Home > Massiva finansiella stimulanspaket från Tyskland överraskar marknaderna

Massiva finansiella stimulanspaket från Tyskland överraskar marknaderna

Den tyska regeringen utannonserade på onsdagskväll ett ytterligare stimulanspaket värt 4% av dess GDP, eller cirka 140 miljarder euro. Detta innebär att de nu är ett av de europeiska länder som har bidragit mest med ekonomiskt stöd under pandemin, vilket bevisar att det går att få saker och ting gjort om det finns en vilja bakom det. 

Innan hälsokrisen bad den europeiska centralbanken och andra europeiska institutioner om att länder med stort överskott skulle öka sina finansiella utgifter. Mario Draghi specifikt är känd för att be om strukturella reformer och utökade finansiella utgifter under stora delar av hans mandat som ordförande på ECB.

Finansiell policy vs. penningpolitik

Penningpolitik handlar om centralbankernas åtgärder för att påverka likviditeten i en ekonomi medan finansiell policy handlar om regeringens utgifter. Både finansiell policy och penningpolitik kan påverka en ekonomis tillväxt, framförallt när de arbetar mot samma mål. En expansiv penningpolitik tillsammans med en expansiv finansiell policy producerar alltid bättre och snabbare resultat än andra policykombinationer.

Det massiva stimulanspaket som utannonserades av Tyskland mindre än 24 timmar innan torsdagens ECB-beslut innebär att Tysklands svar på COVID-19 är nästan lika starkt som det vi har sett i USA, utan att inkludera automatiskt stabiliserande faktorer (som exempelvis VAT).

Så, vad var det Tyskland gjorde? Paketet fokuserar på konsumenten och baseras på tanken att stimulera till mer konsumtion. Med detta i åtanke utannonserade den tyska regeringen en temporär sänkning av VAT från 19% till 16% under andra hälften av 2020.

De sänkte även energiskatten och erbjöd en bonus på 300 euro per barn. De har även skapat nya incitament för att köpa elbilar. Detta är bara ett par av de åtgärder som de har utannonserat. Det viktiga är att regeringen är aktiv i det finansiella rummet, och att de har gott om medel för att kunna stå bakom dessa åtgärder.

Det blir uppenbart att Tyskland är ett av de första länder som ser ut att kunna återhämta sig under andra hälften av året och i början av 2021. Viktigare är att Tyskland, som en av de största ekonomierna i Europa, skapar en snöbollseffekt som även stimulerar andra ekonomier i EU.

Allt sammantaget är detta en stor förbättring för den tyska ekonomin, och en stor förtroendesignal för hela Europa och EU. Till följd av detta har tyska DAX-terminer tagit sig över 4% och fortsätter därmed den ökning som inleddes för cirka en månad sedan.

Detta nya finansiella paket ser ut att på ett bra sätt kunna kämpa mot pandemin, och Tyskland har nu ställt sig bakom fördelarna i en kontracyklisk finansiell policy.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto