Home > Strategi – börsens starkaste period

Strategi – börsens starkaste period

Vi alla känner till månadsskifteseffekten och där har vi olika strategier för just den perioden av månaden. Detta är en mer oväntad strategi och jag har tidigare skrivit om den för något år sedan.

Den fungerar väldigt bra och har tills 2013 gett bra utdelning. Som konsekvent period under ett börsår finns det förmodligen ingen annan period för OMXS30 som är lika vinstrik som det jag ska berätta om.

Entry och Exit datum varierar för varje år men det är alltid samma handelsdag för året till siffror. Det gäller handelsdag 16 och 83. Entry handelsdag 16 vid börsens stängning kl. 17:24 och Exit handelsdag 83 också vid stängning kl. 17:24.

Sedan år 1987 har denna variant ett CAGR värde på 7.34% vilket är en stor del av börsens totala tillväxt. Av 27 år har 23 år varit vinstrika och 4 år har gått med förlust vilket ger en träffsäkerhet på 85.19%. Medel för vinstår är 10.61% och medel för förlustår -8.35%.

Bra att veta, vid Entry handelsdag 16 har 85.19% av toppnoteringarna skett först efter handelsdag 45.

I PDF finns regler och statistik för strategin.

Följ Tony Dÿring på Twitter:

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto