Home > MicroStrategys aktiekurs faller, Bitcoin drabbas av enorma förluster

MicroStrategys aktiekurs faller, Bitcoin drabbas av enorma förluster

Aktierna i MicroStrategy sjönk med mer än 17% under den föregående handelssessionen då Bitcoin noterade enorma förluster.

Bitcoin, världens ledande kryptovaluta, har drabbats av enorma förluster de senaste dagarna. Kryptovalutan tappade sin stödnivå över $40k-nivån och handlas nu runt $35k-strecket.

Efter nedgången i Bitcoins pris den senaste veckan har aktierna i MicroStrategy också fått en törn. MSTR tappade mer än 17% av sitt värde under fredagens handelssession.

MicroStrategy är företaget med de högsta Bitcoin-innehaven på sin balansräkning. Under de senaste två åren har företaget köpt bitcoins för mer än 3 miljarder dollar. Bolagets VD uttalade nyligen att han anser att Bitcoin är den bästa säkringen mot inflation. Han sa;

"Det bästa försvaret mot inflation är en bitcoin-standard. Så jag tror inte riktigt att vi skulle kunna göra något bättre för att positionera vårt företag i en inflationsmiljö än att konvertera vår balansräkning till bitcoin."

Vid presstillfället handlas MSTR med 375 dollar per aktie. Sedan början av året har MSTR tappat mer än 30% av sitt värde, vilket speglar prestanda för Bitcoin och den bredare kryptovalutamarknaden.

Nedgången i bolagets aktiekurs kan också tillskrivas att United States Securities and Exchange Commission (SEC) förkastade den redovisningsmetod man använde för bitcoin i sin resultatrapportering. SEC sa;

"Vi noterar ditt svar på tidigare kommentar 5, och vi motsätter oss din justering för nedskrivningsavgifter för bitcoin i dina icke-GAAP-åtgärder. Vänligen revidera för att ta bort denna justering i framtida anmälningar."

Den bredare kryptovalutamarknaden har underpresterat under de senaste två månaderna. Det totala marknadsvärdet för kryptovaluta nådde en rekordnivå på 3 biljoner dollar i november när BTC och ETH alla nådde sina respektive rekordnivåer.

I slutet av förra året innehade MicroStrategy 124 391 bitcoins, förvärvade för cirka 3,75 miljarder dollar till ett genomsnittspris på cirka $30 159 per BTC.

Taggar: