Home > Minskad likviditet av USD påverkar FX-marknaden

Minskad likviditet av USD påverkar FX-marknaden

Sedan COVID-19-krisen startade har centralbanker över hela världen översvämmat marknader med nya pengar för att hjälpa företag och befolkningen att handskas med de nya utmaningarna som krisen orsakat. Dock har ingen centralbank varit lika proaktiv som Fed, åtminstone hittills.

USD-swappavtal, tillsammans med massivt ökade program för kvantitativa lättnader räckte för att skapa massiv likviditet av USD, vilket hjälpte de finansiella marknaderna. Dock minskar nu likviditeten av USD snabbt, trots Fed:s åtgärder.

Två krafter påverkar likviditet av USD

Å ena sidan har Fed förmågan att skapa nya pengar genom att trycka den digitalt. Denna process, tillsammans med kvantitativa lättnader, involverar att köpa amerikanska obligationer för att få ner avkastningen.

Å andra sidan sitter det amerikanska finansdepartementet plötsligt på stora mängder USD. Om finansdepartementet sitter på pengarna i en takt som sker snabbare än hur snabbt Fed kan trycka pengar leder det till minskad likviditet av USD.

För valutainvesterare är det viktigt att förstå alla delar av penningpolitiken. Medan det är sant i många fall räcker det inte att trycka USD för att försvaga valutan. Detta kan fungera för många andra centralbanker, men USD är världens reservvaluta, och saker som handelsflöden spelar en viktig roll i balansen mellan tillgång och efterfrågan.

Medan Fed utökade sin balansräkning (USD-negativt) krympte världshandeln i snabb takt (USD-positivt) förra månaden. Dessutom sitter finansdepartementet på över 1,5 biljoner dollar som de ännu inte har använt. Om finansdepartementet fortsätter att utfärda obligationer snabbare än vad Fed kan trycka digitala pengar, och världshandeln förbättras (som den borde med tanke på den ökade ekonomiska aktiviteten) har vi perfekta villkor för en högre USD under perioden vi har framför oss.

Självklart finns det många variabler att ha i åtanke, och handel baserat på fundamental analys är aldrig så enkel. Med tanke på presidentvalet senare i år bör vi inte utesluta att finansdepartementet börjar använda sina medel mot årets andra hälft i ett försök att imponera på väljare.

Sådana makroteman tar tid att spela ut. Positionering från ett fundamentalt perspektiv är rimligt i en kontext av mer långsiktiga investeringar som går bortom det amerikanska valet.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto