Home > Månadskrönika: OMXS30 riskerar fortsätta nedåt med hög volatilitet

Månadskrönika: OMXS30 riskerar fortsätta nedåt med hög volatilitet

OMXS30 har fått säljsignaler och riskerar att gå ned till först och främst stödområdet vid ca 1178-1186. Nedgången riskerar att bli volatil. Kortsiktigt håller dock stödområdet vid ca 1212-1214 emot. För att OMXS30 istället ska få en tydlig köpsignal måste indexet först under stor handelsaktivitet etablera sig över motståndet vid ca 1258.

Börsen gick under maj månad upp till en ny årshögsta nivå men vände sedan snabbt nedåt igen. Det var framförallt Japans börsens stora nedgångar som orsakade viss oro på världsbörserna och så även i Sverige. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 lyckades trots det gå upp 1,2 procent under månaden. Räknat på indexvärdet i skrivande stund på 1213,39 så är därmed årets uppgång uppe på 9,8 procent.

Under maj månad så fick också OMXS30 de köpsignaler vi skrev om i förra månadens OMX-analys. Detta då motståndsområdena kring ca 1212 och 1223 passerades. Sedan följde en snabb uppgång till övre delen av vårt målområde 1240-1260. (Så där hamnade alltså analysen ganska rätt..)

Efter att OMXS30 toppat av på 1257,6 den 22 maj tvärvände istället börsen nedåt i anslutning till turbulensen i Japan. Nedgången som sedan följt har tyvärr lett till att OMX30 också har fått ett antal säljsignaler.

Säljsignalerna indikerar att OMXS30 först och främst ska ner och testa av stödområdet vid ca 1178-1186. I andra hand kan även ett test av stödområdet vid ca 1137-1140 komma att ske. Vi har nu också kommit in i en säsongsmässigt dålig börsperiod som brukar bottna ur ungefär vid midsommar.

Dessutom lyder ett gammalt börsordspråk ”Sell in may and walk/stay away”. Faktum är att det finns en mängd undersökningar som visar att i genomsnitt lönar det sig att sälja i slutet av april eller i maj och vara utanför börsen till i slutet av oktober eller till i början av november.

Den längsta studien jag sett på detta är en över 100-årig studie på USA-börsen. Den studien visade en fantastisk överavkastning på en sådan strategi. I Sverige har det också publicerats liknande undersökningar som sträcker sig något tiotals år tillbaka med snarlika resultat.

Problemet är väl bara att det är genomsnittsavkastningar vi pratar om. Det är inte säkert det lönar sig varje år. Statistiken säger också att perioden maj till oktober har i snitt en relativt sämre börsutveckling än den mellan oktober till maj. Detta innebär inte nödvändigtvis att börsutvecklingen måste vara negativ i absoluta tal mellan maj och oktober.

Sedan har vi också säsongsmönstret med en sommaruppgång mellan ungefär midsommar och augusti, ”köp till sillen och sälj till kräftorna”. Dessa två olika säsongsmönster kan tyckas motsäga varandra, men de går att kombinera. Inom en större nedåtgående rörelse mellan maj och oktober, så kan man nämligen tillfälligtvis ha en uppåtrekyl under juni-augusti.

Så kombinerar vi dessa säsongsmönster kan vi tänkas oss att börsen nu har en lite sämre period som tar slut ungefär vid midsommar. Sedan går börsen upp till och med augusti. Under september-oktober får vi en sämre börs igen som eventuellt blir lite extra volatil under oktober. Under oktober-november får vi då fina köptillfällen inför en bättre börsperiod som tar slut i maj 2014. Tänk att det ska vara så lätt det här med aktieaffärer..

En annan femma är väl om man, med sina egna pengar på spel, blint vågar lita på dylika säsongsmönster..

Däremot kan det tänkas vara värt att beakta dessa säsongsmönster i sin marknadsanalys och även öka beredskapen på att börsutvecklingen faktiskt kan bli något åt detta hållet.

För närvarande ligger dock OMXS30 alldeles vid ett stödområde vid ca 1212-1214 som i alla fall tillfälligtvis lyckats hejda nedgången. Risken är dock stor att även detta stöd snart kommer att brytas och då erhålls nya säljsignaler. Därefter kan OMXS30 då komma att fångas upp av ett stödområdet kring ca 1198-1200 som också kan ge ett tillfälligt stöd.

Vad man nu också kan vara beredd på är att OMXS30 riskerar att bli betydligt mer volatilt, svängigt, än vad vi varit vana vid de senaste månaderna.

Detta bland annat då det globala börsrallyts ledare Japan nu börjat få stora volatila kast i sin börsutveckling vilket riskerar att smitta av sig mer och mer på andra börser. Dagliga nedgångar på 3-7 procent är mycket allvarliga på en ledande börs och riskerar urholka den tidigare positiva börspsykologin på världens börser. De amerikanska börserna ser till exempel nu betydligt osäkrare ut.

Dessutom, vilket kan bli en mycket viktig faktor, så har långräntorna världen över nu börjat bryta ut uppåt på ett volatilt och klart oroande sätt. Detta trots att råvarupriserna inte gått upp. Det kan bli en svår omställning för många aktörer om långräntorna nu på allvar skulle börja att gå upp.

Den långa trenden för OMXS30 är däremot fortfarande uppåtriktad. Ragnarök behöver därför inte stå för dörren. Så tar man positioner för nedgång så rekommenderar jag därför att man tar mindre handelspositioner än man vanligtvis brukar göra.

Stochastic-indikatorn har nu också börjat komma ner till snart översålda nivåer. Det är emellertid ingen direkt köpsignal. Börsen kan nämligen fortsätta att vara översåld en längre tid om den kommit in en stark nedåtriktad trend. Däremot kan indexet i och med detta nu lättare göra uppåtriktade rekyler inom den nedåtgående kortsiktiga trenden.

För att OMXS30 i detta läget ska få en stark köpsignal måste indexet etablera sig över motståndet vid ca 1258. Detta helst också under en relativt stor handelsaktivitet. I så fall skulle man kunna börja sikta på uppgångar till ca 1300-1320. Tyvärr, tyvärr ser för tillfället ett sådant börsscenario inte särskilt troligt ut. Bland annat på grund av att börsens handelsvolymmönster hittills är klart negativt. Börsomsättningen på nedgångsdagarna är oftast högre än den under uppgångsdagarna. Det hade behövt vara precis tvärtom för att det skulle se starkt ut.

Innan 1258 motståndet bryts så skulle man snarast kunna använda alla eventuella uppgångar till att sälja och gå kort i OMXS30. Uppåtriktade rekyler skulle kunna ske upp ända upp till motståndsområdena kring ca 1234 och kanske även till de vid ca 1246. Sikta sedan på nedgångar till först och främst ca 1178-1186. I andra hand till ca 1137-1140.

Stop loss på korta positioner strax över respektive motstånd och framför allt om OMXS30 skulle stänga över 1258. Flytta också ner stop losserna allt eftersom positionen visar mer och mer vinst.

Att ta position

Handla OMXS30 för uppgång med tex. BNP Paribas MINILONG OMX BP16
Handla OMXS30 för nedgång med tex. BNP Paribas MINISHRT OMX BNP18
OMXS30 har fått säljsignaler och riskerar att gå ned till först och främst stödområdet vid ca 1178-1186. Nedgången riskerar att bli volatil. Kortsiktigt håller dock stödområdet vid ca 1212-1214 emot. För att OMXS30 istället ska få en tydlig köpsignal måste indexet först under stor handelsaktivitet etablera sig över motståndet vid ca 1258.
OMXS30 (Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto