Home > Marknadsaktörer oroas av politisk osäkerhet inom EU enligt Riksbankens riskenkät.

Marknadsaktörer oroas av politisk osäkerhet inom EU enligt Riksbankens riskenkät.

En majoritet av marknadens aktörer anser att det finns risker kopplade till den politiska osäkerheten i EU. Det låga ränteläget, hushållens skuldsättning och höga bostads- och fastighetspriser nämns också som orosfaktorer.

Det framgår av Riksbankens enkät bland aktörer på de svenska ränte- och valutamarknaderna.

Mer än hälften av aktörerna anser att de svenska finansiella marknadernas sätt att fungera är i stort sett oförändrat jämfört med för ett halvår sedan. Var tredje aktör anser dock att marknaderna fungerar något sämre.

”Det främsta skälet uppges vara en lägre marknadslikviditet för obligationer, främst till följd av olika finansiella regelverk. För statsobligationsmarknaden nämns även Riksbankens köp av statsobligationer som en orsak till att marknadslikviditeten för dessa har försämrats”, skriver Riksbanken.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
DAX
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto