Home > Modern penningpolitik är kanske här för att stanna

Modern penningpolitik är kanske här för att stanna

Genom historien har olika monetära teorier fått ekonomer att tänka nya tankar och skapat både passionerade påhejare och motståndare. De ricardianska, österrikiska och keynesianska modellerna är endast ett par av alla de modeller som har format den ekonomiska historien.

Under coronavirus-pandemin 2020 har en av de mest intressanta monetära teorierna någonsin blivit uppenbar – den moderna penningteorin, eller MMT.

Modern penningteori på 2000-talet

Modern penningteori är en makroekonomisk teori som argumenterar för att regeringen kan använda sig av finansiella policys för att skapa nya pengar för att uppnå full sysselsättning och finansiera inköpsprogram.

Om vi tittar på hur den amerikanska centralbanken har agerat under coronavirus-krisen (åtgärder som sedan har kopierats av de flesta andra viktiga centralbankerna i världen) ser vi att MMT-koncept har ökat i popularitet på sistone, trots att kritiker argumenterar för att det kan leda till inflation.

Exempelvis kräver MMT konstant federal skuld från statskassan. Till följd av detta lär balansräkningen vara fortsatt hög i flera år efter krisen, och explicit kontroll av avkastningskurvan kommer fortsätta. Under MMT-principerna kan de pengar (1 200 dollar) som amerikanska hushåll på sistone tagit emot av staten bli ett precedensfall för universell basinkomst.

Detta är bara ett par exempel som kan tolkas som starten på MMT i världens största ekonomi. Vägen mot rena MMT-åtgärder är fortfarande lång, men man kan inte undvika att undra vad centralbankerna ska göra om pandemin pågår längre än prognosen säger?

Inflation är ett stort problem i MMT-konceptet – det har potential att snabbt uppstå och till följd av det kan investerare förlora förtroendet för USD, vilket innebär att den kan sjunka. Medan den amerikanska centralbanken blir tvingad att hålla räntan nära noll rör vi oss mot finansiell dominans där det inte finns något manövreringsutrymme, och då kan negativ ränta bli möjlig.

Fram till finanskrisen 2008-2009 var det bara Bank of Japan som genomförde åtgärder som kunde liknas med MMT-koncept. Ända sedan kvantitativa lättnadsåtgärder introducerades i USA har de snabbt kopierats av andra stora centralbanker. Dessutom är negativ ränta redan här i många ekonomier, och vissa (exempelvis Storbritannien) kan förvänta sig det förr snarare än senare.

Poängen är att finanskrisen ledde till allt fler okonventionella monetära policyverktyg. Är det möjligt att coronavirus-krisen kommer bli känd som krisen som ledde till ett anammande av MMT av stora centralbanker?

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto