Home > Moody’s sänker Tysklands, Nederländernas utsikter

Moody’s sänker Tysklands, Nederländernas utsikter

Det skriver Bloomberg News.

Bakgrunden till sänkningen av utsikterna för ländernas kreditbetyg grundar Moody’s i den ökade osäkerheten kring utgången av problemen i euroområdet och ländernas ökade känslighet för en eventrisk som den ökade sannolikheten för en grekisk exit från euroområdet, inklusive den bredare inverkan som en sådan händelse skulle ha på andra euroländer som Spanien och Italien.

Kreditvärderingsinstitutet konstaterar att även om en sådan händelse kan undvikas, så finns det en ökad sannolikhet för att det kommer att krävas mer kollektivt stöd för andra euroländer, i synnerhet Spanien och Italien. Givet den större förmågan att absorbera kostnader associerade med detta stöd, så kommer bördan troligtvis att falla tyngre på länder med högre kreditbetyg om euroområdet bibehålls i dess nuvarande form.

Samtliga av de berörda länderna har kreditbetyget Aaa.

Tysklands finansdepartement uppgav i en kommentar, enligt Reuters, att Moody’s beslut att ändra utsikterna inte tar ifrån Tysklands dess roll som ett ankare av stabilitet i euroområdet.

”Genom sin solida ekonomiska och finansiella policy, så kommer Tyskland att behålla sin ’safe haven’-status och fortsätta att ansvarsfullt spela sin roll som ankare i euroområdet”, skrev finansdepartementet.

Departementet konstaterade att de risker som Moody’s nämner inte är nya, och att institutet betonar de kortsiktiga riskerna men utelämnar de långsiktiga utsikterna för stabilitet.

Av: Direkt

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.