Home > Många tror på lättnader på fredag från Bank of Japan, men oklart vad exakt detta innebär.

Många tror på lättnader på fredag från Bank of Japan, men oklart vad exakt detta innebär.

Mot bakgrund av låg tillväxt och sjunkande inflation räknar många bedömare med att Bank of Japan kommer med nya lättnader vid sitt räntebesked under natten mot fredag svensk tid. Det råder dock osäkerhet om exakt vilka stimulanser det kan bli tal om.

I Bloomberg News prognosenkät spretar förväntningarna en del. Hälften av de 40 tillfrågade analytikerna räknar med att depositräntan lämnas oförändrad till -0,10 procent medan den andra hälften tror på en sänkning till antingen -0,20 eller -0,30 procent. Medianprognosen är en sänkning till -0,15 procent.

Vad gäller tillgångsköp spår en liten majoritet på 23 av 40 väntat en oförändrad nivå på 80.000 miljarder yen, medan resterande 17 tror på en ökning, till 85.000-100.000 miljarder yen.

Det finns dock även andra möjligheter till lättnader förutom det Bloomberg News frågat om i sin enkät. Enligt vad japanska Nikkei skrev tidigare i veckan överväger BOJ ett antal lättnadsåtgärder, bland annat ytterligare räntesänkningar, utöka statsobligationsköpen eller att utvidga köpen till att omfatta andra tillgångar, som ETF:er.

Andra lättnadsåtgärder som det talats om är program för att stötta bankernas utlåning och rena helikopterpengar, även om förväntningarna på det senare dämpats efter att BOJ-chefen BOJ-chefen Haruhiko Kuroda varit tydlig med helikopterstimulanser inte är aktuella.

Bedömare noterar dock att han lika kategoriskt avfärdade minusränta, bara veckorna innan BOJ sänkte räntan under noll. Han har samtidigt varit lika tydlig med att BOJ är fast beslutsamma att få slut på deflationen.

Enligt Nikkeis uppgifter ska det dock finnas delade meningar inom BOJ-direktionen om det behövs nya lättnader eller inte. Medan vissa argumenterar för ett närmare samarbete med regeringen kommer andra troligen att motsätta sig nya stimulanser eftersom de anser att nuvarande policy fortsatt fungerar.

USDJPY (dagsdiagram)

De bedömare som tror på nya lättnader lyfter fram att den japanska ekonomin tappar fart samtidigt som inflationen sjunker allt längre under målet på 2 procent. Dessutom har den japanska regeringen i veckan aviserat ett stimulanspaket på 28.000 miljarder yen, vilket sätter press på att även BOJ ska agera för att få fart på ekonomin.

BNP Paribas räknar med ytterligare lättnader från BOJ, not bakgrund av stegrade förväntningar på samordnade åtgärder med regeringen och risken för en kraftig yenförstärkning i frånvaron av nya stimulanser. Dessutom syns tecken på att inflationsförväntningarna sjunker.

BNP Paribas spår att lättnaderna kommer i form av en räntesänkning till -0,30 procent i kombination med ett låneprogram med negativ ränta för bankerna.

”Med oförändrade statsobligationsköp kommer marknaden dock att bli besviken”, skriver BNP Paribas i ett marknadsbrev.

Japanska Nomura ser tre anledningar till varför BOJ kommer att agera nu: att momentum i den underliggande inflationen fortsatt att försvagas, att förväntningarna är högt uppskruvade och att det finns politiska incitament att visa enad front med regeringen som aviserat sitt finanspolitiska stimulanspaket.

Nomura räknar med att BOJ kommer med ett lättnadspaket som innehåller ytterligare tillgångsköp, negativ ränta på programmen för lånestöd till bankernas samt att depositräntan sänks till -0,20 procent. Några helikopterstimulanser tror de inte på.

”Vi räknar med att BOJ levererar med ett paket med ’mer konventionella’ okonventionella policyverktyg, medan helikopterpengar fortsatt är osannolika. Eftersom marknadsförväntningarna redan är höga kommer ett policypaket i linje med konsensusförväntningarna kanske inte ha en uthållig försvagande effekt på den japanska yenen, men bara att undvika en snabb yenappreciering skulle vara en succé för banken, givet höga förväntningar”, skriver Nomura i ett marknadsbrev.

Av: Michael Andersson för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto