Home > Morgonrapport 21/6

Morgonrapport 21/6

I Sverige föll OMX30-index med 1,5 procent till 1067 under måndagen. Omsättningen för dagen var 13,2 miljarder kronor. Sentimentet tyngdes av besvikelsen över att finansministrarna inte lyckats åstadkomma något nytt beslut rörande Greklands skuldsituation.

I USA var Dow Jones upp 0,6 procent till noteringen 12.080. S&P 500 steg 0,5 procent till 1.278, medan Nasdaq Composite ökade 0,5 procent till 2.630.

Asienbörserna steg börserna på bred front. I Japan var Nikkei och Topix upp 1,0 respektive 0,8 procent. I Hongkong var Hang Seng upp 0,3 procent.

Råvarumarknaden kommer uppmärksamma varje kommentar från de europeiska finansministrarna eller från varje större demonstration i Aten. Dessa kommentarer eller händelser kommer påverka råvarupriserna och speciellt oljepriset i den ena eller den andra riktningen. Det märks att investerare söker stabilitet och säkerhet. Guldpriset noterat I Euro har stigit kraftigt de senaste veckorna.

Sverige (OMXS30)
OMXS30 har fallit kraftigt under juni, men även om index är översålt ska vi inte ens tänka tanken på att köpa. MACD befinner sig under tidigare botten från mitten av mars och eftersom trenden är fallande är fortsatta försök på nedsidan sannolika. Rekyler upp ger oss nya säljsignaler och inför tisdagen talar mycket för att vi får se en viss återhämtning i index.
USA (S&P 500)
S&P 500 steg som väntat under måndagen. Således sammanfaller fredagens lägsta och högsta med måndagens nivåer, vilket innebär att vi nästan har en Inside Day. Det som oroar mig en aning är att uppgången under de senaste handelssessionerna inte alls är av samma styrka som tidigare uppgångar från rekyler, men å andra sidan befinner sig index ovanför ett starkt stödområde.  

Guld (GC)
Uppgången i guldet noterat i dollar har avtagit något. En starkare dollar vägs mot den osäkra makroekonomisk utvecklingen bland investerare. Detta märks i att guldpriset räknat i euro nu är nära de rekordhöga noteringarna i maj. Tekniskt sett har guldterminen bildat en symmetrisk triangel och eftersom trenden är stigande letar vi nya köptillfällen. Köpsignal ges vid triangelutbrott.
Silver (SI)
Efter den kraftiga tekniska rekylen fortsätter silvret utvecklas med med små rörelser sakta men säkert uppåt. Silvret är dyrt i förhållande till guldet historiskt sett, men på kort sikt kan vi se silvret stärkas eftersom oron kring den kinesiska utvecklingen gör att många investerare vill ha i råvaror som inte har hög exponering med Kina. Då är ädelmetallerna ett bra alternativ.
Koppar (HG)
Koppar bildade reversal formationen Hammer under måndagen och stiger under tisdagen. Tekniskt sett har basmetallen fallit ur den stigande trendkanalen och söker sig ner mot den längre trendlinjen. Kina som står för 40 % av världens totala konsumtionstår står inför en stor kraftbrist i sommar på grund av en ihållande torka och höga kolpriser. Detta kan slå hårt på kopparpriset.
Olja (BRN)
Sett till de senaste handelssessionerna korrelerar oljemarknaden starkt med de positiva- och negativa händelser i Eurozonen. Teknisk sett utgör 110 dollar per fat ett starkt stöd som blir starkare ju fler gånger priset misslyckas falla igenom. Dessutom är kursen långt ner i Bollingerbandet vilket sannolikt kommer få kursen att återhämta sig innan utbrott sker.
USD/SEK
Dollarn har bildat en stigande trendkanal efter att under en längre period haft en fallande trend. Som vi skrev tidigare i samband med trendskiftet har vi ett flertal motstånd och kursen har nu vänt ner på väg mot golvet av kanalen.
Inför dagen
Statistik 
  • Tyskland: ZEW-index juni kl 11.00
  • USA: ICSC veckoindex detaljhandelsförsäljning kl 13.45
  • USA: Redbook veckoindex detaljhandelsförsäljning kl 14.55 – USA: försäljning befintliga bostäder maj kl 16.00
  • Olja: API veckovisa oljelager kl 22.30

Terminerna för de ledande europeiska har en blandad utveckling under morgonen.

Taggar:
Usa
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto