Home > Massiv likviditetstillförsel av ECB

Massiv likviditetstillförsel av ECB

En av de mest framgångsrika åtgärderna som den europeiska centralbanken (ECB) har tagit under ekonomiska kriser har varit LTRO (Long-Term Refinancing Operations). Över åren har de fungerat enligt plan och tillhandahållit med likviditet under kriser, exempelvis efter finanskrisen 2008-2009 och Euro-krisen 2012.

LTRO:er har antagit olika former och storlekar vid olika tillfällen. Som svar på den ekonomiska chock som orsakats av COVID-19-krisen har ECB skapat ett program för kommersiella banker, TLTRO-III. Den första bokstaven står för ”targeted”, det vill säga ”riktade”, och programmet är den tredje versionen av liknande program som ECB tidigare har använt sig av.

Massiv efterfrågan på billiga pengar från ECB

Den senaste rundan av ECB:s TLTRO-program har varit väldigt lyckad. Om man ser hur mycket bankerna tog kan man anta att ECB gjorde ett bra jobb med att erbjuda likviditet under osäkra tider. Detta är den största omfinansieringsoperationen som någonsin bedrivits av ECB då de 1,3 biljoner euro som togs av bankerna ledde till en nettotillförsel på cirka 500 miljarder euro.

Från ett ekonomiskt perspektiv är detta en enorm framgång. Genom att lätta villkoren för det nya programmet gav ECB bankerna tillgång till billiga pengar för att stärka balansräkningen och erbjuda lån till företag och befolkningen.

Det är inte överraskande att banker i länder som drabbats hårdast av hälsokrisen, det vill säga Italien och Spanien, tog så mycket som de var tillåtna att ta.

Men det viktiga är inte hur stort eller hur framgångsrikt programmet har varit utan snarare vilka signaler det skickar. Detta markerar ECB som en av de mest proaktiva centralbankerna och innebär att de skapat ännu större lättnader än de som skapats i USA. Faktum är att likviditeten på USD sjönk förra veckan, och Fed:s balansräkning gjorde det också.

För investerare har vi av ett par anledningar en förvirrande period framför oss. Å ena sidan skapar programmets framgångar en stark spärr bakom euron och ökar ECB:s trovärdighet. Ibland räcker detta för att investerare ska börja differentiera mellan olika valutor.

Å andra sidan är detta en ren likviditetsinjektion. Medan det lindrar nuvarande ekonomiska problem är resultatet att mer euro cirkulerar i samma system. Mer specifikt innebär det att valutan sjunker i och med att tillgången till valutan blir större.

Nu när investeringssommaren har börjat kan det bli så att investerare måste vänta tills hösten för att se de verkliga effekterna av ECB:s TLTRO-program.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto