Home > Månadskrönika: OMXS30 får intressanta köplägen på eventuella rekyler

Månadskrönika: OMXS30 får intressanta köplägen på eventuella rekyler

Under mars gick det svenska storbolagsindexet OMXS30 upp med marginella 0,2 procent. Under månaden så gavs dock en hel del utdelningar från främst bankaktierna vilket drog ner OMXS30 något. Det bredare och utdelningsjusterade SIX Return Index gick istället upp med 0,9 procent. OMXS30 som i skrivande stund ligger på 1201,14 har emellertid i år, trots utdelningarna, gått upp med 8,7 procent.

Uppgångarna har kommit efter att makroekonomer och placeringsstrateger på de stora bankerna och finanshusen helt plötsligt blivit eniga om att nu var allt så eländigt så nu kunde det bara bli bättre..

Givetvis var detta också starkt påverkat av ECB chefen Mario Draghis uttalande i juli om att ECB ska göra vad som krävs för att rädda euron som följdes av det något kaxiga” Och tro mig, det kommer att räcka”.

Det vill säga, Draghi lovade att trycka obegränsat med nya eurosedlar..

Centralbankerna världen över (ECB, FED och Bank of Japan med flera) har också på ett offensivt sätt med nya pengar kraftigt ökat likviditeten på finansmarknaderna. De har gjort detta för att rädda bankerna från skuldproblemen i Sydeuropa, för att stötta konjunkturen och för att öka företagens konkurrenskraft i det egna valutaområdet genom en försvagad valuta (det så kallade valutakriget).

Det är dock en kortsiktig lösning som främst köper politikerna tid att göra mer strukturella och  produktivitetshöjande åtgärder. Görs inte detta så blir det lite som att kissa i byxan. Det värmer först, men sedan blir det desto kallare.

Grundproblemet i till exempel Europa är nämligen att produktiviteten i framförallt Tyskland ökat så kraftigt jämfört med den i Sydeuropa. Detta har sedan resulterat i obalanser och en finanskris.

Europas finanskris är alltså snarast en symptom på det underliggande problemet med legala konkurrenshinder, byråkrati, korruption och höga skatter med mera som i vissa länder kraftigt hämmat produktiviteten.

Även USA:s obalanser och skuldproblematik löser man inte heller långsiktigt med ännu mer lån. Där har istället politikerna tvingats ta hjälp av automatiska nedskärningar via det så kallade budgetstupet. I Kina har man också finansiella obalanser och en infrastruktur- och bostadsbubbla som man förr eller senare måste ta tag i.

Denna finansiella doping som centralbankerna bistått med har emellertid gjort att börserna världen över gått upp. P/e-talen har dock börjat krypa upp på börserna och värderingsmässigt tycker fler och fler bedömare att det börjar bli lite väl dyrt.

För att hålla börserna uppe kan det därför behövas att delårsrapporterna som nu börjar komma i april inte blir för alltför dåliga. Företagsledningarna får där gärna också våga sig på att uttrycka positiva framtidsbedömningar.

Sedan vore det också lämpligt om diverse tillväxtsiffror från framförallt USA och Kina kommer in tillräckligt bra så att konjunkturförhoppningarna kan hållas vid liv.

Tyvärr kan man dock se på råvarupriserna att Kinas tillväxt kanske inte är så stark längre. Kopparpriset till exempel som i början av februari var uppe på ca 8400 USD ligger i en fallande trend och har för närvarande kommit ner till ca 7500 USD.

I den tekniska analysen så pekar dock fortfarande pilarna uppåt. Särskilt på lite längre sikt. Alltjämt har emellertid uppgången en hel del kvalitetsbrister i sig som indikerar att uppgången sedan i somras ”bara” är en uppåtriktad korrektion i en mycket mer långsiktig konsoliderings- eller nedgångsformation.

Det är bland annat ett negativt handelsvolymmönster som skvallrar om detta. Börsomsättningen är tyvärr oftast minst lika stor på nedgångsdagarna som på uppgångsdagarna. För att uppgången skulle vara riktigt pålitlig skulle förhållandet behöva vara precis tvärtom.

I och med att uppgången sedan sommarens lägsta nivå 941,1 den 4 juni nu är uppe i hela 27,6 procent kan man befara att en eventuell nedgångsfas i ett senare läge kan bli synnerligen kraftfull.

Innan det sker skulle dock börsen förhoppningsvis kunna fortsätta upp ett bra tag till. Nästa riktigt kraftfulla motståndsnivå ligger också först vid ca 1322 för OMXS30. Dit är det från nuvarande nivå ca 10,0 procent.

Kortsiktigt har OMXS30 dock motståndsnivåer redan vid ca 1212 och ca 1223. Det är framförallt om OMXS30 skulle etablera sig över 1223 som nya köpsignaler erhålls.

Ska man följa den tekniska analysen så kan en strategi också vara, i och med att den långsiktiga trenden fortfarande är uppåtriktad, att köpa OMXS30 på eventuella rekyler ned till de olika stödnivåerna, sätta ut sina stop losser, och därefter hänga med på rörelsen uppåt. Allt eftersom höjer man sedan också upp sina stop loss nivåer.

Det är då mycket viktigt att noggrant bevaka sina stop losser. Ty man vill inte bli sittande kvar med svarte Petter om marknaden skulle vända nedåt med full kraft.

Särskilt om man väljer att hänga på det pågående småbolagsrallyt kan det vara extra viktigt att bevaka sina stop losser. Skulle börsklimatet helt plötsligt bli sämre kan kursrörelserna nämligen bli stora. Då kan det bli svårt att sälja aktier i mindre likvida bolag på kurser som man tycker är rimliga.

Viktiga stödnivåer att bevaka på OMXS30 är därför de vid ca 1178-1182, ca 1156 och ca 1119. Skulle indexet gå under dessa stödnivåer, särskilt om detta skulle ske med dagomsättningar på 15 miljarder kronor eller mer, får indexet allvarliga säljsignaler.

Får vi däremot nedgångar under blygsamma handelsvolymer, typ på ca 9-11 miljarder, ned till i närheten av dessa stödnivåer blir läget ett annat. Nedgångarna kan då alltså snarast betraktas som intressanta köptillfällen med bra risk/reward-förhållanden. Sätt i så fall en stop loss om indexet skulle stänga strax under respektive stödnivå.

Att ta position
Handla OMXS30 för uppgång med tex. BNP Paribas MINILONG OMX BP16
Handla OMXS30 för nedgång med tex. BNP Paribas MINISHRT OMX BP3
Analys OMXS30
Analys OMXS30 (Öppna diagram i TP Trader)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto