Home > Marknadens förväntningar för höga på Nokia

Marknadens förväntningar för höga på Nokia

Nokia
Nokia Daily (Öppna i TP Trader)

Barclays ser en risk i förväntningarna på Nokias försäljning av Lumia. Även den organiska tillväxten i Nokia Siemens Networks, NSN, och lönsamheten inom Location & Commerce lyfts fram som orosmoment.

”Kombinationen av uppdragna förväntningar och frågetecken kring den strategiska riktningen för NSN får oss att ha en fortsatt försiktig inställning till aktien”, skriver Barclays.

Försäljningen av Windows Phone-modellerna håller på att ta fart, men det går långsamt, menar Barclays. Efter att ha sålt 4,4 miljoner Lumiatelefoner under fjärde kvartalet räknar Barclays med att försäljningen av Lumia stiger till 5,0 miljoner första kvartalet, som en följd av nya modeller och bredare distribution.

Vidare räknar Barclays med att Nokias minskade marknadsandelar i Kina leder till att den traditionellt positiva försäljningseffekten av det kinesiska nyåret blir dämpad.

När det gäller NSN ifrågasätter Barclays om den kraftiga återhämtningen är uthållig. En del av återhämtningen i NSN:s lönsamhet beror på bolagets avyttring av verksamheter med en sämre utveckling. Det innebär emellertid att NSN står inför tuffa jämförelsetal under 2013.

”Efter att ha sålt av omkring 10 procent av sin intäktsbas under de senaste 6-9 månaderna, tror vi att konsensusförväntningarna om en 1-procenti försäljningsnedgång under 2013 också är optimistiska”, skriver Barclays som tror på en intäktsnedgång på 5 procent 2013.

Även Société Générale lyfter fram Nokias svaga utveckling i Kina som ett problem, som bidrar till oro kring utvecklingen på andra viktiga marknader som
Indien och Indonesien.

Investmentbanken, som har rekommendationen köp i Nokiaaktien med riktkurs 5 euro på tolv månaders sikt, påpekar dock att situationen i Kina inte är direkt överförbar på de andra marknaderna.

Vidare tror Société Générale att Nokia har en bättre finansiell situation är befarat.

”Skulden som ska betalas till Microsoft kan mycket väl vara stor men är hanterbar med existerande kassa”, skriver Société Générale i en analys.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto