Home > Morgonrapport: Rapportfloden fortsätter, idag bl.a. NOKI, TLSN, SEB, SAND, ATCO

Morgonrapport: Rapportfloden fortsätter, idag bl.a. NOKI, TLSN, SEB, SAND, ATCO

Federal Reserves räntekommitté, FOMC, bjöd på blandade budskap på onsdagen, med en ljusare bild av den ekonomiska utvecklingen samtidigt som inflationen och marknadsbaserade inflationsförväntningar är, och väntas bli lägre. Enligt förväntningarna upprepade de sitt budskap om att vara tålmodiga med att ändra den penningpolitiska hållningen. Den ekonomiska expansionen beskrivs nu som ’solid’ i stället för måttlig, och att jobbtillväxten är ’stark’. FOMC förväntar sig att inflationen kommer att sjunka ytterligare på kort sikt, dock främst på grund av energipriser, och kommittén noterar att marknadsbaserade mått på långa inflationsförväntningar har sjunkit ’substantiellt’. En nyhet är också att man ska bevaka den internationella utvecklingen och (som tidigare) den finansiella utvecklingen. Makroagendan bjuder idag bl. a. på svensk konjunkturbarometer, hushållsutlåning och detaljhandel samt tysk arbetslöshet och preliminära inflationssiffror. Dessutom fortsätter rapporterna i rasande takt.

Analys sponsrad av BNP Paribas

Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.

Gå till bnpp.se

Dagens analys

OMXS30, 1h-graf, 30 dagar
OMXS30, 1h-graf, 30 dagar

Som ofta påpekas är det svårt att handla index baserat på teknisk analys under rapportsäsong och detta exemplifierades väl under gårdagen när några av de rapporterande bolagen hade stor positiv inverkan för börshumöret och ledde OMXS30 till en starkare utveckling än för dess europeiska motparter. Höjdpunkterna blev att Electrolux äntligen kunde visa tecken på förbättring i Europa och att Nordea höjde sin utdelning. Även om det generella börshumöret kan tyngas av gårdagens nedgångar i USA och i Asien nu på morgonen kan vi förhoppningsvis få  fler positiva rapportbesked likt de från igår, vilket får stor inverkan på ett index som består av endast 30 bolag. Rapportfloden fortsätter idag med Nokia, Telia, SEB, Sandvik och Atlas Copco som rapporterande bolag inom OMXS30. Samtliga konsensusestimat kommer från SME Direkt.

Nokia, dagsgraf, 1 år
Nokia, dagsgraf, 1 år

Efter att Nokia slagit förväntningarna inom Networks de senaste två kvartalen är förväntningarna höga inför Q4. Tillväxten väntas landa på 6,2 % medan rörelsemarginalen väntas sjunka till 12,5 % efter starka 13,5 % under Q3, detta skulle dock vara en uppgång jämfört med Q4 2013. För helåret skulle detta ge en marginal på 11,7 %, strax över Nokias egen prognos. Prognoser för 2015 kommer givetvis vara centrala och Nokia väntas upprepa mål om  marginal mellan 8-11 %. Utdelningen väntas höjas med tre cent till 0,14 euro och vinst per aktie uppskattas till 9 cent.  Nokia handlas till TTM (trailing twelve months) P/E-tal på 26 och EV/EBITDA 14. Rapporten släpps kl 7 och telefonkonferens hålls kl 14.

Telia, dagsgraf, 1 år
Telia, dagsgraf, 1 år

Telia-rapporten bjuder troligtvis inte på någon spänning utan väntas visa fortsatt negativ organisk tillväxt likt vad de själva guidat för och uppskattningen för Q4 är -2,3 % vilket skulle göra helårssiffran för 2014 till -1,8 %. EBITDA-marginalen väntas landa på 33,4 % för Q4. Större fokus väntas dock hamna på utsikter för 2015 och här ligger förväntningar för organisk tillväxt på -0,1 % men däremot en ökning i nettoförsäljning på drygt 3 %.  Snittprognosen för utdelningen ligger på 3,01 kronor. Telia handlas till P/E 16,9 och EV/EBTIDA 8,9.  Kl 7 släpps rapporten och 9:30 hålls presskonferens.

SEB, dagsgraf, 1 år
SEB, dagsgraf, 1 år

När SEB rapporterar tror flera analytiker att de ska ha ett starkare vinstmomentum än andra svenska banker tack vare dess fokus på storföretag samt exponering mot Sverige.  Angående framtidsutsikterna brukar SEB sätta mål för kapital, lönsamhet och utdelning. Målet för kapitaltäckning sattes för två år sen på 13 % och banken är därmed i behov av ett uppdaterat mål för kärnprimärkapital. Långsiktig ambition för lönsamhet ligger på 15 % avkastning på eget kapital och det är osäkert ifall kostnads- och resultatmål kommer uppdateras. Utdelningspolicyn väntas ligga kvar på 40 % av vinsten men att mer än så, 5 kronor per aktie, kan komma att delas ut. Förväntningar på räntenetto snittar 5,1 miljarder, totala intäkter 12,8 miljarder och rörelseresultat 6,8 miljarder. SEB handlas till TTM P/B-ratio på 1,7. Bokslutet presenteras kl 7, därefter sänds presskonferens 9 och telefonkonferens hålls 12:30.

Atlas Copco, dagsgraf, 1 år
Atlas Copco, dagsgraf, 1 år

När det gäller Atlas Copco har aktien haft en väldigt stark utveckling, i Q4-rapporten väntas den svaga kronan ge stöd och förväntningar på rörelsemarginalen ligger på 19,5 %, samma som för ett år sedan, men bättre än för Q3. Förväntad utdelning ligger på ca 5,85 upp från 5,5 förra året, men det har dessutom spekulerats kraftigt om extrautdelning vilket till stor del kan ha varit en drivande kraft i den senaste tidens uppgång. Atlas Copco handlas till TTM P/E på 22,6 och EV/EBITDA 15,3. Rapporten släpps kl 12 och telefonkonferensen börjar kl 15.

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Detta händer idag

kl 9.00: KI: konjunkturbarometer januari
Barometerindikatorn väntas ha sjunkit tillbaka något till 104,9 i januari, efter överraskande starka 105,8 i december, enligt SME Direkts prognosenkät. Konsumentindikatorn väntas dock ha stigit svagt, till 99,9, och indikatorn för tillverkningsindustrin väntas ha varit i princip stabil på 106,4.

kl 9.30: SCB: hushållsutlåning december
Ökningstakten väntas ha varit stabil på 5,9% i december jämfört med i november. Även om det är mer än vad i alla fall Riksbanken önskar så ökar utlåningen förhållandevis måttligt givet att bopriserna steg med drygt 15 procent i årstakt i december, enligt Valueguard.

kl 9.30: SCB: detaljhandel december
Försäljningstillväxten väntas ha dämpats en aning under julmånaden, efter ökningstal på överraskande starka 4,5% i både oktober och november. Enligt SME Direkts prognosenkät väntas försäljningen ha ökat med 4,2% i december jämfört med december 2013.

kl 9.55: Tyskland: arbetslöshet januari
Introduktionen av en nationell minimilön i början av året kan vara en påverkande faktor, men prognoserna pekar mot att arbetslösheten var stabil på 6,5% i januari, och att antalet arbetslösa minskade med 8.000 personer säsongsjusterat.

kl 14.00: Tyskland: KPI (prel) januari
Konsensusprognosen pekar mot att KPI-inflationen sjönk till -0,1%, från +0,2% i december. Ekonomerna på Commerzbank flaggar dock för att effekter av den nyligen införda nationella minimilönen kan ha motverkat sjunkande energipriser, och de tror att inflationstakten kan ha varit oförändrad jämfört med i december. 

Samtliga börshändelser och estimat för veckan hittar du här!

Senaste börsnyheterna

Understödd av starka rapporter utvecklades Stockholmsbörsen mycket bättre än flera av sina europeiska kollegor på onsdagen.

Electrolux, Getinge och Nordea delade på pallplatserna efter att rapporttrion noterat starka positiva kursreaktioner.

Stortbolagsindexet OMXS30 slutade på 1.562,5, motsvarande en uppgång med 1,9 procent.

Omsättningen på Stockholmsbörsen uppgick till mycket goda 24 miljarder kronor.

”Det har varit fokus på rapporter som generellt resulterat i positiva kursreaktioner. Jag förstår uppgångarna i Electrolux och Nordea där den förstnämnda kom med positiva nyheter kring Europa och den sistnämnda överraskade med höjd utdelning. Uppgången i SKF tycker jag är lite överdriven, det var en ganska odramatisk rapport i mina ögon. Rusningen i Getinge är i överkant, enligt våra beräkningar borde den negativa effekten på 500 miljoner kronor ge ett par kronor på kursen”, sade Esbjörn Lundevall, aktiestrateg på SEB, till Nyhetsbyrån Direkt.

Electrolux var en klart lysande stjärna med sina cirka 12 procent på ovansidan.

Marknaden kunde glädja sig åt att Electrolux lönsamhet i Europa nådde den högsta nivån sedan 2009.

”Det beror på marknadsutvecklingen, men om den europeiska marknaden återhämtar sig och kommer tillbaka till 2, 3 eller 4 procents tillväxt, kan Europa vara vid eller över koncernens marginalmål om 6 procent”, säger Electrolux vd Keith McLoughlin till Direkt.

Inför Getinges rapport har utfallet av diskussionerna med FDA beträffande bolagets kvalitetsåtgärder gäckat aktörer.

Marknaden fick svar när medicinteknikbolaget uppgav att det inom kort bedöms nå en överenskommelse med FDA vilket väntas påverka koncernens rörelseresultat 2015 med en halv miljard kronor. Det gav ett lättnadsrally i aktien som steg 10,5 procent och som överskuggade att själva rapporten var sämre än väntat.

”Det är ju framför allt att bolaget kvantifierar FDA-kostnaderna i kronor men även tajming, att allt ska vara klart under 2015”, sade Swedbank Markets analytiker Johan Unnerus till Direkt.

Även Nordea bidrog verkligen till att lyfta index högre efter en ökning på närmare 9 procent. En hög utdelning överskuggade en viss räntenettobesvikelse.

SKF, som gått starkt inför sin rapport, fortsatte norrut med 4,5 procent. Enligt Lars Brorson, verkstadsanalytiker på Barclays, var det sparprogrammet på 1,2 miljarder kronor som lyfte aktien.

”Kvartalet var därutöver okej, med god organisk tillväxt, och dessutom ökas tillverkningstakten under det första kvartalet, vilket är positivt”, fortsatte Lars Brorson.

Klädjätten H&M sjönk 1 procent. Rapporten var ganska odramatisk men med ett rörelseresultat och en utdelning som var något lägre än väntat.

Volvo rullade fram 3,7 procent efter att utköpta Scania visat på positiva tecken i sin rapport.

Qliro, tidigare Cdon, sjönk 7,5 procent efter sitt bokslut. Bland annat noterades ingen utdelning och ett rapporterat minusresultat.

Så mycket bättre gick det dock för Probi som steg runt 7 procent efter höjd utdelning och förbättrat resultat.

Senaste prisutvecklingen (~kl. 06:45)

OMXS30
EURO STOXX 50
Frankfurt DAX
London FTSE 100
S&P 500
DJIA
Nasdaq Comp.
NIKKEI 225
HANG SENG
EUR/USD
EUR/SEK
USD/SEK
WTI Termin
Brent Termin
1562,54
3358,96
10710,97
6825,94
2002,16
17191,37
4637,99
17704,68
24573,81
1,1267
9,3433
8,2913
44,41
48,65
1,90%
-0,40%
0,78%
0,21%
-1,35%
-1,13%
-0,93%
-0,51%
-1,14%
-0,11%
-0,22%
-0,12%
-0,09%
0,37%

Börsnyheter och Teknisk Analys varje dag klockan 12.00

Av: Fredrik Stenkil för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på [email protected]

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto