Home > Moody’s sänkter utsikterna för EU:s kreditbetyg

Moody’s sänkter utsikterna för EU:s kreditbetyg

Det skriver Moody’s i ett pressmeddelande på måndagen.

”De ändrade utsikterna återspeglar de negativa utsikterna för Aaa-betygen för de viktigaste bidragsgivarna till EU:s budget: Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Nederlänaderna, som tillsammans svarar för runt 45 procent av EU-budgetens intäkter”, skriver Moody’s.

Moody’s skriver att kreditvärdigheten hos dessa medlemsstater är högt korrelerade eftersom de alla, om än i olika grad, är exponerade för skuldkrisen i euroområdet.

Kreditvärderingsinstitutet skriver vidare att det är rimligt att anta att EU:s kreditvärdighet bör röra sig i linje med kreditvärdigheten hos de starkaste medlemsstaterna med tanke på de starka länkarna mellan medlemsstaterna och EU och sannolikheten för att stora medlemmar med Aaa-betyg troligen inte skulle prioritera EU:s skuldförpliktelser framför sina egna förpliktelser.

Samtidigt behåller Moody’s kreditbetyget Aaa eftersom de viktigaste faktorerna bakom EU:s kreditvärdighet finns kvar: EU:s konservativa budget och den kreditvärdighet och stöd som de 27 medlemsländerna ger, där fyra av de sex största bidragsgivarna har Aaa i kreditbetyg. Moody’s pekar på att EU:s skulder i förhållande till den totala budgeten är små.

Vad gäller risker mot kreditbetyget är det främst kopplat till kreditvärdigheten och kreditbetygen hos medlemsländerna, där EU:s betyg är särskilt känsligt för sänkta kreditbetyg i de fyra största bidragsgivarna till EU:s budget.

”Utsikterna för EU:s kreditbetyg kan återgå till stabila om utsikterna för kreditbetygen hos de viktigaste Aaa-länderna också återgår till stabila”, skriver Moody’s.

Av: Direkt

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.