbt utför. Likviditeten i dessa aktier kan då också riskera att försvinna helt.

Går vi sedan över till den tekniska analysen så ser vi att OMXS30 fått köpsignaler och både långsiktigt och kortsiktigt ligger i uppåtgående trender. Däremot så börjar nu börsen bli något överköpt. Därför kan det bli problem att kortsiktigt passera de närmast liggande motståndsområden kring 1212 och 1223 utan att först göra en kraftsamlande rekyl.

Den senaste tiden har dock uppgångarna skett under en större handelsvolym än under nedgångsdagarna. Det indikerar att den underliggande trenden är tillräckligt stark för att även dessa motstånd med tiden kommer att kunna passeras. Därför kan nedgångar under mer blygsamma handelsvolymer, förslagsvis de under 13 miljarder, främst betraktas som goda köptillfällen. Skulle OMXS30 etablera sig över motståndet vid ca 1223 får indexet nya köpsignaler. Sker detta under en fortsatt god handelsvolym siktar jag på att OMXS30 i så fall minst ska kunna gå upp till ca 1240-1260.

På nedsidan har OMXS30 stödnivåer i intervallet 1178-1186 som borde ha goda möjligheter att kunna fånga upp eventuellt nedåtriktade rekyler. För OMXS30 i detta läget ska få några riktigt allvarliga säljsignaler måste indexet först bryta under stödområdet kring ca 1137-1140. Särskilt allvarligt skulle sedan säljsignalen bli om indexet dessutom skulle etablera sig under den viktiga stödnivån vid ca 1119.

Vill ni lära er mer om teknisk analys? Anmäl er till vår nästa kurs 9 maj.

OMXS30 (Dagsdiagram)
OMXS30 (Dagsdiagram)

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.