Home > Månadskrönika: OMXS30 mot nya höjder?

Månadskrönika: OMXS30 mot nya höjder?

OMXS30 har fått köpsignaler och ligger i uppåtgående trender. På kort sikt har däremot indexet fått svaghetssignaler från ett överköpt läge. Eventuella nedgångar till stödnivåerna kring ca 1269 och ca 1253 kan emellertid ses som bra köptillfällen. Sikta sedan på kursuppgångar till först och främst ca 1300-1320, i andra hand till minst ca 1400. Välj ett eller flera utskick

Använder du en gammal version av Internet Explorer, klicka här för att börja prenumerera

Är du redan prenumerant på Tradingportalens tidigare nyhetsbrev kommer du få ett felmeddelande som säger att du redan är prenumerant på listan. Följ instruktionerna och ändra dina profilinställningar. Vid problem skicka ett mail till eh [at] financialmedia.se.

Viktiga säljsignaler erhålls först om OMXS30 mot förmodan skulle etablera sig under stödnivåerna vid ca 1234 och ca 1205.

OMXS30 gick under oktober upp med 1,9 procent under relativt stabila former trots all osäkerhet kring börsbolagens delårsrapporter och oron från USA kring budgetkriser och skuldtak. I skrivande stund ligger OMXS30 på 1278,42 och uppgången hittills i år summerar därmed till 15,7 procent.

Delårsrapporterna togs emot förhållandevis väl av börsen även om enskilda aktier haft volatil utveckling beroende på utfallet av rapporterna jämfört med förväntan. Det var framförallt industriföretag som Atlas Copco, SKF och Volvo som gick ner och bankaktier som gick upp.  Under månaden så sköts också USA:s budgetkris och skuldtak föga förvånande på framtiden.

Fortsättning på detta politiska drama i USA följer tyvärr redan i början av 2014 då skuldtaket endast lyftes till den 7 februari. Kortsiktigt så är detta emellertid avfört från börsen agenda. Samtidigt verkar republikanerna emellertid inte ha vunnit något på denna politiska turbulens utan verkar snarast ha förlorat på den. Frågan är därför om de verkligen vågar ställa till med samma politiska kaos igen i början på nästa år.

Ur ett börssäsongsmässigt perspektiv är det också särskilt intressant att börsen hållit sig så stabil i oktober med tanke på att det är börskraschmånaden nummer ett. Allt detta vittnar om en underliggande styrka i aktiemarknaden. Säsongsmönstret börjar nu också successivt bli en mer och mer positiv faktor för börsen. Perioden november till maj är rent statistiskt en mycket stark period för aktiemarknaden.

Anledningen till den svenska och även övriga världsbörsers stabilitet den senaste tiden är givetvis de enormt expansiva penningpolitiken som förs av centralbankerna i främst USA, Japan och EU. Det är den enskilt viktigaste faktorn för börsutvecklingen just nu. Centralbankerna trycker nya digitala pengar i rekordartad omfattning för att stimulera sina haltande ekonomier. Tyvärr fastnar denna pengaflod till stor del i den finansiella sektorn. Den når inte ut till företagen och den reala ekonomin där annars nya investeringar och jobb skulle kunna skapas. Däremot så flödar en hel del av dessa nytryckta pengar över till aktiemarknaden som då drivs upp till lätt konstlade kursnivåer.

Samtidigt riskerar aktiemarknaden påverkas negativt av spekulationer om och när Fed ska börja trappa ner på sina stödprogram. Men centralbankerna har målat i sig i ett hörn och har nu mycket svårt att avveckla sitt sedeltryckeri utan det skulle få allvarliga konsekvenser på hela världsekonomin. Se bara vad som hände i Indien och andra utvecklingsländer när diskussionen om nedtrappning tog fart i våras. Kapitalflykt och börsras blev resultatet.

En lite kraftigare nedtrappning skulle troligen skapa en sådan stor ekonomisk oro att centralbankerna antagligen snabbt måste starta nya stödprogram. Så avvecklar Fed sitt QE3-program, som innebär att de köper obligationer för 85 miljarder nytryckta USD månaden, så måste de troligen ganska omgående starta ett QE4-program. Då kanske de måste ta i ännu mera. Kanske trycka 150 miljarder nya USD i månaden? Det är i och för sig ganska lätt gjort. Det är bara att mata in lite extra ettor och nollor i Feds datamaskiner så är det fixat.

Någon gång i framtiden riskerar det emellertid att bli en baksmälla på centralbankernas gigantiska finansiella experiment. En förtroendekris skulle till exempel kunna resultera i kraftigt stigande långräntor. Vi har redan det senaste halvåret börjat se en tendens till stigande långräntor, men än så länge kan nog detta betraktas som relativt hanterbart. Långräntorna har dessutom de senaste veckorna börjat komma ned något från sina årshögsta nivåer. Däremot kan långräntorna vid ett senare tillfälle riskera komma upp till betydligt högre nivåer om finansmarknaden helt plötsligt börjar prisa in en ökad inflations- och kreditrisk i obligationerna. När det kommer ske är emellertid svårt att veta. Kanske om tre månader? Eller kanske om tre år?

I ett mer kortsiktigt perspektivet befinner sig dock aktiemarknaden i en rosenröd värld där trenderna mestadels pekar uppåt. Centralbankernas finansiella doping fungerar både som en stimulans och som en krockkudde om det skulle komma några allvarliga negativa nyheter.

Detta kan alltså också hålla på ett bra tag till. Så som kortsiktig aktieplacerare gäller det då att hänga med i de uppåtgående trenderna. Se bara till att ha en genomtänkt och strikt riskhantering med stop losser. För du vill inte riskera hänga med börsen ner utifall att förtroendekrisen och baksmällan skulle dyka upp tidigare än beräknat.

I den tekniska analysen har OMXS30 har den senaste tiden också fått ett antal köpsignaler. Köpsignalerna indikerar att indexet borde ha goda möjligheter att minst komma upp i 1300-1320 området. På ovansidan finns också de viktigaste motståndsnivåerna just nu vid ca 1301 och ca 1322. Skulle indexet lite senare även etablera sig över motståndsområdet vid ca 1322, som kommer ifrån toppen på 1321,6 den 13 juli år 2007, så erhålls ytterligare en intressant köpsignal. Särskilt om detta skulle ske under en relativt hög handelsaktivitet. I så fall siktar vi på att OMXS30 minst ska kunna gå upp till ca 1400.

Handelsvolymmönstret har också varit förhållandevis positivt på börsen den senaste tiden. Tendensen har nämligen ofta varit den att börsomsättningen varit något högre under uppgångsdagar än under nedgångsdagarna. Det stärker sannolikheten för att börsen ska kunna fortsätta uppåt.

Riktigt kortsiktigt har vi emellertid fått lite svaghetssignaler i OMXS30. Indexet har varit överköpt och har efter årshögsta nivån på 1300,9 den 22 oktober kommit ned något. Stochastic-indikatorn har också givit en liten säljindikation. Detta behöver dock inte betyda så mycket på lite medellång sikt. Snarast kan en sådan här liten rekyl ses som ett bra inköpstillfälle på indexet.

En nedgång möter nu stödnivåer vid ca 1269, ca 1253 och ca 1234 där marknaden skulle kunna bottna ur på. Lite allvarligare säljsignaler skulle OMXS30 få först om indexet skulle etablera sig under stödnivåerna vid ca 1234 och ca 1205, särskilt om ett sådant genombrott skulle ske till en relativt hög handelsvolym. Sannolikheten för sådana säljsignaler ser för närvarande inte särskilt hög ut. Men man vet aldrig, ibland förändras börshumöret snabbt.

Eftersom både de kortsiktiga och långsiktiga trenderna är fortsatt uppåtriktade, vi har just klarat av både rapportperioden och den säsongsmässigt svagaste perioden på hela börsåret utan få kursnedgångar, ser dock ut som om förutsättningarna för en positiv börs de närmaste månaderna ser tämligen goda ut. Särskilt så länge som OMXS30 kan hålla sig över stödnivån vid ca 1234. Troligen kommer OMXS30 till och med ha svårt för att gå under stöden vid ca 1269 och ca 1253.

Som strategi för den kortsiktige aktören fortsätter vi därför att föreslå att man köper OMXS30 på alla nedåtriktade rekyler. Sikta sedan på uppgångar till först och främst ca 1300-1320 området, i andra hand minst ca 1400. Det är då viktigt med ett konsekvent användande av stop losser för att risktagandet ska bli kontrollerat. Ha särskilt en stop loss om OMXS30 skulle stänga under stödet vid ca 1234. Flytta sedan successivt upp stop lossen allt efter som positionen visar mer och mer vinst.

För den mer långsiktige placeraren fortsätter vi också att rekommendera att man använder alla lite större uppgångar till att successivt sälja av innehav och lägga sig lite mer likvid. Börsuppgångarna är likviditetsstyrda och behöver därför inte alls ha något att göra med bolagens långsiktiga vinstpotential att göra. På lite längre sikt kan därför risknivån vara relativt hög på börsen. Särskilt om det skulle gå upp ännu mer. En förtroendekris för centralbankernas expansiva penningpolitiken skulle till exempel kunna få allvarliga konsekvenser för hela samhällsekonomin.

Att ta position
Handla OMXS30 för uppgång med tex. BNP Paribas MINILONG OMX BP16
Handla OMXS30 för nedgång med tex. BNP Paribas MINISHRT OMX BNP18
Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto