Home > Mario Draghi fast vid betydande stimulans för att höja inflation.

Mario Draghi fast vid betydande stimulans för att höja inflation.

ECB står fast vid en mycket betydande penningpolitisk stimulans som behövs för att inflationen ska närma sig ECB:s mål.

Det sade ECB-chefen Mario Draghi i ett tal i Europaparlamentet i Strasbourg på måndagen. Han deltog i debatten om ECB:s årsrapport för 2015.

Euroområdets återhämtning fortsätter i en måttlig men stadig takt. Den har visat sig ha en anmärkningsvärd motståndskraft mot negativa händelser, sade han och nämnde krisen i tillväxtmarknader, priskollapsen för olja och råvaror och den brittiska folkomröstningen om EU.

”Vi förväntar oss att inflationen fortsätter att stiga de kommande månaderna. Men samtidigt ser vi ingen förstärkning av den underliggande prisdynamiken”, sade Mario Draghi.

Uppgången i inflationen drivs av statistiska faktorer som har att göra med stabiliseringen av oljepriset. En stigande inflation behöver det nuvarande penningpolitiska stödet, som saknar motstycke, sade han.

”Det är därför som vi är fast beslutna att bibehålla den mycket betydande penningpolitiska ackommoderingen som är nödvändig för att säkerställa att inflationen återvänder mot nivån under, men nära 2 procent på medellång sikt”, sade ECB-chefen.

Euroområdets finanssektor är mer robust nu och den har kunnat svara på ECB:s stimulans. Men problem kvarstår, främst lönsamheten.

Regeringar och centralbanker bör bry sig om bankers lönsamhet i den utsträckning som den i slutändan begränsar utlåning till realekonomin och hindrar återhämtningen, sade Mario Draghi.

Ett problem för lönsamheten är de låga räntorna. Men dessa krävs idag för att kunna återgå till högre räntor i framtiden.

Andra problem är överkapacitet och ineffektiva kostnadsstrukturer hos bankerna. I fall där detta förekommer behövs rationaliseringar och konssolidering, förklarade ECB-chefen.

Han uppmanade också euroländerna att genomföra strukturreformer och föra en tillväxtvänlig budgetpolitik.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto