Home > Månadskrönika: ”OMXS30 laddar för en större nedgång?”

Månadskrönika: ”OMXS30 laddar för en större nedgång?”

De senaste veckornas uppgång sporrades av att det kommit ett ökat hopp om en budget överenskommelse i USA. Det politiska läget har tidigare varit helt låst för det men nu verkar det som om en del republikanska politiker kan tänka sig svika sina tidigare, skriftliga, löften om att aldrig någonsin höja en enda liten skatt. Borde man vara förvånad eller?

Förväntningarna i marknaden är att en överenskommelse nås i absolut sista stund. Eller kanske några dagar efter deadline vid årsskiftet. Om ingen överenskommelse görs kommer annars det så kallade budgetstupet träda i kraft i början på år 2013 med en kombination av kraftiga och automatiska utgiftsnedskärningar och skattehöjningar. Man bedömer att dessa skulle kunna orsaka ett BNP-fall i USA på upp emot 4 procent nästa år. Kan man undvika det så vore det givetvis bra för den kortsiktiga konjunkturutvecklingen. Frågan är dock om det inte långsiktigt skulle kunna vara en fördel att äntligen göra något riktigt kraftfullt för att stärka USA:s dåliga finanser. Bara nu inte patienten först dör av medicinen…

Sedan finns det i och för sig en risk att även en budgetöverenskommelse kommer att innehålla åtstramande åtgärder för konjunkturen. Men det verkar ingen fokusera på för närvarande.

Det har under den senaste månaden också  kommit fler och fler rapporter om att de svenska industriföretagen har problem med sin försäljning. De allt mer tunnare orderböckerna har gjort att de börjat dra ner på sina produktionsplaner, varslat och även sagt upp bland sina anställda. Produktionsplanerna för det närmaste halvåret signalerar en fortsatt krympande produktion och sysselsättningsindex pekar mot fler uppsägningar. Särskilt för byggsektorn har inbromsningen varit skarp. Flera stora industriföretag stänger också sin produktion över jul- och nyårshelgerna.

Under hösten 2008 hade vi en liknande situation men då räddade en svag valuta situationen. I år har snarast vår svenska valuta förvärrat läget. Kronan har i stället stärkts då den har betraktats som en säker hamn i den internationella valutaoron.

Just nu verkar emellertid den rådande inställning på marknaden vara att allt detta bara är tillfälliga problem. Snart kommer saker och ting att ordna upp sig. Man verkar tycka att det är nästan bara bra att det är så dåligt nu. För detta innebär bara att vi är nära en konjunkturbotten. Och då bara måste det ju snart vända upp igen. Man förväntar sig också att USA har bottnat ur, att det blir inget budgetstup och att övriga världskonjunkturen snart kommer igång igen. Allt verkar alltså för tillfället att tolkas positivt. Greklandkrisen har man tröttna på. Spanien, Italien och Frankrike är inget att oroa sig för. Att centralbankernas finansiella stimulanser har en så tydligt avtagande marginaleffekt är inte heller något man bryr sig om. Just nu är alltså det berömda glaset halvfullt. Verkligen inte halv tomt.

Börsen har nu också börjat komma in i en säsongsmässigt stark period. Under slutet av december och större delen av januari brukar börsen oftast gå bra. Dessutom får börsen lite stimulans av extra insättningen av PPM pengar. 6 miljarder bedömer man kommer in till den svenska börsen i mitten av december från det. Sett till börsvärdet på hela Stockholmsbörsen på ca 3 900 miljarder är detta inte så mycket. Men med tanke på de blygsamma handelsvolymerna på börsen kan dessa nettoinflöden dock få en viss betydelse.

Frågan är emellertid om börsen börjat ta ut allt det goda lite väl mycket i förtid? I den tekniska analysen, som jag framförallt använder mig av i min analys av finansmarknaderna, ser man att OMXS30 nu börjat bli överköpt i och med de senaste veckornas uppgångar. Indexet närmar sig också nu starka motståndsområden där marknaden har vänt ett flertal gånger tidigare.

Kommande kurs: ”Bättre Affärer med Teknisk Analys, 8 dec hos Nordnet.  Läs mer

Scenariot jag haft sedan börsuppgången startade i juni har varit att indexet skulle nå en topp under hösten, sedan konsolidera ett tag,  för att därefter gå in i en relativt kraftig nedgång. Risken är därför relativt stor, som jag ser det, att vi redan sett långsiktigt betydelsefull toppar för OMXS30 på 1127,5 den 16 mars och på 1119,2 den 16 september. Ett stort antal breddindikatorer som visat på svaghet samt det negativa handelsvolymmönstret, börsuppgångarna har skett under mycket små volymer, både för OMXS30 och för börserna världen över har tyvärr stärkt detta scenario.

Vad vi nu ser på börsen riskerar därför vara en uppladdning för en större nedgång. Detta scenario skulle ytterligare förstärkas om OMXS30 senare skulle etablera sig under de viktiga stödnivåerna vid ca 1026-1029.

Kortsiktigt kan emellertid OMXS30 mycket väl komma upp en liten bit till. Indexet har brutit över en hel del kortsiktiga motståndsnivåer den senaste tiden och kan nu vara på väg att testa motståndsområdet vid ca 1098.  Skulle marknaden även orka etablera sig över denna nivå har OMXS30 sedan dock ett mycket starkt motståndsområde vid ca 1119-1128.

Även om marknaden för närvarande betraktar glaset som halvfullt kan den inställningen snabbt ändras. På nedsidan har OMXS30 då stödnivåer vid ca 1060 som är viktiga att bevaka. Skulle indexet stänga under dessa förväntar jag mig ett test av de långsiktigt viktiga stödnivåerna vid ca 1026-1029.

Skulle OMXS30 även etablera sig under 1026 får indexet mycket starka säljsignaler som indikerar att den stora långsiktiga nedgångsfasen har börjat. OMXS30 sedan också stödnivåer vid ca 1000-1009 men troligtvis ska indexet då ned minst till stödnivåerna kring ca 940-950.

Kommande event: Kostnadsfritt frukostseminarie, 11 dec.  Läs mer

Därför rekommenderar jag att man passar på och säljer sina aktier och indexinnehav vid dessa nivåer. Förhållandet mellan möjlighet och risk är helt enkelt inte gynnsamt här. Uppsidan är relativt begränsad medan nedsidan skulle kunna vara relativt stor. Som jag ser det är det då mycket bättre att då att stiga av och titta på ett tag.

Agerar man med kortsiktiga strategier kan man dock hänga på ett litet tag till. Jag rekommenderar då emellertid täta stop losser på eventuella innehav.

Skulle sedan OMXS30, mot förmodan, i ett senare läge etablera sig över motståndsnivån vid 1 128 kan man köpa tillbaka sin innehav. Risken, eller möjligheten, är emellertid överhängande att man senare under år 2013 kan köpa tillbaka dom på betydligt lägre nivåer.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.