Home > Månadskrönika: OMXS30 sommarrallyt närmar sig sin slutfas

Månadskrönika: OMXS30 sommarrallyt närmar sig sin slutfas

OMXS30 har under juli fått ett stort antal kortsiktiga köpsignaler under sitt sommarrally. Nu kan det dock vara viktigt att öka sin vaksamhet för vändningssignaler i indexet. Vi närmar vi oss en betydligt besvärligare säsong för börsen och OMXS30 har dessutom kommit upp i vårt målområde kring 1246-1258.

Börsen har utvecklats synnerligen stark den senaste månaden. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 har under juli gått upp med 7,2 procent. OMXS30 står i skrivande stund i 1248,32 och uppgången sedan sommarens lägsta nivån den 24 juni på 1109 är därmed upp på hela 12,6 procent.

I förra månadens OMXS30 krönika skrev vi om köpsignaler och ett kommande sommarrally vilket vi nu alltså också fått. Så långt är allt väl. Frågan är nu bara hur länge detta ska fortsätta? Börsens säsongsmönstret börjar nu i augusti bli betydligt mer osäkert.  Börsen brukar nämligen bottna av i slutet av juni för att sedan gå upp och göra en topp någon gång i augusti. Det stämmer också väl in med det gamla börsordspråket ”köp till sillen (midsommar) och sälj till kräftorna (kräftpremiären i början av augusti)”.

Så nu gäller det att öka uppmärksamheten på eventuella topp- och vändningssignaler. Detta särskilt nu när OMXS30 kommit upp till det starka motståndsområdet mellan 1246 och 1258 vilket sedan tidigare också varit vårt målområde för sommarens börsrally.

Börsuppgången är också tydligt likviditetsstyrd. Fundamenta har inte ändrats i någon större utsträckning under perioden även om det kommit vissa positiva makroindikationer från USA. Juli månads delsårsrapporter var generellt sett snarast något under förväntan. Många av de bolagsrapporter som överraskade positivt innebar dessutom en vinstnedgång jämfört med förra året. Resultaten var bara mindre dåliga än förväntat.

I frånvaro av riktigt dåliga makrohändelser så tuffade dock den svenska börsen på under juli. Det är de finansiella stimulanserna från världens stora centralbanker, läs ECB, Fed och japanska BOJ, som fortsatt att relativt ostört kunnat stimulera de finansiella marknaderna. Centralbankerna trycker nämligen nya pengar i rekordartad omfattning. Pengarna som tillverkas är dock inte i sedelform. De är bara ettor och nollor i datorer. Effekten är emellertid densamma.

De så kallade kvantitativa lättnader, där till exempel Fed köper statspapper och bolånerelaterade värdepapper för 85 miljarder dollar per månad, syftar till att stimulera företagens investeringar så att hjulen ska börja snurra fortare i industrin och den reala ekonomin.

Tyvärr så fastnar emellertid de nytryckta digitala pengarna till stor del i den finansiella marknaden. Pengarna kommer alltså inte ut och gör nytta i den reala ekonomin. Bankerna vågar inte låna ut till företagen utan parkerar istället pengarna hos centralbankerna eller hos andra banker. Riskvikterna är nämligen mycket lägre där än vid företagsutlåning. Kreditefterfrågan är dessutom inte heller så hög. Företagen tvekar att göra investeringar i nya fabriker och högre tillverkningskapacitet då konsumenternas efterfrågan är inte ökar nämnvärt. Investeringsprodukter riskerar snarast en nedgång i efterfrågan.

Resultatet blir istället att de finansiella marknaderna, trots osäkra ekonomiska förutsättningar, får stigande aktiekurser och konstlat låga obligationsräntor. På börsen snurrar minsann hjulen. Men inte i industrin. Frågan är dock, särskilt på lite längre sikt, vad som händer om den fundamentala verkligheten inte orkar hänga med de finansiellt dopade börsuppgångarna?

Centralbankerna triggar dessutom varandra. Trycker en pengar måste de andra också göra det. Annars riskerar deras valutorna gå upp i kurs relativt den första centralbankens valuta med förlorad industriell konkurrensförmåga som följd. För går en valuta ner så bara måste en annan valuta gå upp. Vi kan tyvärr inte handla valuta med andra planeter. Resultatet blir ett valutakrig med långsiktigt oöverblickbara konsekvenser. Ett lite väl spännande gigantiskt finansiellt experiment kan man tycka.

Trots den finansiella dopingen finns tyvärr de finansiella obalanserna världen över emellertid kvar. De riskerar också att då och då helt plötsligt dyka upp med sina fula trynen för att på nytt dominera börsens agenda.

De senaste månaderna har det till exempel kommit fler och fler signaler om att Kina har mycket stora problem i sin ekonomi. Landet har blåst upp en spekulativ fastighets- och kreditbubbla och dessutom byggt upp en överkapacitet inom sin industri.

På riktigt lång sikt sett blir kanske detta bara ett gupp på vägen för Kina, men det kan ställa till stora problem för världsekonomin de närmaste åren. Alla ekonomier är nämligen i allt ökande grad sammanlänkade nuförtiden. Både direkt men framförallt indirekt kan då de svenska börsbolagen drabbas relativt hårt.

Kina har också stått för en helt avgörande del av råvaruefterfrågeökningen de senaste åren. Vad händer med de råvaroexporterande så kallade tillväxtländerna om Kinas råvaruefterfrågan halveras? Kan ett pånyttfött Europa rädda situationen? Eller är dras vi också med i Kinas eventuella haveri?

Går vi sedan över till den tekniska analysen, studiet av efterfrågan och utbud på börsen, så kan vi konstatera att OMXS30 under slutet av juni och under juli fått ett stort antal kortsiktiga köpsignaler. De har indikerat en uppgång till det starka motståndsområdet kring ca 1246-1258.

För att OMXS30 ska få några riktigt intressanta långsiktiga köpsignaler, måste emellertid indexet först etablera sig över 1258. Detta gärna också under en relativt stor handelsvolym. I så fall siktar vi på en uppgång till i första hand ca 1300-1320.

Sådana långsiktigt starka köpsignaler är dock tyvärr inte det mest sannolika scenariot. Risken är snarare större att börsen gör en topp under sensommaren för att sedan vända ner och under hösten göra allvarliga försök att gå under de mycket viktiga stödnivåerna vid ca 1109-1119.

Det är dock viktigt att betona är detta bara ett troligt scenario och ingen av lag bunden utveckling. Vi tror dock att det kan vara klokt att vara beredd på ett sådant förlopp och därmed inte satsa hus och hem på att börsen bara kan gå upp det närmaste halvåret.

Både den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, och den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, håller sig till exempel fortfarande uppåtriktade.

Stochastic-indikatorn visar däremot på att börsen är överköpt. Detta är emellertid ingen säljsignal i sig själv då indexet kan fortsätta att vara överköpt en längre tid om den kommit in i en stark trend. Man kan då däremot öka beredskapen på att marknaden lättare kan göra en nedåtriktad rekyl inom den uppåtgående trenden.

På nedsidan har OMXS30 ett stort antal stödnivåer. Den närmaste lite viktigare stödnivån ligger vid ca 1220-1223. Skulle OMXS30 etablera sig under detta stöd erhålls den första viktiga säljsignalen på över en månad. I så fall siktar vi på nedgångar till i första hand de stödnivåerna vid ca 1205 och ca 1198. Innan 1220-1223 finns dock en brantstigande trendlinje som kan vara mycket intressant att bevaka för den kortsiktige aktören. I skrivande stund ger denna trendlinje stöd vid ca 1240. Trendlinjen stiger dock med drygt 4 indexpunkter varje dag.

Långsiktigt viktiga säljsignaler får emellertid OMXS30 först om indexet skulle gå under det starka stödområdet vid ca 1109-1119. Nedgångspotentialen, särskilt på lite längre sikt, ser då tyvärr oroväckande stor ut.

Vi har tidigare rekommenderat den lite mer kortsiktiga aktören att köpa OMXS30 vid alla nedåtriktade rekyler och sikta på uppgångar till de olika motståndsnivåerna. Nu närmar vi oss dock en lite mer besvärlig börssäsong. Var därför mer försiktig med positioner för uppgång och sätt gärna tajta stop losser. Särskilt när vi nu är inne i vårt målområde 1246-1258 för sommarens börsuppgång.

För den lite mer långsiktige placeraren fortsätter vi med att rekommendera att sälja av en del aktier nu under sensommarens uppgångar och lägga sig lite mer likvid. Under hösten, och kanske även nästa år, skulle det nämligen kunna dyka upp många goda möjligheter att köpa tillbaka dessa aktier till betydligt lägre kurser.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto