Home > Morgonrapport 10/11 – Italien sänker aktiemarknaderna

Morgonrapport 10/11 – Italien sänker aktiemarknaderna

Stockholmsbörsen föll kraftigt tillbaka på onsdagen. Initiala positiva tongångarna om att Italiens premiärminister Silvio Berlusconis beslut att avgå utraderades snabbt och marknaderna kom fram till att inget fundamentalt har ändrats för den italienska ekonomin.

Räntan på italienska statspapper handlades över den kritiska gränsen 7 procent och sänkte humöret på aktiemarknaderna. Under morgonen ser vi räntorna falla i Frankrike och Tyskland efter efter den tilltagande oron i Italien. Volatilitetsindexet VIX, steg nästan 30 procent till noteringen 36,16, vilket visar på den tilltagande oron.

På råvarumarknaden pressas råvarorna av den dyrare dollarn. De flesta råvaror faller under morgonen. Även ädelmetallerna guld och silver blinkar rött och har fallit tillbaka till intressant nivåer. Brentoljan som brukar korrelera stark med aktiemarknaden var uppe på 6 månaders högsta vid $116 under i måndagen, men har nu tappat till noteringen $112,29

På valutamarknaden tappar euron efter förlorat förtroende om att politikerna ska lösa skuldkrisen. EUR/USD noteras till 1,352 medan USD/SEK noteras till 6,70 i skrivande stund.

Inför dagen

Inför torsdagens handel indikerar de europeiska terminerna att aktiemarknaderna ska inleda kraftigt ner.

Ha koll på:
– Frankrike: KPI oktober kl 7.30
– Tyskland: KPI (def) oktober kl 8.00
– Frankrike: industriproduktion september kl 8.45
– USA: importpriser oktober kl 14.30
– USA: handelsbalans september kl 14.30
– USA: nyanmälda arbetslösa v44 kl 14.30

Sverige (OMXS30)

OMXS30 föll under onsdagen genom förra veckans botten vid 941, men vände således upp och stängde vid 947. Trots onsdagens kraftiga tillbakagång definieras den kortsiktiga trenden som stigande. I måndagens veckoanalys av OMXS30 rekommenderade vi försiktiga köp på nedåtrekyler, men efter gårdagen kraftiga fall bör vi dra öronen åt oss. Vid köp på rekyler bör små positioner tas med tajta nödutgångar. Inför dagen ser nedgången ut att fortsätta initialt och inleder torsdagen under 941. På nedsidan fortsätter vi bevaka 926. En stängning under nivån ger oss säljsignal med sikte mot 850.

USA (S&P 500)

Det breda amerikanska indexet S&P 500 har bildat en lägre topp, fallit genom det glidande medeltalet på 20 dagar och utmanar nu vår bevakningsnivå kring 1 220 – 1 225. Trenden på kort sikt som definieras av MA-20 är således fortfarande positiv. Vid köp på rekyler bör små positioner tas med tajta nödutgångar. På nedsidan bevakas alltså 1 220 – 1 225. En stängning under nivån skulle påverka sentimentet negativt. Nästa nivå på nedsidan utgörs av 1 190. Vid en punktering av nivån är det fritt fall ner mot oktoberbotten.

Guld (GC december)

Guldterminen har rekylerat tillbaka och noteras vid $1 757 i skrivande stund. Tillsammans med övriga råvaror faller guldet under morgonen. En stigande dollar påverkar prisbilden negativt. Tekniskt sett befinner sig kursstaplarna ovanför samtliga medelvärden och trenden på kort sikt är positiv. I vår senaste guldanalys rekommenderade vi att köp kan göras på rekyl mot $1 755. Läs senaste guldanalysen.

Volatilitetsindex

VIX-index mäter den implicita volatiliteten på S&P 500-optioner. Ett högt indexvärde talar för mer marknadsvolatilitet baserat på optionernas högre pris och utställarna får allt mer betalt för risken de tar. Under oktober föll index tillbaka när oron tillfälligt lagt sig. Under onsdagen fick vi en kraftig ökning i VIX efter att handlarna väntar sig en högre volatilitet på marknaden. Ser vi noteringar över 40 bör vi dra öronen åt oss. Som vi ser i diagrammet att rörelserna uppåt kan ske i hastig takt.

 

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.