Home > Många viktiga svenska makrobesked under veckan

Många viktiga svenska makrobesked under veckan

För svensk del inleds veckan med fokus på Finansinspektionen. Den ska på måndagen, klockan 8.00, publicera dels en rapport om bankernas räntor och utlåning under tredje kvartalet, dels en promemoria om riskvikter för bankers bolån.

Svenska storbanker har idag riskvikter för bolån i intervallet 5-10 procent och nu pekar spekulationer i riktning mot att Finansinspektionen vill kalibrera in hela systemet på en snittriskvikt på runt 15 procent.

Masih Yazdi, analytiker på Credit Suisse och tidigare analytiker på just Finansinspektionen, tror dock snarare att det kan bli fråga om någon form av golv för riskvikterna.

”Ett golv blir mer pragmatiskt och marknadsvänligt, men hur FI gör det är inte säkert. Frågan är hur tydligt Finansinspektionen kommer att beräkna effekten på bankerna i sin promemoria. Om man lägger ett golv på 15 procent för riskvikterna får jag en snittriskvikt för de fyra stora svenska bankerna på 16,5 procent”, sade han till Nyhetsbyrån Direkt på fredagen.

Högre riskvikter på bolån skulle sänka de svenska bankerna kärnprimärkapitalrelationer i olika grad, men med de höjningar av riskvikterna som diskuteras skulle de svenska bankerna överlag fortsatt framstå som välkapitaliserade.

Måndagens internationella fokus riktas med all säkerhet mot eurogruppens extrainsatta möte, som förhoppningsvis ska slutbehandla frågan om Greklands stödprogram. Mötet inleds redan klockan 12.30 istället för mer sedvanliga klockan 17.00.

På tisdag presenterar Konjunkturinstitutet en ny barometer, och frågan på förhand är om den kan visa motsvarande tentativa indikationer på att konjunkturförsvagningen är på väg att bottna ur som de som har märkts i en rad internationella barometrar.

Enligt SME Direkts prognosenkät väntas dock KI:s barometerindikator ha fortsatt att sjunka, till 90,9 i november från 92,3 i oktober. Indikatorn för tillverkningsindustrin väntas samtidigt ha sjunkit till -18, från -16 i oktober, medan hushållsindikatorn väntas ha sjunkit till -3,9 från -2,9.

SCB presenterar på tisdagen oktoberstatistik om PPI, handelsbalans och hushållens lånetillväxt. Tillväxten i utlåningen till hushållen har de senaste månaderna verkat plana ut på en ökningstakt runt 4,5 procent efter en lång period av gradvis dämpning tidigare. Enligt SME Direkts enkät räknar analytiker med att ökningstakten fortsatt var 4,5 procent i oktober.

På det internationella planet riktas blickarna på tisdagen bland annat mot brittisk BNP för tredje kvartalet samt mot OECD:s nya ”Economic Outlook”. I prognosen i maj pekade deras prognoser mot att BNP i OECD-området skulle öka 1,6 procent i år och 2,2 procent 2013. De talade då om ”något ljusare” utsikter för den globala ekonomin, men påpekade samtidigt att ”tydliga bräckligheter kvarstår”.

För Sveriges del såg OECD i maj en BNP-tillväxt på 0,6 procent i år och 2,8 procent 2013. Baserat på mer aktuella prognoser ser OECD inte ut att behöva ändra mycket i prognosen för 2012, men beträffande 2013 är det bara finansminister Anders Borg som ligger nära OECD:s maj-prognos, och han har flaggat för att han kommer att revidera sin prognos före jul.

Tisdagens USA-agenda bjuder bland annat på statistik över orderingång på varaktiga varor i oktober, data över bostadspriser i september samt hushållens konfidensindikator för november.

På onsdagen riktas svenska ögon mot Riksbanken som publicerar sin rapport om finansiell stabilitet samt en utredning om Stiborräntan. I föregående stabilitetsrapport, i juni, konstaterade Riksbanken att de svenska storbankerna var finansiellt starka och hade god motståndskraft mot en sämre utveckling. Men Riksbanken såg också svagheter av mer strukturell karaktär som skulle kunna påverka stabiliteten negativt på sikt.

SCB publicerar för sin del bytesbalansstatistik för tredje kvartalet på onsdagen, statistik som inkluderar tjänstebalans vars utfall kan påverka förväntningsbilden inför BNP statistiken för tredje kvartalet, som presenteras på torsdagen.

Onsdagen bjuder också på tysk preliminär-KPI för november, och i USA publicerar Federal Reserve sin regionala konjunkturrapport Beige Book.

På torsdag publicerar SCB statistik över svensk BNP under tredje kvartalet. Sveriges ekonomi utvecklades överraskande start under första halvåret i år, trots att många ekonomer befarade svag eller negativ BNP-tillväxt på kvartalsbasis.

Vägledande utfallsdata för tredje kvartalet antyder nu att farhågorna om negativ tillväxt åter kan komma på skam, men det skulle i så fall kunna indikera en ännu större fallhöjd i BNP för fjärde kvartalet.

Enligt SME Direkts prognosenkät väntas BNP ha stigit 0,2 procent jämfört med andra kvartalet och med 0,6 procent jämfört med tredje kvartalet 2011. Riksbankens prognosbana från i oktober antydde att BNP skulle stiga knappt 0,2 procent jämfört med andra kvartalet och knappt 0,5 procent jämfört med tredje kvartalet 2011.

Samtidigt som BNP-statistiken publicerar SCB också, tillsammans med HUI, detaljhandelsstatistik för oktober. SME Direkts prognosenkät pekar mot att försäljningen ökade 2,6 procent jämfört med oktober 2011.

Torsdagens internationella agenda bjuder bland annat på tysk arbetslöshetsstatistik för november och Eurostats konjunkturbarometer för samma månad. Från USA kommer en andra beräkning av BNP för tredje kvartalet samt den sedvanliga veckostatistiken över nyanmälda arbetslösa.

Fredagen inleds med ett omfattande statistikbatteri från Japan som visar oktoberutvecklingen för industriproduktion, arbetslöshet, KPI och hushållskonsumtion. Dessutom publicerar Markit/JMMA november-PMI för den japanska tillverkningsindustrin.

Eurostat redovisar arbetslöshetsdata för oktober samt det snabberäknade KPI för november. Från USA kommer statistik över hushållens inkomster och konsumtion i oktober samt inköpschefsindex för Chicagoområdet i november.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto