Home > Månadskrönika: ”OMXS30, heaven or hell?”

Månadskrönika: ”OMXS30, heaven or hell?”

I skrivande stund har detta gjort att OMSX30 gått upp till 1123,07. Överenskommelsen lämnar i och för sig ute viktiga delar om utgiftsnedskärningar men man undvek i alla fall kortsiktigt att hamna i det så kallade budgetstupet. Budgetstupet innebär som bekant ett antal automatiska och drastiska skattehöjningar och budgetnedskärningar som allvarligt skulle hota att stanna upp den ekonomiska aktiviteten inte bara i USA utan också i övriga världen. Budgetunderskotten kommer emellertid även fortsättningsvis att vara betydande i USA men man har i alla fall köpt sig viss tid. Nya tuffa förhandlingar väntar emellertid och om två månader måste en ny överenskommelse gjorts.

Dessvärre har man nu också börjat komma upp i taket för hur mycket den amerikanska staten har tillstånd att låna upp. Denna situation kräver också nya politiska beslut för att lösa, annars tar pengarna helt enkelt slut för staten. Värt att observera är dock att allt detta än så länge bara handlar om politiska låsningar i USA. Det är alltså inte så att det är USA:s kreditgivarna som har tappat förtroendet och vägrar låna ut mer. De står knappast heller i porten och bankar för att få tillbaka sina utlånade pengar. Detta vore givetvis en betydligt allvarligare situation.

Det är nog snarare så att många fortfarande ser USA som ytterst kreditvärdigt på grund av det amerikanska näringslivets styrka och flexibiltet och den amerikanska dollarens mycket stark ställning. USA:s budget underskott kan också finansieras med det egna landets valuta. Det är bara att starta sedelpressarna. Vilket man i och för sig redan gjort i betydande omfattning..

Ett annat skäl till USA-dollarens internationella särställning är att man aldrig ogiltigförklarat några dollarsedlar. En dollarsedel från 1800-talet ska därmed vara ett helt giltligt betalningsmedel. Till skillnad från andra länder som regelbundet drar in och ogiltligförklarar äldre sedlar. Detta förklarar också USA-dollarens popularitet hos knarksmugglare, maffiafolk och diverse diktatorer.

Går vi sedan istället över och ser på börsanalytikernas förväntningar på de större svenska börsbolagens vinstutveckling  för år 2013 så verkar de ligga kring 8-11 procent. I och med Europas ekonomiska problem och ett USA som inte riktigt kommit igång så är det framförallt infrastrukturprojekt i tillväxtländerna som förväntas stå för den tillväxten.

Brasilien till exempel med både VM i fotboll 2014 och ett OS på gång 2016 lär nog fortsätta bygga på med full fart. Med giganten Kina kan det dock vara lite mer osäkert. Här finns det risk för besvikelser då landet förbyggt sig på dyra lägenheter och politiskt drivna överinvesteringar i infrastruktur.

Risken finns därför att Kina står inför en betydande inbromsning då investeringar stått för 50 procent av landets BNP under många år. Dessa investeringar har i sin tur stått för en väsentlig del av efterfrågan på många viktiga råvaror de senaste åren. Här gäller det således att vara extra observant på utvecklingen.

Under den senaste tiden har emellertid allt tolkats positivt och börsen har inte brytt sig så mycket om några negativa nyheter. Men börshumöret kan skifta snabbt. Det såg vi flera gånger under 2012. Det halvfulla glaset kan helt plötsligt anses vara halvtomt.

Nu stiger till exempel arbetslösheten och industriproduktionen går ner. Det tolkas dock bara som att vi då måste vara nere vid en konjunkturell lågpunkt och att det därför snart vänder uppåt igen. Men vad händer på börsen om tron på detta förändras? Vad händer om till exempel industrialisten Rune Andersson får rätt när han uttrycker sin förvåning angående böranalytikernas vinstoptimism? Eller om Kinas råvaruefterfrågan inte fortsätter att öka?

Som jag redan i förra månadens krönika konstaterade är börsen nu emellertid inne i en säsongsmässigt mycket stark period. Under slutet av december och större delen av januari brukar börsen nämligen vanligtvis gå upp. Möjligen så tjuvstartade börsen lite i sin säsongsmässiga uppgång och kan därför kanske nå sin topp lite tidigare än normalt, men det återstår att se.

Om man sedan går över till den tekniska analysen, som jag i första hand använder mig av i min analys av de finansiella marknaderna, kan man börja med OMXS30 i ett relativt långt perspektiv. I månadsdiagrammet nedan ser man då att indexet ligger i en stor triangelformation.

Analys OMXS30
OMXS30 Månadsdiagram

Där ser man att det finns starka motståndsområden strax ovanför nuvarande indexnivåer. Först och främst tar det emot vid ca 1127 och sedan vid ca 1182. Skulle OMXS30 etablera sig över dessa motståndsområden, särskilt om detta sker under en stor handelsaktivitet, får indexet långsiktigt viktiga köpsignaler med en stor kurspotential.

Skulle och andra sidan dessa motståndsnivåer hålla finns det risk att indexet istället ska ner och testa stödnivåerna triangelformationen. Dessa ligger tyvärr på betydligt lägre nivåer.

Går vi istället över till ett betydligt mer kortsiktigt perspektiv genom dagsdiagrammet nedan ser vi att den kortsiktiga trenden för OMXS30 förnärvarande är mycket stark.  Indexet har de senaste månaderna också fått ett antal kortsiktiga köpsignaler då det brutit motståndsnivåer vid bland annat ca 1080, ca 1098 och nu senast 1110 och 1119. Nu börjar dock alltså OMXS30 närma sig det mer kraftfulla och långsiktigt viktiga motståndsområdet kring ca 1128.

OMXS30 har kortsiktigt viktiga stödnivåer vid ca 1110, ca 1092 och ca 1060. Betydligt viktigare stödnivåer hittar vi dock nere vid ca 1026. Skulle OMXS30 stänga under 1026 så får indexet relativt kraftiga säljsignaler. Detta ser dock förnärvarande väldigt avlägset ut, men humöret kan som bekant svänga snabbt på börsen.

Det finns dessutom ett antal varningssignaler om att den senaste tidens uppgångar främst är ett så kallat bearmarket rally, en uppåtgående rekyl inom en ännu större nedåtgående trend. Det är ett antal långsiktiga breddindikatorer som visar på svaghet samt det negativa handelsvolymmönstret på börsen, börsuppgångarna har skett under relativt blysamma handelsvolymer jämfört med den under nedgångsdagarna, som stärker detta scenario.

Agerar man med lite längre placeringshorisonter fortsätter jag därför att rekommendera att man av försiktighetsskäl passar på och säljer sina aktier och indexinnehav vid dessa nivåer. Detta då uppsidan ser relativt begränsad och osäker ut medan nedsidan däremot skulle kunna vara betydande. Dålig balans mellan möjlighet och risk helt enkelt. Som jag ser det är det då mycket bättre då att stiga av och titta på ett tag.

Skulle sedan OMXS30 etablera sig över motståndsnivån vid 1 128 kan man köpa tillbaka sina innehav.

Agerar man med mer kortsiktiga strategier kan man dock försöka hänga med uppgången ett tag till. Använd då emellertid gärna täta stop losser på eventuella innehav. Till exempel om OMXS30 stänger under stödnivån vid ca 1110.

OMXS30 (Dagsdiagram)
OMXS30 (Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto