Home > Måttliga förbättringar på Sentix Investment Confidence-index

Måttliga förbättringar på Sentix Investment Confidence-index

Sentix är en månatlig ledande ekonomisk indikator för Euro-området som återspeglar investerares förtroende och utgår från en enkät med över 2 600 investerare och analytiker som betygsätter en sexmånaders ekonomisk prognos i Euro-området. Prognosen förbättrades måttligt i juli, från -24,8 till -18,2.

För att sätta saker i perspektiv tolkas Sentix-indexet baserat på noll-nivån – över noll indikerar optimism medan under indikerar pessimism.

Tredje ökningen i rad för Sentix-indexet

För juni månad var över 250 institutionella investerare inblandade, och förväntningarna var att indexet skulle vända till -10. Detta var därför en besvikelse, men samtidigt har det varit den tredje månaden i rad av ökningar på indexet.

Det övergripande indexet för Euro-området förbättrades aningen med över 6,6 punkter, vilket hjälptes av en stark återhämtning i Schweiz och Österrike. Tyskland steg även för tredje månaden i rad.

Indexet ligger dock fortfarande under noll-nivån. Förbättringarna är måttliga, vilket återspeglar de svårigheter som företag i Europa just nu möter. Det viktigaste från resultaten i juni är att den långsiktiga prognosen inte förändrades då investerare är fortsatt skeptiska angående hur snabbt ekonomin ska återhämta sig. Faran är att uppgången som skapats av den gradvist ökade ekonomiska aktiviteten kommer tappa momentum så tidigt som nu i sommar. Exempelvis tror investerare i Tyskland att endast 65% av ekonomisk output kan återhämtas inom ett år.

Detta återspeglar hur det går för ekonomin överlag – den ligger nere men företagen gör sitt bästa under de omständigheter som råder. Under normala tider hade en rapport med så höga förbättringar indikerat en vändpunkt, men så är inte fallet just nu. Som bäst kan vi säga att en måttlig optimism råder i Euro-området, men investerare är rädda för att göra planer på en horisont som sträcker sig över sex månader.

Sentix-indexet är ett av många dataset i Euro-området som är utformade för att hålla koll på investerares förtroende för att bättre övervaka ekonomisk utveckling. Investerares optimism eller pessimism ger ledtrådar om vad vi kan förvänta oss, och de som köper och säljer bryr sig då centralbankerna är en av de första aktörerna som reagerar på extrema värden i datan.

Som rapporten indikerar finns det en ”återhållsam glädje” i Euro-området. Men noll-nivån ligger fortfarande långt borta.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto