Home > Morgonrapport 24/11 – Negativa signaler från Asien

Morgonrapport 24/11 – Negativa signaler från Asien

Stockholmsbörsen fortsatte ner under onsdagen för 5 sessionen i följd. Utvecklingen var i linje med övriga Europa och USA. Under torsdagsförmiddagen kommer IFO-index visa hur näringslivet i Tyskland mår. 

Kreditinstitutet S&P meddelar att Japan riskerar sänkt kreditbetyg då de saknat ekonomiska framsteg på senaste tiden. Japans kreditbetyg är för närvarande AA+.

I Kina visade HSBC:s preliminära inköpschefsindex för industrin en betydande nedgång till 48,0 från 51,0 månaden innan, vilket indikerade att efterfrågan på basmetaller kan komma att avta.

Marknaden fortsätter följa ränteutvecklingen och när Tyskland misslyckades med landets obligationsemission på 6 miljarder euro under onsdagen spreds oron snabbt. Bud inkom bara på 3,9 miljarder euro, varav 3,6 miljarder euro accepterades.

I Sverige var det verkstadssektorn som tog mest stryk. Volvo föll med 3,38 procent och närmar sig nu oktoberbotten vid 64 kr. Ett fall genom nivån ger oss säljsignaler. Även Sandvik går mot liknande scenario.

På råvarumarknaden färgades priserna åå bred front av det rådande makroekonomiska klimatet. Under morgonen ser vi återhämtning i många av råvarukontrakten. Dollarn tappar mot den svenska kronan och noteras i skrivande stund till 6,86.

Börsen idag

Inför dagens handel pekar de europeiska terminerna i åt olika håll.

Ha koll på:

– Tyskland: BNP (def) 3 kv kl 8.00
– Tyskland: IFO-index november kl 10.00
– Storbritannien: BNP (prel) 3 kv kl 10.30
– Storbritannien: CBI industritrender november kl 12.00
– USA: Thanksgiving, marknaderna stängda

Analys S&P 500

Amerikanska S&P 500 stängde kring dagslägsta vid 1 162 under onsdagen. I dag, torsdag är marknaderna i USA stängda pga. Thanksgiving, men vi går ändå igenom de tekniska nivåerna. S&P 500 har nu fallit 6 dagar i rad och tappat ca 6 procent. Detta är en rask nedgång under en väldigt kort period. Volymen har varit lägre än snittet de senaste 3 månaderna, men när index trendar nedåt behöver volymen inte uppvisa stigande volym i nedgångsfaserna, eftersom indexet kan falla av ”egen tyngd”. MacD-indikatorn är på väg genom nolllinjen och ett fall genom effektuerar en säljsignal. Vi kan även konstatera att index är kraftigt översålt i det kortsiktiga perspektivet, vilket ökar sannolikheten för en kortsiktig motreaktion mot 1 190-nivån. Därefter är nya test på nedsidan sannolika.

Analys OMXS30

Svenska OMXS30 visade stryka initialt under onsdagen, men vände sedan ner och stängde kring dagslägsta vid 889 punkter. Den långsiktiga trenden (ett till några år) övergick till fallande i början av sommaren och den korta trenden (nån dag till några veckor) bekräftades som negativ efter måndagens fall genom 926. Även prisgrafen och MacD pekar ner. Index måste snabbt vända tillbaka ovanför 926 för att vi ska bli mer optimistiska. Det översålda tillståndet talar för motreaktioner uppåt, men istället för att hoppas på ett scenario ovanför 926 följer vi den rådande trenden och navigerar utifrån att index ska fortsätta testa nivåer på nedsidan. Vi har ett stödområde kring 833-850. Ett fall genom ger oss säljsignaler.

Analys DAX

Tyska DAX bildade en Inverted Hammer under onsdagen vilken signalerar en fortsatt nedgång. Den senaste kursstapeln visar tydligt att köparna gjorde ett försök under onsdagen, men att säljarna återtog kontrollen och pressade bort köparna och dessutom stängde på dagslägsta. Precis som de flesta index pekar trenderna neråt och det är utifrån den rådande trenden vi bör navigera utifrån. Uppgångar bör ses som rekyler i den fallande marknaden och möjlighet att ta nya blankade positioner. På uppsidan behöver index passera 6 120 för att vi ska bli mer optimistiska. På nedsidan bevakar vi 4960. Ett fall genom nivå ger oss säljsignal.

USD/SEK

Dollarn har stärkts mot den svenska kronan och euron i spåren av turbulensen i Europa. När dollarn stiger sätter den press på de dollarnoterade råvarukontrakten som blir dyrare för utlandet. Detta leder i sin tur till deflationstryck och lägre räntor om man ser till den stora bilden och relationerna mellan de olika marknaderna. USD/SEK har haft en fin uppgång under november och utmanar nu en tidigare topp. Momentum pekar uppåt och Stochastics har länge noterats på höga nivåer, vilket visar på styrka. Ska bli intressant att se om valutaparet lyckas etablera sig ovanför 7-nivån.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt coin news

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.