Home > Mifid2 negativt för förvaltare men börser gynnas enligt Credit Suisse.

Mifid2 negativt för förvaltare men börser gynnas enligt Credit Suisse.

Implementeringen av Mifid2-regelverket som sker efter årsskiftet missgynnar tillgångsförvaltare men gynnar vissa börser.

Det skriver Credit Suisse i en analys.

”Mer än hälften av de 20 största globala tillgångsförvaltarna har beslutat att absorbera analyskostnaderna och tidigare bedömt negativa scenario om mer än 50 procents minskning i analysbudgetar kan komma att bli en verklighet”, skriver Credit Suisse.

Investmentbanken bedömer att inverkan på vinsten före skatt blir upp till 3 procent för många europeiskt listade tillgångsförvaltare i spåren av att de inte för över analyskostnader till sina kunder.

Bland förvaltare som nämnt att de inte kommer att föra över kostnader till sina kunder återfinns Schroders, JP Morgan Asset Management, Aviva, Blackrock, Barings, Allianz, Deutsche Asset Management, T Rowe Price, Franklin Templeton, Vanguard och Pimco med flera.

De förändringar som Mifid2 utgör för strukturen på den europeiska kapitalmarknaden kan väntas ge en ”något positiv” inverkan på börsers resultat.

”Vi bedömer att en viss positiv vinstpåverkan kommer av att OTC-flöden flyttas över till börs-scener”, skriver Credit Suisse som därutöver pekar på att tjänster för att hjälpa kunder med nya rapporteringskrav också bidrar positivt.

Den börs som förväntas dra mest nytta av Mifid2-regleringarna är London Stock Exchange, anser investmentbanken och pekar på Turquoise Plato Block Discovery-erbjudandet. Denna multilaterala handelsplattform ses som ”en av de mest lyckade” för aktörer som vill exekvera stora avslut hemligt (”in the dark”) men möta Mifid2-krav.

”Vi bedömer dock att intäktsmöjligheterna är relativt små”, skriver Credit Suisse som påpekar att LSE till 51 procent är ägare av Turquoise utöver 12 investmentbanker.

Därutöver nämns det att LSE har en godkänd rapporteringsmekanism (”ARM”) i form av Unavista. Inom LSE:s handelsrapporteringserbjudande nämns även det godkända publiceringsarrangemanget (”APA”) – Tradecho – som är ett samarbete med svenska Cinnobers dotterbolag Boat. Men då även Euronext, spanska finansmarknadsbolaget BME och Deutsche Börse samtliga återfinns inom detta segment med liknande rapporteringserbjudanden bedömer Credit Suisse att detta är ett ”konkurrensutsatt fält”.

Då Mifid2 kommer att skapa ”stora kvantiteter av nya data” som kan paketeras och säljas till investeringsfirmor för att förbättra exekvering och riskbedömning är det samtidigt något som kommer att skapa stora möjligheter för aktörer som sitter på sådan information, bedömer Credit Suisse.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.