Home > Marknadssammanfattning: Prognosen för Dow Jones Outlook ser ljusare ut efter V-formad återhämtning

Marknadssammanfattning: Prognosen för Dow Jones Outlook ser ljusare ut efter V-formad återhämtning

Dow Jones gjorde en V-formad återhämtning efter de låga nivåerna tidigare under veckan, och kan nu vara på väg mot rekordhöga nivåer. Den tekniska bilden ser stigande ut då marknaden trycker mot resistensen.

Idag är det Europeiska centralbankens (ECB) dag, och euron har hittills varit oförändrad under veckan. Valutan sjönk i början av handelsveckan mot den amerikanska dollarn och den japanska yenen, efter nedgången på aktiemarknaderna.

Aktiemarknaden har emellertid dragit sig kraftigt tillbaka och hotar att bryta till nya toppar, vilket man kan se om man tittar på Dow Jones. I avsaknad av andra relevanta ekonomiska data drev den stigande känslan på aktiemarknaden också en risk-on-rörelse på andra marknader: EUR/USD och EUR/JPY återhämtade sig från början av veckan.

Europeiska aktier följde den amerikanska aktiemarknadens utveckling och uppvisade imponerande prisökningar igår. Framför allt tog sig FTSE 100 tillbaka den viktiga 7000-nivån.

Lika viktig är 70 dollar-nivån för råoljepriset. En av anledningarna till risk-off i början av handelsveckan var nedgången för råoljepriset. Nu när oljepriset är över 70 dollar igen har sentimentet förbättrats.

Ädelmetaller är oförändrade. Guld handlas exempelvis nära 1 800-nivån och ser inte ut att göra några stora rörelser idag.

Dagens analys

Stora delar av prisförändringarna på euro-par denna vecka påverkades av förväntningarna gående dagens ECB-möte.

Rykten på marknaden antydde ett par intressanta inslag, exempelvis att ECB inte var överens om ett eventuellt stimulanspaket. Om så är fallet kan marknaden överraskas av den nya riktlinjen, och volatiliteten för euro-par kommer sannolikt att öka. Inga andra relevanta ekonomiska händelser sker idag.

Marknader att bevaka

Dow Jones, EUR/USD och NZD/USD är marknaderna i fokus idag.

Dow Jones

Dow Jones ser ut att ha formerat ett fortsättningsmönster. En rörelse över den horisontella resistensen öppnar portarna för mer styrka, vilket kan ses via ett möjligt oregelbundet triangel-mönster. Så länge som marknaden håller sig över den stigande trendlinjen ser prognosen för Dow Jones konstruktiv ut.

EUR/USD

En massivt stigande avvikelse med RSI har formerats på EUR/USD:s 4-timmarsdiagram inför ECB:s beslut senare idag. Prisförändringarna liknar även en fallande kil, vilket är en antydan om en möjlig vändning. Valutahandlare bör hålla koll på två nivåer: 1,20 uppåt och 1,17 nedåt. Rörelser över respektive under dessa nivåer kan vara starten på en avsevärt trend under de kommande månaderna.

NZD/USD

Ett liknande mönster har formerats på NZD/USD. Den senaste vändningen sammanfaller med aktiemarknadens återhämtning, och visar hur risk-on-sentiment även påverkar valutamarknaden. En rörelse över 0,70 är positivt för NZD/USD då denna nivå innebär att priset har tagit sig ur en fallande kil.

Vinnare och förlorare

Dow Jones och andra amerikanska aktiemarknader har presterat väl medan den amerikanska dollarn tappade en aning av veckans tidigare ökningar.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto