Home > Mer stimulanser från FED efter Operation Twist

Mer stimulanser från FED efter Operation Twist

Det framgår av protokollet från Feds styrkommitté FOMC:s möte den 23-24 oktober, skriver Bloomberg News.

Enligt protokollet indikerade ”ett antal” av deltagarna i mötet – 12 regionchefer varav fyra med rösträtt, sju guvernörer och chefen Ben Bernanke – att detta skulle kunna bli nödvändigt.

Alla medlemmar utom en var eniga om att den expansiva politiken fortfarande är lämplig, och medlemmarna var till stor del eniga om att den policy som slogs fast i september tydligt har förmedlat kommitténs avsikter.

Protokollet visar också att en detaljerad diskussion fördes kring att byta ut nuvarande kalendariska utfästelser om hur länge räntan ska hållas på nuvarande låga nivåer mot ekonomiska mål, något som deltagarna i diskussionen ”generellt föredrar”.

Här diskuterades en del ”praktiska frågor” kring att byta ut tidsutfästelsen mot kvantitativa mål, bland annat om besluten ska baseras på uppnådda eller prognostiserade inflationsnivåer, och vilka nivåer som oavsett detta är optimala för att uppfylla kommitténs mål om maximal sysselsättning och prisstabilitet.

Vid räntemötet i september enades kommittén om att hålla räntan på nuvarande låga nivåer till ”åtminstone till mitten av 2015”.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto