Home > Månadskrönika: ”Stark börs vid brytningsläge”

Månadskrönika: ”Stark börs vid brytningsläge”

OMXS30 gick under årets första månad upp med hela 5,8 procent och stängde månaden på 1169,2. Även om man tar hänsyn till att januari är en säsongsmässigt mycket stark period så innebär det att året därmed fått en mycket bra start.

Uppgången följde på att man i USA lyckades nå politiska överenskommelser som skjuter budgetstup- och lånetaksproblematikerna framåt till senare i vår. Sedan har också bolagsrapporterna i USA slagit förväntningarna liksom framförallt bankrapporterna gjort i Sverige. Dessutom har nog många långsiktiga aktörer frågat sig varför de ska köpa företagsobligationer med lägre avkastning på än vad de kan få i utdelning på samma företags aktier.

En nog så bidragande orsak till kursuppgången är emellertid att så gott som alla tongivande makroanalytiker och placeringstrateger har varit rörande eniga om att konjunkturen ska vända uppåt senare i år. Då spelar det inte så stor roll om företagen just nu har en mycket låg efterfrågan på sina produkter, tvingas permittera med mera. Det ses snarast som ett tecken på att vi verkligen har en lågpunkt i industriaktiviteten och det därför bara måste vända uppåt senare i år.

Marknaden blir med det synsättet relativt immun mot dåliga företagsrapporter. Det berömda glaset är alltså verkligen halvfullt. Skulle dock marknaden av någon anledning skjuta upp konjunkturvändningen kan börsen däremot komma i ett mycket känsligt läge. Särskilt om många då hunnit diskontera och även positionera sig för en fortsatt börsuppgång.

Går vi sedan över till den tekniska analysen, studiet i utbud och efterfrågan av aktier med mer, kan man konstatera att det här har börjat hända en hel del intressanta saker.

När OMXS30 i början av januari gick över motståndsnivån vid 1127 fick indexet de starka köpsignalerna som jag skrev om i förra månadskrönikan. Då skrev jag också om att nästa riktigt starka motståndsnivå låg först vid ca 1182.  I och med den kraftiga januariuppgången har nu OMXS30 även hunnit med att gå upp och testa av detta motståndsområde. Som högst var nämligen indexet uppe på 1181,6 den 31 januari.

Skulle OMXS30 orka etablera sig över detta motståndsområde vid ca 1182, och särskilt då om detta skulle ske under en ökad handelsaktivitet, så får indexet långsiktigt mycket intressanta köpsignaler. Se veckodiagrammet nedan. Vi kan då börja sikta på uppgångar till i första hand toppnivån från den 13 juli 2007 på ca 1322.

Analys OMXS30
OMXS30 (Veckodiagram)

I nuvarande läge kan vi dock konstatera att, även om den kortsiktiga trenden är starkt uppåtriktad, så är nu OMXS30 både överköpt och alldeles under ett starkt motståndsområde. Här kan det därför från ett teknisk analys perspektiv vara läge att vara lite försiktig.

Uppgången sedan i somras har dessutom skett med ett negativt handelsvolymsamband, det vill säga uppgångsdagarnas volymer har ofta inte varit särskilt mycket större än den under nedgångsdagarna, och en del andra breddindikatorer har inte heller bekräftat den mer långsiktiga styrkan i uppgången.

Man kan alltså fortfarande befara att uppgången sedan i somras endast är ett bearmarket rally i en större mycket långsiktig nedgångsfas. Man får verkligen hoppas att det inte är det. För hur skulle i så fall en påföljande nedgång se ut? Den skulle nämligen kunna bli tämligen kraftfull om man beaktar att uppgången sedan i somras hittills uppgår till drygt 25 procent.

En annan varningssignal är att en del större enskilda aktier fått köpsignaler då de gått över viktiga motståndsnivåer men sedan inte orkat hålla sig kvar över desamma. Aktierna har istället börjat gå ner och ofta dessutom med klart större handelsaktivitet än under uppgången. Som bekant blir falska köpsignaler desto kraftigare säljsignaler. Särskilt om de bekräftas av volymmönstret. Sådana falska köpsignaler har vi fått i till exempel Boliden, Electrolux, SKF och SSAB.

Vad vi inte vill se nu är en liknande utveckling på OMXS30 med falska utbrott och nedgångar som sker med, relativt uppgångsdagarna, stora handelsvolymer.

OMXS30 har kortsiktigt viktiga stödområden vid ca 1155, ca 1138-1144 och 1119. Skulle OMXS30 nu börja gå under dessa stödnivåer får indexet säljsignaler av olika digniteter. Särskilt allvarligt skulle det vara om stödet vid ca 1119 skulle brytas och då i synnerhet om nedgången skulle under höga handelsvolymer. I så fall skulle nedgångspotentialen kunna vara betydande.

Vill man vara försiktig så kan man därför vid dessa nivåer kring 1180 på OMXS30 göra lite vinsthemtagningar och flytta upp sina stop losser så nära som ens strategi tillåter.

Skulle sedan OMXS30 etablera sig över motståndsnivån vid 1182, och särskilt om detta skulle ske under en tydligt ökad handelsaktivitet på börsen, kan man köpa tillbaka sina uppgångspositioner.

Däremot, om OMXS30 under en ökad handelsaktivitet skulle etablera sig under de olika stödnivåerna, särskilt då under den vid ca 1119,  får vi säljsignaler. Då blir rekommendationen istället att man mer genomgripande ska rensa ut alla eventuella uppgångspositioner man har kvar.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto