Home > Morgonrapport 16/2 – Rekylen är nu nära

Morgonrapport 16/2 – Rekylen är nu nära

Under torsdagsmorgonen ser vi en minskad riskaptit på marknaden. De konjunkturkänsliga råvarorna faller och euron tappar i spåret av den tilltagande oron.

Eurogruppens finansministrar forsätter att göra allt för att vinna tid. Decembers likviditetsinjektioner minskade oron kring en grekisk default.

Men de nuvarande försöken att skjuta upp delar eller till och med hela stödpaketet till Grekland börjar öka oron för att Grekland kommer att behöva ställa in betalningarna och medföljande spridningseffekter. Som alltid när man drar ut på något så kommer vi i följd se en serie av konsekvenser.

Aktiemarknaden

Efter stängningen i Europa övertog negativiteten överhanden på andra sidan av Atlanten. De amerikanska aktieindexen föll tillbaka och stängde i negativt territorium.

På den svenska bolagsscenen var det framförallt rapporterade Handelsbanken som var i fokus. Rapporten togs emot positivt trots att resultatet inkom aningen under konsensusprognosen. Räntenettot var dock starkare och en höjd utdelning togs emot med glädje.

En del varningsflaggor har hissats i de amerikanska aktieindexen, tyska DAX och i svenska OMXS30. Således håller sig index kvar i konsolideringsintervallet och har ännu inte bekräftat att en större rekyl ska inledas.

OMXS30 och E-mini S&P 500 (termin)
OMXS30 och E-mini S&P 500 (termin)

Råvaror/valutor

På råvarumarknaden faller de konjunkturkänsliga kontrakten under morgonen. De pressas av en tilltagande oro som minskar riskaptiten, men råvarukontrakten pressas även av en dollarförstärkning.

Guldet har de senaste månaderna utvecklats i samklang med aktiemarknaden när investerarna tillämpat ”risk on” / ”risk off”. Dvs. investerarna har sett guld som ett riskfyllt tillgångslag och sålt av ädelmetallen för att täcka andra förluster.

Under 2011 var det All Time High på efterfrågan från Centralbankerna. Den högsta nivån sedan 1964. Allteftersom aktiemarknaden återhämtat sig kan vi se tendenser där guldets korrelation med aktiemarknaden allt mer blivit negativ. Dvs. återfå sin Safe Haven egenskap.

Vad beträffar valutorna kan vi konstatera att den amerikanska dollar har under veckan stärkts, vilket satt press på de dollarnoterade råvarukontrakten.

Guld, koppar och dollar
Guld, koppar och dollar

Börsen idag

Idag har vi viktig statistik från USA att bevaka samt ett räntebesked från Riksbanken att ta hänsyn till. En sänkning av reporäntan med 0,25 punkter är trolig.

Rapporter (LargeCap & MidCap):

  • ABB (kl 6.00), Active Biotech (kl 8.30), Malmbergs, Nibe (kl 7.00), Nordic Mines, Ratos (kl 8.30)
Ekonomisk indikatorer:
  • Riksbanken: räntebesked kl 9.30,  USA: PPI januari kl 14.30, USA: bostadsbyggande januari kl 14.30,  USA: Philadelphia Fed Index februari kl 16.00

Analys OMXS30

Analys OMXS30
Analys OMXS30

OMXS30 noterade under onsdagen en uppgång till 1 082,7, vilket motsvarade en ökning med 1,2 procent.

De kortsiktiga trenderna är tveklöst stigande, men hastigheten i trenden har avtagit enligt våra momentumindikatorer. Viktigt att förstå att divergenserna inte är några säljsignaler utan måste bekräftas.

MacD-indikatorn har gett oss en säljsignal. Senaste säljsignalen vi fick i indikatorn under början av februari visade sig vara falsk. Det är först när index passerar nivåerna på nedsidan som varningssignaler ges.

Index noterats inom konsolideringsintervallet 1 050 (1 058) – 1 085. Aggressiva aktörer med kortsiktigt perspektiv kan handla på utbrott i vardera riktning.

Inspirationslista

Inspirationslistan visar svenska aktier på Large Cap och kan sorteras utifrån våra olika indikatorer. Listan kan användas för att hitta intressanta aktier, men måste anpassas till individens tradingstrategi och riskhantering.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.