Home > Marknaden väntar på amerikanska detaljhandelssiffror

Marknaden väntar på amerikanska detaljhandelssiffror

USD hade en baisseartad trend mot de flesta av dess viktigaste valutarivaler innan marknaderna stängde för helgen på fredagen, där oron för den spanska skuldkrisen fortsatte att stödja säkra tillflyktsortsvalutor. Dessutom den rådande oron för Spanien var också till stor del ansvarig för nedgångarna både i priset på silver och guld.
Denna vecka kommer allas ögon att inriktas på EU:s ekonomiska toppmöte, som startar på torsdag och fredagens index för försäljning av hem. Med analytiker som förutspår sämre siffror än förra månadens försäljningssiffra, kan USD få det svårt att upprätthålla sin återhämtning från dess senaste nedgångar de kommande dagarna.

EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CHF AUD/USD EUR/GBP
Daglig trend down down up up down down
Veckotrend down down no no up no
Motstånd 1.2995 1.6110 79.35 0.9445 1.0305 0.8135
1.2975 1.6090 79.15 0.9425 1.0285 0.8115
1.2945 1.6060 78.85 0.9395 1.0255 0.8085
Stöd 1.2885 1.6000 78.25 0.9335 1.0195 0.8025
1.2855 1.5970 77.95 0.9305 1.0165 0.7995
1.2835 1.5950 77.75 0.9285 1.0145 0.7975

Ekonominyheter

USD – Amerikanska detaljhandelssiffror kan hjälpa USD i dag

USD var i stort sett baisse mot sina viktigaste valutarivaler på fredagen med undantaget direkt efter publicerandet av producentprisindexet, som tillfälligt ökade handeln. Valutaparet USD/CAD steg med än 40 punkter under eftermiddagens handel för att nå handeln så högt som 0,9807, innan paret hade en mindre korrigering nedåt. Paret stängde så småningom ut veckan på 1,2950. Samtidigt hade USD endast små uppåtgående rörelse i morgonens handel mot den nyzeeländska dollarn. Dock hade den senare på dagen en kraftig baisseartad trend. Valutaparet slutade dagen på 0,8150.

När det gäller den här veckan med investerare som ivrigt kommer att följa torsdagens arbetslöshetssiffror och fredagens viktiga index för husförsäljning, vill valutahandlare inte glömma att det finns andra potentiellt påverkande nyhetshändelser planerade de kommande dagarna. Dagens amerikanska underliggande detaljhandelssiffror och detaljhandelsrapporten är prognostiserade att visa en nedgång i konsumtionen från förra månaden. Om denna prognos kommer in bättre än väntad, kan USD ta tillbaka en del av fredagens nedgångar. Uppmärksamhet bör också riktas mot ett tal från Federal Reserves ordförande i dag, samt det underliggande konsumentprisindexet på tisdagen och Philly Federal Reserves tillverkningsindex på torsdagen.

EUR – Problemen i Spanien och Grekland fortsätter att ha en inverkan på trenden i EUR

EUR fortsatte sin uppåtgående trend mot USD och JPY under fredagens morgon handel, med valutahandlare som funderade när och om det skuldsatta Spanien skulle begära ett räddningspaket för att reda ut sina finanser. EUR hade en baisseartad trend på mer än 40 punkter mot både USD och JPY under fredagseftermiddagens handel som låg till grund för en bättre än väntad amerikansk PPI-rapport. Senare under dagen återhämtade sig EUR och apprecierade resten av fredagens eftermiddagshandel för att sluta på 1,2950.

Denna vecka kommer valutahandlare i EUR vilja fortsätta att följa utvecklingen i Spanien och Grekland. Varje tecken på att Spanien närmar sig ett räddningspaket kan stärka eurovalutan och där varje orosmoment över Greklands ekonomiska status kommer troligen att ha en dämpande effekt på handeln i EUR. Dessutom kommer torsdagens EU:s ekonomiska toppmöte och den spanska 10-åriga obligationsauktionen sannolikt att ge viktiga ledtrådar om det aktuella läget för euroområdets ekonomiska återhämtning. Positiva tecken kan hjälpa EUR att återta en del av sina nedgångar under de senaste månaderna.

Guld – Priset på guld faller med ökad riskaversion

Osäkerheten kring Spaniens skuldsituation ökade riskaversionen bland investerare och tyngde priset på guld och silver på fredagen. Sammantaget minskade priset på guld mer än 21 dollar för ett uns till så lågt som 1 751,93 dollar per uns under eftermiddagens handel. En mindre korrigering uppåt skickade priset på guld till 1 753,70 dollar per uns innan marknaderna stängde för helgen.

Denna vecka kommer investerare i guld vilja uppmärksamma ett parti av nyheter från euroområdet och USA, för ledtrådar till graden av riskaptit bland investerare. Priset på guld kan återta en del av fredagens nedgångar om det visar sig att Spanien är närmare att begära ett räddningspaket. Med detta sagt kan bättre än väntade nyheter från USA leda till uppgångar i USD, vilket ytterligare skulle tynga priset på guld.

Råolja – Råoljepriset väntar på stora nyheter från USA denna vecka

Råoljepriset fortsätter att falla efter att kinesiska ekonomiska indikatorer visade väldigt liten förhoppning om att skapa en återhämtning i världens näst största ekonomi. Efter att ha fallit med mer än 1 dollar per fat under fredagens handel, lyckades priset på råolja stabilisera sig innan det stängde på 91,67 dollar per fat. Råvaran handlades så högt som 92,57 dollar per fat för dagen och hade ett lägsta på 91,14 dollar per fat.
Denna vecka kommer investerare i råolja vilja övervaka ett parti nyheter från USA, den viktigaste fredagens index för försäljning av hus. Dessutom kan de underliggande detaljhandelssiffrorna, detaljhandelsrapporten och FOMC:s mötesprotokoll alla få in inverkan på råoljepriset. Bättre än väntade nyheter kan signalera till investerare att efterfrågan på råolja i USA ökar, vilket skulle öka priset på råolja.

Tekniska nyheter

EUR/USD

Valutaparet EUR/USD kors har upplevt haft kraftigt hausseartat beteende de senaste dagarna. Men det finns mycket tekniska data som stöder en baisseartad rörelse i dag. Williams Percent Range på det veckovisa diagrammet indikerar att paret flyter i det överköpta territoriet, vilket leder till slutsatsen att en korrigering nedåt är nära förestående. Ligga kort med korta stopp kan visa sig ge resultat i dag.

GBP/USD

Snäv intervallhandel fortsätter, där paret inte har visat något signifikant steg i någon riktning, och handlas för närvarande runt 1,6040 nivån. Det veckovisa diagrammets Slow Stokastiska visar ett baisseartat kors, vilket tyder på att en korrigering nedåt kan ske inom den närmaste tidsperioden. När en brytning nedåt inträffar, bör ligga kort med korta brott vara en bra strategi.

USD/JPY

Valutaparet har handlats i ett intervall ett tag nu, utan någon särskild riktning. Det dagliga diagrammets Slow Stokastiska ger oss blandade signaler. Det veckovisa diagrammet ger ingen tydlig riktning heller. Att vänta på tydligare tecken på timdiagrammet kan vara en bra strategi i dag.

USD/CHF

Det dagliga diagrammet visar blandade signaler med RSI fluktuerande på neutral mark. Dock flyter det veckovisa diagrammets Williams Percent Range redan i det översålda territoriet, vilket visar att en hausseartad korrigering kan ske inom den närmaste tiden. När ett brott uppåt inträffar, kommer ligga långt med korta brott vara en bra strategi.

Wild Card

USD/SEK

Detta pars ihållande uppåtgående rörelser har slutligen drivit upp priset till det överköpta territoriet på det dagliga diagrammets Williams Percent Range. Inte bara det, men det tycks vara så att det finnas ett baisseartat kors på Slow Stokastiska, vilket pekar på en nära förestående korrigering nedåt. Valutahandlare har nu möjlighet att invänta den nedåtgående brytningen på timdiagrammet och positionera sig kort för att rida ut den förestående vågen

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto