Home > Månadskrönika: OMXS30 står inför slagigt sommarrally

Månadskrönika: OMXS30 står inför slagigt sommarrally

OMXS30 ser ut att under sommaren få en slagig utveckling med en tydlig dragning uppåt. Under detta sommarrally kommer då troligtvis både motstånden vid ca 1198 och ca 1223 kunna komma att testas. Långsiktigt viktiga köpsignaler erhålls dock först om indexet etablerar sig över motståndet vid 1258 under hög handelsaktivitet. Skulle OMXS30 istället gå under de viktiga stödområdena vid ca 1109-1119 erhålls starka säljsignaler. 

OMXS30 har den senaste månaden gått ner med 5,2 procent till 1151,07. Årets uppgång har därmed justerats ned till 4,2 procent. Som lägst under månaden var OMXS30 nere på 1109 den 24 juni.

I förra månadens OMXS30 krönika skrev vi att ”Säljsignalerna indikerar att OMXS30 först och främst ska ner och testa av stödområdet vid ca 1178-1186. I andra hand kan även ett test av stödområdet vid ca 1137-1140 komma att ske. Vi har nu också kommit in i en säsongsmässigt dålig börsperiod som brukar bottna ur ungefär vid midsommar.” Det var också ungefär det som skedde, även om nedgången blev något större än planerat.

När börsen gick ner i maj var de utlösande faktorerna signaler från FED om en kommande neddragning av de enorma penningpolitiska stimulanserna och att Japanbörsen föll kraftigt. Detta gav både hög volatilitet och säljsignaler på Stockholmsbörsen. Under juni har det istället varit tydliga tecken på en likviditets- och kreditkris i Kina som skapat nedgångar och oro på börsen.

I Kina har det i och för sig sedan länge funnits tecken på att man har blåst upp en spekulativ fastighets- och kreditbubbla. Däremot har man inte tidigare sett så påtagliga effekter av detta på de internationella finansmarknaderna. Bidragande faktorer till denna negligering är att genomlysningen av vad som egentligen händer i Kina inte är särskilt stor. Dessutom ser makrostatistik på statlig nivå som statsskuld, BNP-utveckling med mera, oftast väldigt bra ut för Kina jämfört med andra länder. En annan lugnande faktor är att Kinas valutareserv på ca 2 452 miljarder USD som bekant är den största i hela världen.

Däremot ser läget helt annorlunda ut på mer lokal nivå i Kina. Det är detta som nu orsakar så stora problem. Delstatsregioner, banker, företag och många privatpersoner är nämligen kraftigt överbelånade. Kina har också en skuggbanksektor som är svår att få grepp om, men som enligt bedömare innehåller ännu större obalanser.

Nu verkar det också som om den nya regimen i Kina, som tillträdde i höstas och som så vanligt i Kina planerar att sitta kvar under mycket lång tid, tycker att det hela har gått för långt. Ballongen kan helt enkelt inte fortsätta att blåsas upp på ett så okontrollerat sätt. Någon gång riskerar den att spricka och desto mer den blåses upp desto farligare blir det när väl den spricker. Såväl ekonomisk turbulens som politiska oroligheter hotar då.  Det brydde sig kanske inte den förra regimen i Kina sig så mycket om. De skulle ju snart avgå och skickade därför bara denna svarte Petter vidare.

Den nuvarande regimen tycker tydligen dock att man nu kommit till vägs ände. Bättre att försöka låta luften i systemet pysa ut successivt och ta lite besvär nu än att riskera att ballongen fortsätter att blåsas upp för att senare spricka med en stor smäll. En stor och okontrollerad ekonomisk kris skulle nämligen kunna äventyra det kommunistiska partiets maktställning. Fast, tja kommunistiskt och kommunistiskt. Rikemansklubb är nog en bättre beskrivning. För de flesta av centralkommitténs 300 medlemmar är nämligen miljardärer..

Hur berör allt detta oss? Svensk direktexport drabbas givetvis om Kina får en kris. Dessutom exporterar svenska företag också varor till andra länder, exempelvis Tyskland, som sedan i sin tur använder dessa i sin egen exportverksamhet till Kina. Så effekterna, även av en kontrollerad neddragning i Kina, kan bli betydande för svensk industri. Både direkt och indirekt.

Kina står också för en betydande andel av världens råvaruefterfrågan. Särskilt då byggsektorn i Kina som expanderat kraftigt och stått för en stor del, ca hälften, av Kinas BNP-ökning de senaste åren. Läget kan därför bli extra känsligt för den internationella gruv- och verkstadsindustrin. Samt för länder med en stor råvaruexport.

Så detta är alltså något som skulle kunna få en stor påverkan på den långsiktiga börsutvecklingen. På kort sikt däremot är troligen effekten av detta redan tagits på börsen. Nedgången sedan toppen 1257,6 på OMXS30 den 22 maj har rensat ut en hel del kortsiktig överspekulation och snarast gjort att börsen blivit översåld. Stochastic-indikatorn, som varit nere på låga nivåer har nu istället vänt upp och då också givit en kortsiktig köpindikation. Kortsiktigt ser också börserna i lejonets kula, Japan och Kinabörserna, betydligt stabilare ut.

Den långa trenden på OMXS30, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurva, är också uppåtriktad vilket ger stöd åt börsen. Den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, är emellertid fortfarande nedåtriktad.

Handelsvolymmönstret fortsätter däremot att vara negativt. Börsaktiviteten är oftast större under nedgångsdagarna än under uppgångsdagarna. Detta negativa handelsvolymsmönster är en allvarligt svaghetsfaktor inför det riktigt långsiktiga börsscenariot. Risken är därmed tyvärr stor att hela uppgångsfasen från botten vid 941,11 den 4 juni 2012 bara är ett så kallat bearmarket rally, en uppgångs rekyl, i en stor och mycket mer långsiktig konsoliderings- eller nedgångsformation.

Konsekvensen av det är att man ska se upp (eller snarare ner..) om OMXS30 i ett senare läge skulle få en långsiktigt viktig säljsignal. Nedgångspotentialen kan då nämligen vara betydande. Kortsiktigt kan man dock resonera att ”den dagen den sorgen”. För nu under sommaren ser det alltså relativt ljust ut för börsen.

Börsen har också hittills väl följt de klassiska säsongsmönstren med en topp i maj, nedgång till ungefär midsommar och sedan följt av en starkare utveckling. Kanske kan därmed det gamla börsordspråket ”köp till sillen (midsommar) och sälj till kräftorna (första veckorna i augusti)” komma att stämma in på sommarens börsutveckling?

OMXS30 har emellertid fullt med motståndsnivåer som ett sommarrally skulle kunna fastna på. De viktigaste motståndsområdena ligger kring ca 1198, ca 1223 och ca 1246-1258.

Summa summarum är alltså att vi har en kombinationen av en säsongsmässigt stark börsperiod, en stochastic-indikatorn som ännu inte visar på ett överköpt läge, motstridiga trender och ett negativt handelsvolymmönstret.

Det gör att den troliga utvecklingen under sommaren blir en slagig börs, upp och ner, men med en klar dragning uppåt. Delårsrapporterna i juli kan också komma att förstärka detta mönster.

Troligtvis ska då OMXS30 upp och minst testa av motståndsområdet vid ca 1198, kanske det också vid ca 1223. Om inte tidigare så tar dock det hela troligen stopp vid ca 1246-1258 området. Skulle OMXS30, mot förmodan, orka bryta över och även etablera sig över 1258 erhålls dock en intressant köpsignal. Särskilt om detta sker under relativt hög handelsvolym. I så fall siktar vi på en uppgång till ca 1300-1320.

Risken är emellertid stor att OMXS30 istället följer det sedvanliga säsongsmönstret och toppar av någon gång under augusti. För att sedan i september-oktober gå ner och då kanske testa av det viktiga stödområdet vid ca 1109-1119. Etablerar sig sedan OMXS30 under detta stödområde erhålls relativt starka säljsignaler.

Agerar man med kortsiktiga strategier kan det därför vara intressant att följa med börsen i dess kast fram och tillbaka, försöka köpa på nedåtriktade rekyler, för att sedan sälja på uppgångar upp till de olika motståndsnivåerna vid ca 1198 och ca 1223.

Är man lite mer långsiktig och försiktig kan det istället var intressant att sälja av en del aktier under sommarens uppgångar och för att sedan lägga sig lite mer likvid. Under hösten, eller kanske till med under nästa år, skulle det nämligen kunna dyka upp många goda möjligheter att köpa tillbaka dessa aktier till betydligt lägre kurser.

Att ta position
Handla OMXS30 för uppgång med tex. BNP Paribas MINILONG OMX BP16
Handla OMXS30 för nedgång med tex. BNP Paribas MINISHRT OMX BNP18
Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto