Home > Moody’s: sänker betyg för 28 spanska banker

Moody’s: sänker betyg för 28 spanska banker

Det framgår av ett pressmeddelande.

Moody´s tillägger att sänkningen av bankernas betyg för långfristig upplåning samt depositinlåning också speglar en sänkt bedömning av bankernas egna, ”standalone”, kreditvärdering.

Moody´s sänkter betyget för tre av bankerna med ett steg, för elva banker sänks betyget med två steg, tio banker får betyget sänkt med tre steg medan sex bankers betyg sänks med fyra steg.

Moody´s anger två huvudsakliga skäl för betygsåtgärderna mot de 28 bankerna.

1, Moody´s egna bedömning om lägre kreditvärdighet för den spanska staten, vilket utöver att sänka regeringens möjligheter att stödja bankerna också tynger på bankernas standalone-betyg.

2, Förväntningar om att bankernas exponering mot kommersiella fastigheter troligen kommer att leda till högre förluster, vilket kan öka sannolikheten för att bankerna behöver externt stöd.

Trots betygsåtgärden ser Moody´s positivt på de breda stödåtgärder som introducerats av den spanska regeringen för att stödja banksystemet som helhet. Moody´s kommer att utvärdera effekterna av den kommande rekapitaliseringen på bankernas kreditvärdighet och för obligationsägarna när väl det slutliga beloppet, tidpunkten och formen för finansieringsflödet till de enskilda bankerna blir kända.

Moody´s noterar samtidigt att kreditbetyget för Banco Santander och Santander Consumer Finance är ett steg högre än Spaniens nationella betyg, Baa3. Det beror på en hög geografisk diversifiering i bankernas balansräkningar och inkomstkällor samt en ”hanterbar” exponering mot spansk statsskuld. För alla övriga berörda banker är betygen nu som bäst det samma som för spanska staten.

Av: Direkt

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.