Home > Mer riskfyllda tillgångar baisse i starten av handelsveckan

Mer riskfyllda tillgångar baisse i starten av handelsveckan

Högre avkastningstillgångar hade måttliga nedgångar i början av handelsveckan igår, men investerare som hyste farhågor om takten i den globala ekonomiska återhämtningen vägde mer än positiv amerikansk sysselsättningsstatistik från förra fredagen. Specifikt den spanska skuldkrisen och oron för en ekonomisk avmattning i Kina ledde till en övergång tillbaka till säkra tillflyktsortsvalutor. En nyhetsfattig dag från USA innebär att valutahandlare kommer vilja fortsätta att övervaka meddelanden som strömmar ut från euroområdet för att bedöma nivån på riskaptiten på marknaden. Varje positiv nyhet kan hjälpa EUR återta en del av gårdagens nedgångar.

EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CHF AUD/USD EUR/GBP
Daglig trend down down down down down down
Veckotrend down down down up up up
Motstånd 1.3084 1.6146 79.34 0.9435 1.0329 0.8196
1.3039 1.6093 78.89 0.9389 1.0279 0.8150
1.3005 1.6064 78.61 0.9360 1.0248 0.8121
Stöd 1.2956 1.6011 78.16 0.9313 1.0197 0.8074
1.2926 1.5982 77.87 0.9284 1.0164 0.8045
1.2878 1.5930 77.42 0.9238 1.0116 0.7999

Ekonominyheter

USD – Riskaversion på marknaden understödde USD

USD återtog en del av sina nedgångar från förra veckan under gårdagens handel, då investerare flyttat sina pengar till säkra tillflyktsortsvalutor med farhågor för den globala ekonomiska återhämtningen. Valutaparet USD/CHF lyckades stiga med mer än 60 punkter under loppet av dagen, innan paret toppade på 0,9356 under dagens handel. Vid slutet av den europeiska handeln låg paret vid 0,9335 nivån. Valutaparet GBP/USD föll med mer än 80 punkter under dagen för att så småningom nå så lågt som 1,6020.

När det gäller dagens handel råder det en brist på betydande amerikanska nyheter vilket innebär att valutahandlare kommer att vilja uppmärksamma meddelanden som kommer ut från euroområdet för att mäta riskaptiten på marknaden. Varje tecken på att Spanien är redo att begära ett räddningspaket från ECB kan leda till ökat risktagande, vilket kan tynga på USD. Senare i veckan kommer valutahandlare inte vilja glömma att uppmärksamma den amerikanska handelsbalansen, sysselsättningsrapporten, PPI och preliminära UOM konsumentförtroendeindexet, då de alla har potential att skapa tung volatilitet i USD.

EUR – Spanska nyheter fortsätter att driva rörelserna i EUR

Farhågor angående den spanska och grekiska skuldkrisen, i kombination med en inbromsning av Kinas ekonomi fick EUR att depreciera under handeln igår. Valutaparet EUR/USD föll med nära 100 punkter under nattens och morgonens handel, för att så småningom nå så lågt som 1,2936. En liten korrigering uppåt senare under dagen fick EUR att sluta på 1,2970. Mot JPY deprecierade EUR med mer än 90 punkter under den första delen av handelsdagen för att handlas så lågt som 101,11 innan den rekylerade tillbaka till 101,30 nivån.

I dag kommer nyheter från euroområdet nyheter sannolikt fortsätta att vara den drivande kraften bakom rörelserna på marknaden. I synnerhet kan varje tillkännagivande om euroområdets räddningsfond och en möjlig framtida spansk begäran om en räddningsaktion få investerare att flytta sina pengar till mer riskfyllda tillgångar. Samtidigt om det visar sig att Spanien kommer att fortsätta skjuta upp sin begäran om en räddningsaktion från EU för att rekapitalisera sina banker, kan EUR utvidga sin baisseartade trend kontra USD och JPY.

Guld – Priset på guld fortsätter att falla

Guldpriset utvidgades sin nedåtgående trend under hela dagen igår, där en starkare USD resulterade i en minskad efterfrågan på den ädla metallen. Priset föll med nästan 14 dollar per uns när marknaderna öppnade för veckan, för att så småningom nå så lågt som 1 766,34 dollar per uns, innan den rekylerade tillbaka till 1775 dollar per uns i slutet av europeiska handeln.

I dag varnar analytiker för att priset på guld kan fortsätta falla om farhågorna för euroområdet och den kinesiska ekonomin består, vilket då skulle stärka tillflyktsortsvalutan USD. En stark USD leder ofta till sänkta priser för guld, eftersom råvaran blir dyrare för internationella köpare. Eventuella negativa meddelanden från Europa i dag kan resultera i att priset på guld får känna av ytterligare nedgångar.

Råolja – Oron i euroområdet tyngde råoljepriset

Oror för tillväxten i euroområdet i kombination med något minskade spänningar mellan Iran och västvärlden fick råoljepriset att utvidga sin senaste nedåtgående trend när marknaderna öppnade för veckan. Råvaran föll med närmare 1,50 dollar per fat under den asiatiska handeln för att handlas så lågt som 88,19 dollar per fat. Med detta sagt lyckades råoljepriset återta en del av sina nedgångar under eftermiddagens handel, och så småningom rekylera tillbaka till 89,60 dollar per fat.

När det gäller dagens handel kommer investerare i råolja vilja fortsätta övervaka hur nyheter från euroområdet får för inverkan på USD. USD hade stadiga uppgångar när marknaderna öppnade för veckan, vilket i sin tur gjorde råoljan dyrare för internationella köpare. Skulle USD fortsätta sin hausseartade trend idag, kan råoljan åter börja röra sig nedåt.

Tekniska nyheter

EUR/USD

Slow Stokastiska på det veckovisa diagrammet tycks vara nära att bilda ett baisseartat kors, vilket signalerar att en korrigering nedåt kan uppstå under de kommande dagarna. Dessutom har Williams Percent Range på samma diagram tagit sig in i det överköpta territoriet. Detta kan vara ett bra tillfälle för valutahandlare att öppna korta positioneringar.

GBP/USD

Medan Williams Percent Range på det dagliga diagrammet har tagit sig in i det översålda territoriet, vilket visar att detta par kan komma se en korrigering uppåt inom kort, visar de flesta andra tekniska indikatorerna detta valutapar i en intervallhandel. Valutahandlare uppmanas att inta en avvaktande hållning för detta valutapar, där en tydligare bild kan presentera sig senare idag.

USD/JPY

De flesta tekniska indikatorerna inklusive det dagliga diagrammets RSI som fortfarande ligger stadigt på 60 nivå, visar detta par i en intervallhandel. Med en svårdefinierad trend, kan valutahandlare vilja ta en avvaktande hållning för detta par.

USD/CHF

Det dagliga diagrammets RSI närmar sig det översålda territoriet, medan samma diagrams MACD/OsMA verkar ha bildat ett hausseartat kors. Valutahandlare kommer att vilja hålla ett öga på båda dessa indikatorer eftersom de kan peka på en eventuell korrigering uppåt inom en snar framtid.

Wild Card

AUD/JPY

Ett hausseartat kors på det dagliga diagrammets Slow Stokastiska tyder på att detta valutapar kan se rörelser uppåt inom den närmaste tiden. Dessutom ligger Williams Percent Range och RSI på samma diagram nära det översålda territoriet. Nu kan vara ett bra tillfälle för valutahandlare att öppna långa positioneringar för detta valutapar.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto